Ondersteuningscoördinatoren

Stel je eens voor. Als ondersteuningscoördinator wil je echt het verschil maken en als kartrekker vernieuwingen opzetten op het gebied van leerlingbegeleiding. Hoe kan een speciaal professionaliseringsprogramma je daarin verder helpen? Lees op de site van KPC Groep de ervaringen van Francis Holtslag, Anita Gouda en Deborah van Ham en hoe zij in hun scholen nieuwe stappen zetten.  

Francis Holtslag, College de Heemlanden (Houten). "Ik wilde voor mezelf een ijkpunt hebben: Wat kan ik? Wat zie ik bij anderen? Wat moet ik nog ontwikkelen? Deze opleiding gaf me aanknopingspunten voor mijn verdere ontwikkeling.” Lees hier het complete verhaal.  
 
Anita Gouda, ’t Ravelijn in Steenbergen. “Ik wilde uit mijn routines en mijn comfortzone komen. Als ondersteuningscoördinator had ik behoefte aan nieuwe prikkels. Door deze opleiding heb ik nu meer inhoud in mijn professionele bagage. Ook op persoonlijk vlak vind ik dat ik gegroeid ben en meer zelfvertrouwen heb als veranderaar bij vernieuwingen.” Lees hier het complete interview.  
 
Deborah van Ham, Het Hooghuis Stadion Oss. “Ik kreeg steeds meer de behoefte om mijn ondersteuning beter weg te zetten in de school en wil meer als teacher leader een kartrekker worden bij vernieuwingen om leerlingen met extra behoeften beter te helpen.” Lees hier het complete verhaal.  
 
Meer weten over de komende editie van de vervolgopleiding voor ondersteuningscoördinatoren/zorgcoördinatoren? Hier vind je alle informatie.