NOG Kinderopvang nieuws

Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

'Flexwerk in bijvoorbeeld kinderopvang moet duurder worden dan vast werk'


Flex moet duurder worden dan vast, dan pas zal een werkgever een eerlijke afweging maken voor een vast of tijdelijk contract van een werknemer. Dan kunnen bijvoorbeeld vrouwen in de kinderopvang die een klein contract hebben, niet uitgebuit worden door hen te verplichten fulltime oproepbaar te zijn. Dat zegt de FNV naar aanleiding van de resulta...

Normal_voorlezen__kinderboek__lezen

BoekStart voor baby's laat steeds meer baby's kennismaken met voorlezen


BoekStart voor baby’s bestaat tien jaar en wordt steeds populairder, blijkt uit evaluatieonderzoek van Kantar Public. In 2017 zijn er meer dan 60.000 koffertjes met 120.000 babyboekjes in de bibliotheek opgehaald. Het leesbevorderingsprogramma kent een tevredenheidsscore van 98 procent. Dit meldt Boekstart.

Normal_20180219symposium15mrt18b1545cmp912x616

Ondersteunde Communicatie bij kinderen met een verstoorde taalontwikkeling


Stichting Milo biedt op 15 maart 2018 bij Zuyd Hogeschool in Heerlen een avondvullend programma aan over Ondersteunde Communicatie voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Milo organiseert dit symposium voor ouders en professionals in het kader van de Week voor Zorg en Welzijn 2018. Met dit symposium wil Milo ook samenwerkingsverband...

Normal_rss_entry-124247

Binnenkort plan ouderschapsverlof partner


Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt "binnenkort'' met zijn plan om het ouderschapsverlof voor de partner van de moeder uit te breiden. Het gaat dan om één week volledige doorbetaling en vijf weken 70 procent, waar werkgevers en werknemers premie voor gaan betalen.

Normal_2838

SER: 'Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind


 De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen....

Normal_flag-2529099__340

Het onderwijssysteem in Slovenië: tienerscholen zijn daar heel normaal


Na het Finse onderwijsstelsel en het Zweedse kunskapsskolan is het de beurt aan het Sloveense onderwijssysteem. Wáárom Slovenië? Dat is vanwege de solide plek in het PISA-onderzoek van de OESO uit 2015. Op de onderdelen Wetenschap, Wiskunde en Lezen had het land een dertiende en veertiende plaats weten te bemachtigen, terwijl andere Europese lan...

Normal_kov__opvang__bedjes__slapen__kinderen__kinderopvang__kinderbed__ledikant

Pm'er die baby achterliet op opvang hoeft geen schadevergoeding te betalen


Een pedagogisch medewerkster van een kinderdagverblijf in Almere hoeft geen schadevergoeding te betalen aan haar voormalige werkgever. De toen 19-jarige leidster had niet gezien dat er nog een baby lag te slapen in een bedje toen zij het kinderdagverblijf afsloot. De moeder kwam voor een dichte deur te staan toen zij haar kind ophaalde. De kinde...

Normal_griep_ziek_kind_bed_huisarts

Piek griepgolf lijkt bereikt


De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan, maar de piek lijkt wel bereikt, meldt gezondheidsinstituut Nivel. Afgelopen week gingen 151 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is iets minder dan de week daarvoor. Toen ging het om 161 zieken. De week daarvoor waren het er 166.

Normal_thermometer_kind_ziek_griep_virus

GGD komt met uitlegvideo over melden besmettelijke ziekten kinderopvang


De GGD heeft een video gemaakt met uitleg over de afdeling Infectieziektebestrijding van de gezondheidsdienst. De video is bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Normal_kov__basisonderwijs__zandbak__spelen__buiten_spelen__kind

'Buitenspelen beter voor ogen, adhd en terugdringen allergieën'


Buitenspelen verkleint de kans op een bril. Daarnaast worden kinderen met adhd rustiger in een groene omgeving. Ook kan buitenspelen helpen allergieën terug te dringen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

Kind van ouder met hoog opleidingsniveau heeft baat bij lang ouderschapsverlof


Met name kinderen van ouders met een hoog opleidingsniveau hebben baat bij een lang zwangerschaps- of vaderschapsverlof. Volgens Britse onderzoekers behaalt een kind van een hoogopgeleide moeder die maximaal twee jaar betaald verlof krijgt betere cijfers op de basis- en middelbare school. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben op latere leefti...

Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

FCB geeft toelichting op scholingseisen babyleidsters


Onder de nieuwe Wet IKK moeten pedagogisch medewerkers die werken baby's voor 2023 een scholing volgen. De FCB heeft op de website nu een toelichting gepubliceerd op de eisen waaraan deze scholing moet voldoen. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

'Nieuw peuterplan leidt tot integrale voorziening voor álle peuters'


Alle kinderen in Nederland tussen twee en vier jaar moeten gebruik kunnen maken van zestien uur voorschools aanbod. Hiervoor hebben organisaties rond de kinderopvang een model bedacht die zij in een brief aan de Tweede Kamer uiteenzetten. Zij vragen daarbij de mogelijkheden van dit peuterplan te onderzoeken. Dit meldt de PO-Raad.

Normal_staken

‘Staken voor beter onderwijs doen we niet met een glimlach, maar met pijn in het hart’


Op 14 februari sluiten scholen opnieuw de deuren om te staken voor minder werkdruk en een hoger salaris. Acties vinden niet plaats in het hele land – zoals bij de stakingen op 5 oktober en 12 december vorig jaar – maar alleen in het Noorden. Later zijn andere provincies aan de beurt. Doen docenten er goed aan wederom de scholen dicht te gooien? 

Normal_baby_melk_drinken_babyvoeding

Slimmere kinderen door langer verlof hogeropgeleide ouder


Hoogopgeleide ouders die langdurig betaald zwangerschaps- en vaderschapsverlof nemen, hebben grotere kans dat hun kind op school hoger scoort. Uit Brits onderzoek naar de invloed van vader- en moederschapsverlof op de leerprestaties van kinderen blijkt dat deze voordelige situatie van kinderen te maken heeft met het opleidingsniveau van hun oude...

Normal_rss_entry-123111

'Geld voor arme kinderen niet anders besteden'


Geld dat bedoeld is voor arme kinderen, moet ook echt naar die kinderen gaan. Daarop hamert de Tweede Kamer. Als dat niet lukt, moeten de regels beter.

NOG Blog

Aan de vooravond van de volwassenheid

Normal_foto_anke_2_1

Vanuit mijn ooghoek zie ik ze staan. De samensmelting van de twee lichamen doet diverse mensen opkijken. Ik vind het een interessant fenomeen. Enerzijds lijkt een verliefd stel in het moment op te gaan, zich te onttrekken aan de omgeving. Anderzijds is het juist in verbinding met de omgeving en in staat veel bij andere mensen los te maken.

NOG Interview

‘Staken voor beter onderwijs doen we niet met een glimlach, maar met pijn in het hart’

Normal_staken


Op 14 februari sluiten scholen opnieuw de deuren om te staken voor minder werkdruk en een hoger salaris. Acties vinden niet plaats in het hele land – zoals bij de stakingen...

NOG Topvacatures

NOG Kinderopvang Informatie

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht