Nationale Onderwijsgids

NOG Onderwijsnieuws

Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Krapte op onderwijsarbeidsmarkt minder nijpend dan in andere sectoren


In het onderwijs is de krapte op de arbeidsmarkt een stuk minder nijpend dan in andere sectoren, zoals de zorg en de techniek, zo blijkt uit de Spanningsindicator van het UWV. Wel zijn er binnen de sector nog flinke verschillen in krapte. Dit meldt VOS/ABB. 

Logo_sivon_logo

Leveranciers digitaal leermateriaal hebben btw-verlaging niet doorgevoerd


Op 1 januari 2020 ging de verlaging in van btw-tarieven voor digitaal leermateriaal van 21 procent naar 9 procent. Uit een analyse van SIVON en Kennisnet blijkt echter dat een deel van de leveranciers van deze digitale producten de prijzen zo goed als gelijk heeft gehouden, wat betekent dat ze in feite de prijzen flink verhoogd hebben. Dit meldt...

Normal_geld__euro

Leiden gaat geld leenstelsel gebruiken voor verbeteren onderwijskwaliteit


De afschaffing van de basisbeurs voor studenten zorgde ervoor dat de Staat 2,3 miljard euro bespaarde. De Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden mogen beiden een deel van dit geld investeren in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Hiervoor hebben ze plannen aangeleverd, en deze zijn goedgekeurd. Dit meldt Nu.nl.

Normal_school_les_klas_boeken

Indië-veteranen eisen schrappen lespakket over film ‘De Oost’


De film De Oost leidt tot veel woede bij Nederlandse veteranen die in de jaren 40 betrokken waren bij de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Volgens de militairen worden zij in de film geassocieerd met nazi’s doordat ze af en toe te zien zijn in zwarte uniformen, waarin de Waffen SS van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog ook rondliep. Daa...

Normal_logo_genderwijs

Eerste editie Genderwijs vraagt docenten om visie op rol gender in onderwijs


Op woensdag 14 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid de eerste editie van de onderwijsconferentie Genderwijs. De conferentie is gericht op onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen zal de conferentie online plaatsvinden. Di...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Docenten verwachten problemen met doorgeschoven zittenblijvers


Docenten op het voorgezet onderwijs verwachten dat ze komend schooljaar extra werk zullen krijgen door leerlingen die afgelopen jaar hadden moeten blijven zitten, maar toch doorgeschoven zijn naar het volgende jaar. Door de coronacrisis is er ruimhartiger omgegaan met zittenblijvers, maar veel docenten vrezen dat dit in niemands voordeel zal wer...

Normal_kov__opvang__psz

Achtste Landelijke IKC-dag wordt verplaatst naar 17 september 2021


De achtste Landelijke IKC-dag die was gepland op 5 februari 2021 gaat niet door. Vanwege de aanhoudende coronacrisis wordt deze verplaatst naar 17 september 2021. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

'Docenten weten te weinig over behoeften leerlingen in passend onderwijs'


Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften niet genoeg hulp krijgen op school. Zij lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. Dit meldt de Kinderombudsman.

Logo_logo_vsnu

VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis


Vandaag vond het ‘VSNU Kennisontbijt: Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis’ plaats. Onder leiding van moderator Jaap Jansen gingen docenten, studenten, bestuurders, Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven in gesprek. Zij zullen spreken over hun ervaringen in het onderwijs en onderzoek, met aanda...

Normal_school_groep_kinderen

Voorrangsbeleid Amsterdamse scholieren bij schoolloting is van de baan


Het plan van de Amsterdamse schoolbesturen verenigd in OSVO om Amsterdamse scholieren voorrang te geven bij de keus voor een middelbare school is van de baan. OSVO is tot de conclusie gekomen dat het voorrangsbeleid te veel grote discussie zal (blijven) oproepen en acht dit niet wenselijk. Dit meldt OSVO.

Logo_gezonde_school

Gezonde School-aanpak uitgebreid naar speciaal onderwijs


De Gezonde School-aanpak is er nu ook voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Op de website van Gezonde School kunnen onderwijsprofessionals lezen hoe doelgericht en efficiënt gewerkt kan worden aan gezondheidsthema’s en welke Gezonde School-activiteiten aansluiten. Dit meldt Gezonde School.

Normal_student_studeren_laptop_studieboeken

Studenten organiseren landelijk protest voor meer fysiek onderwijs


Verschillende studentengroepen en - organisaties hebben hun krachten gebundeld om aandacht te vragen voor meer fysiek onderwijs. In samenwerking met de studentengroep ‘Ik wil naar school,’ organiseren de Landelijke Studentenvakbond en de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU op 2 oktober een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. De st...

Logo_logo_ministerie_ocw.svg

Inge Vossenaar benoemd tot directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs


Mr. drs. I.J. (Inge) Vossenaar MBA wordt directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in op 1 oktober 2020. Dit meldt Rijk...

Normal_rss_entry-250369

Huayu, Matthijs en Iris winnaars Christina Concours


Huayu Gu (piano, 11 jaar, Roermond), Matthijs van Delft (gitaar, 15 jaar, Berkel en Rodenrijs) en Iris van Nuland (viool, 18 jaar, Oss) zijn de winnaars van de eerste prijzen van de Nationale Finale van het Prinses Christina Klassiek Concours.

Normal_rss_entry-250236

Rutte: scholen zo lang mogelijk open houden


Het kabinet wil proberen de scholen zo lang mogelijk open te houden. "Het probleem ligt niet bij scholieren. Het lost niet veel op de scholen dicht te doen en het heeft enorme gevolgen voor de kinderen", zei premier Mark Rutte vrijdag.

Normal_student-5511813_640

Week 39: Baudet, Gezonde Basisschool en problemen examens door corona


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo ontstond er ophef over een uitspraak van een filososiedocente van de Hogeschool Den Haag over Thierry Baudet, presenteerde de Universiteit Maastricht opmerkelijke resultaten van...

NOG Van onze klanten

NOG Blogs van onze klanten

NOG Interview

Vervolgplannen na de middelbare school: tussenjaar of toch meteen studeren?

Normal_photo-1456513080510-7bf3a84b82f8


Het was een gek jaar voor eindexamenkandidaten. Vanwege corona gingen de centrale eindexamens niet door en vielen eindgala’s en examenreizen in het water. Wat betekent het ...

NOG Topvacatures

NOG Blog

Het went niet. Het went nooit

Normal_foto_henk

M. is een kleine lieve jongen in een lichaam van twee meter lang.M. is verdrietig vanochtend en M. vecht.Tegen tranen.Tegen verwachtingen.Tegen zichzelf.

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht