NOG Universiteit nieuws

Normal_internet_netwerk_kabel_verbinding

1,8 miljoen voor datacenter Bytesnet op Groningse Campus


Bytesnet krijgt 1,8 miljoen subsidie uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) voor de bouw van een nieuw datacenter op Zernike Campus. Het centrum werd op 17 november geopend in bijzijn van minister Van Engelshoven en kostte ruim 11 miljoen. Het eerste aardbevingsbestendige datacenter in Nederland is een van de meest energiezuinige in ...

Logo_nwo_logo

17 startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon


Zeventien onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Dit meldt NWO.

Normal_taal__tweetalig

‘Inspectie: onderbouwing taalkeuze moet beter’


Onderwijs in een andere taal? Dat mag niet zonder onderbouwing van de noodzaak. Instellingen kunnen daar nog heel wat aan verbeteren, concludeert de Onderwijsinspectie. Omdat onderwijs in een vreemde taal alleen bij uitzondering is toegestaan, moeten instellingen de noodzaak daarvan onderbouwen in een gedragscode. Op verzoek van de Tweede Kamer ...

Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Jaarwerkplan onderwijsinspectie voor 2019


Wat doet de inspectie in 2019? Bij het toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en in de rapportages over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit staat een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan heeft de onderwijsinspectie het instellingstoezicht en stelseltoezicht nader toegelicht. Daarnaast worden ook andere doelen en activit...

Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Twaalf gevluchte academici aan de slag in de Nederlandse wetenschap


Twaalf academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, krijgen een eenjarige aanstelling om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Nederland. De academici komen uit diverse landen zoals Syrië, Rusland, Armenië, Pakistan of Turkije. Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twa...

Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Minister Grapperhaus vergroot onafhankelijke positie WODC


De onafhankelijke positie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) ten opzichte van het ministerie van Justitie en Veiligheid moet worden vergroot. Die conclusie trekt minister Grapperhaus naar aanleiding van de adviezen van drie onderzoekscommissies. Zo wordt het WODC in een ander gebouw gehuisvest en wordt de onafhank...

Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

'Onafhankelijkheid WODC is geschaad'


Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid proberen regelmatig om de inhoud van WODC-onderzoek te beïnvloeden. Belangrijke waarborgen in de relatie tussen JenV en het WODC om oneigenlijke beïnvloeding tegen te gaan schieten bovendien tekort. Hierdoor is de onafhankelijkheid van het WODC geschaad en staat - vooral bij politiek gevoe...

Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

LUMC-Campus lanceert MOOC over Population Health Management


Tijdens de 5e werkconferentie van de LUMC-Campus Den Haag wordt dinsdagavond 15 januari de Massive Open Online Course (MOOC): ‘Fundamentals of Population Health Management’ gelanceerd. De gratis cursus is de eerste in een serie van 9 e-learnings die allemaal dit jaar verschijnen. Dit meldt LUMC.

Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Taal en toegankelijkheid centraal in wetsvoorstel internationalisering


Duidelijkheid over taalbeleid, een numerus fixus voor Engelstalige tracks en hoger collegegeld voor niet-EER-studenten. Dat zijn elementen van een nieuw wetsvoorstel rondom internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo. Dit meldt Nuffic.

Normal_geld__euro

17 startende wetenschappers naar topinstituten met Rubiconbeurs


17 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Dit meldt NWO.

Normal_rss_entry-167020

Eindoordeel over onafhankelijkheid onderzoeksinstituut WODC


Loopt het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de leiband van het departement, of kan het onafhankelijk zijn werk doen? De commissie die zich over die vraag heeft gebogen spreekt zich dinsdag uit.

Normal_gebouw-rikilt

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid


Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Dit meld...

Normal_student_studeren_leren_boek_motivatie_interesse

Hoogleraar filosofie noemt het huidige onderwijssysteem 'failliet’


Het huidige onderwijssysteem is failliet. Dat stelt hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen Jan Bransen in zijn nieuwe boek Gevormd of vervormd? Hij houdt hierin een pleidooi voor een andere vorm van onderwijs, met een grotere rol voor de leerling zelf. Dit meldt Radboud Universiteit.

Normal_vraagteken

20 februari: kick-off bijeenkomst City Deal Kennis Maken


Op 20 februari organiseert de City Deal Kennis Maken een kick-off bijeenkomst, waarin negentien deelnemende steden hun projecten presenteren. 28 hogescholen, 12 universiteiten en 6 mbo-instellingen zijn aangesloten en doen mee aan het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door op grote schaal onderzoekers, docenten en studenten in te ...

Normal_rss_entry-166965

Gratis Interrail voor bijna 500 18-jarigen


Van de 1181 Nederlandse 18-jarigen die in het najaar een aanvraag hadden ingediend om komende zomer gratis door Europa te reizen zijn er 479 geselecteerd. De Europese Commissie maakte dat maandag bekend.

Normal_tilburg_universiteit_logo

Tilburgse Academische Werkplaats LVB krijgt structureel subsidie


De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (LVB) van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Tranzo) krijgt vanaf januari 2019 jaarlijks subsidie van het ministerie van volksgezondheid. In 2019 gaat het om bijna 600.000 euro, de volgende jaren zo’n vier ton. Dit meldt Universiteit Tilburg.

NOG Universiteit Informatie

NOG Blog

Het belangrijkste is om een goed mens te worden

Normal_pascal_cuijpers

“Allereerst wil ik u vragen: hoe is het nu met uw moeder?” Terwijl we elkaar de hand schudden sprak de moeder van Lilia deze zin uit, nog voordat we het lokaal binnenliepen. De ouders van mijn mentorleerlingen hadden zich van tevoren middels het invullen van een aanmeldformulier kunnen inschrijven voor een oudergesprek. Omdat Lilia vergeten was ...

NOG Interview

De griepepidemie 2019 te lijf met griepprikexperimenten

Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep


De griep is weer in het land. De vorige griepgolf duurde van eind december 2017 tot eind april 2018: een verdubbeling ten opzichte van de gemiddelde epidemie van negen weke...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht