NOG Universiteit nieuws

Normal_college__studenten__studeren__collegezaal

Voorstel halvering collegegeld naar Tweede Kamer


Met ingang van aanstaand collegejaar (2018-2019) betalen alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten voor het eerste jaar de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro, die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Deze maatregel is afgesproken in het regeerakkoord om zo het hoger onde...

Logo_nwo_logo

Programmaronde Nationale Wetenschapsagenda van start


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) mag dit kalenderjaar starten met een programmaronde rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Daarvoor is dit jaar 70 miljoen euro beschikbaar. Over de invulling van het programma wordt momenteel door het NWO overleg gevoerd met het ministerie van Onderwijs en partners van de Kennisco...

Normal_normal_trein_ns_vol_reizigers__compfight_

Minder drukke spits door aanpassing collegetijden HAN en Radboud


De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit passen de collegetijden aan om de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal te verminderen. Vanaf volgend collegejaar start de Radboud Universiteit om 8.30 uur en de HAN – zowel in Nijmegen als in Arnhem - om 9.00 uur. Het is voor zover bekend voor het eerst dat onderwij...

Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht


Flexibilisering van onderwijs krijgt inmiddels vorm. Denk aan pilots leeruitkomsten, vraagfinanciering, pilots flexstuderen, keuzedelen, derde leerweg en de leerrekening. Veelbelovend! Of zijn deze stappen slechts een eerste voorbode van het ontwikkelen van een wezenlijk andere kijk op flexibel onderwijs? Toonaangevende sprekers vertellen tijden...

Normal_rss_entry-127846

CU wil 'politieke diensttijd' voor jongeren


Jongeren moeten hun zogeheten maatschappelijke diensttijd ook kunnen wijden aan de gemeentepolitiek. Dat plan van de ChristenUnie heeft de sympathie van de coalitiepartijen en het kabinet. Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf ziet jongeren bijvoorbeeld graag ideeën aandragen voor gemeenteraadsleden en wethouders of meehelpen op de griffie.

Normal_ouderendigi

Studenten doorbreken eenzaamheid van ouderen


De kloof tussen onze rap digitaliserende samenleving en de vaardigheden van ouderen groeit razendsnel.  De ministeries van volksgezondheid, sociale zaken en onderwijs sloegen hun handen ineen en gaven CINOP, met het programma Tel mee met Taal, de opdracht om hier actie op te ondernemen. In drie steden zijn pilots uitgevoerd. De resultaten zijn l...

Normal_rss_entry-127834

Minister: collegegeld Erasmus veel te hoog


De Rotterdamse Erasmus Universiteit rekent een veel te hoog collegegeld voor een master Bedrijfskunde. De universiteit overtreedt daarmee de wet, stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Normal_oudere_bejaarde_thee_kopje_drinken

Studenten vervoeren eenzame ouderen met StUmobiel naar ontmoetingsplek


Studenten van de TU Eindhoven hebben een nieuwe vervoersdienst voor eenzame ouderen bedacht. De stUmobiel vervoert senioren voor slechts 2 euro naar en van het Ontmoet- En Groetplein in Eindhoven. De gedachte erachter is dat ouderen zo hun sociale contacten kunnen blijven onderhouden en de rondrijdende studenten mogen in ruil voor het werk dat z...

Normal_fietsen_studentenstad_studenten

Studenten bereiden tentamenweek voor in oude monumentale kerken


Studenten in Amsterdam kunnen binnenkort drie dagen studeren op een hele bijzondere plek: Stadsherstel opent dan de deuren van de kerk De Duif. Het is een ultieme poging om de drukte rondom de tentamenweken op te vangen. Dit meldt Het Parool.

Normal_geld__biljet__bankbiljet

130 miljoen euro voor onderwijs en cultuur in Rotterdam Zuid


Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. Dit hebben minister Schouten en minister Ollongren aan burgemeester Aboutaleb en Marco Pastors (directeur NPRZ) bekend gemaakt in de basisschool OBS Nelson Mandela in Rotterdam Zuid. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_tablet_arts

Te weinig aandacht voor medicijnen in geneeskundeopleidingen


Geneeskundeopleidingen in Europa moeten hun curriculum verbeteren zodat beginnende artsen deskundiger zijn in het voorschrijven van geneesmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van klinisch farmacoloog David Brinkman. “Het blijkt dat een behoorlijk deel van de bijna afgestudeerde artsen in Europa momenteel niet goed in staat is om effectief en veili...

Normal_gehandicapt_rolstoel_hulp

Wageningse studenten aangerand door man die doet alsof hij handicap heeft


Op de campus van de universiteit in Wageningen zijn diverse studenten onzedelijk betast door een man die zich voordeed als gehandicapt. De man vroeg voornamelijk vrouwen om hulp bij het in en uit zijn rolstoel of auto komen. Vervolgens maakte hij misbruik van hun hulpvaardigheid door hen te betasten. Dit meldt de Gelderlander.

Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

UT zet zich in voor meer vrouwelijke hoogleraren


De Universiteit Twente (UT) wil starten met een actief wervingsprogramma om het aantal vrouwelijke hoogleraren omhoog te krijgen. De komende twee jaar hoopt de universiteit tien extra vrouwelijke professoren aan te trekken. Dat meldt Tubantia.

Normal_robot__robotica

Hoger onderwijs Brabant in de ban van Robot Challenge


In navolging van 2017 vindt dit jaar voor de tweede keer de Brabant Robot Challenge plaats. 45 studenten van Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven krijgen deze week hun opdracht voor het evenement te horen van bedrijven en instellingen. Dat meldt Tilburg University.

Normal_ineke_sluiter_foto_milette_raats_d3x_3210

Classica Ineke Sluiter vicepresident KNAW


Classica Ineke Sluiter wordt de nieuwe vicepresident van de KNAW. Zij volgt Wim van Saarloos op, die per 1 juni voor twee jaar president van de KNAW wordt. Daarna volgt Sluiter hem, in 2020, automatisch op als president. Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden en zal dat combineren met haar (vice)presi...

Logo_logo_knaw

KNAW: Geen structurele zelfcensuur in wetenschapsbeoefening in Nederland


Er zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar we moeten wel alert blijven. Zo kan de steeds grotere nadruk op maatschappelijk relevant onderzoek de academische vrijheid beperken. Om een verscheidenheid aan perspectieven de ruimte te bieden, is...

NOG Universiteit Informatie

NOG Blog

Hoe bereid ik mij goed voor op mijn studiekeuze?

Normal_juliette_maltha_nieuw

Elke leerling herkent het wel: wat altijd zo ver weg leek, komt nu steeds dichterbij: de studiekeuze. Wat wil je gaan studeren en waar? Het is cruciaal om op tijd te starten, want het kan je veel stress besparen. En met op tijd wordt niet de eerste week van je examenjaar bedoeld; maar het jaar / de jaren ervoor al. Als je je studiekeuze namelijk...

NOG Topvacatures

De Nieuwe Internationale School Esprit

Docent Engels (DENISE)

Meer vacatures...
MBO Utrecht

Docent ICT

Meer vacatures...

NOG Interview

KPC Groep over tienerscholen: 'Met liefde en lef werken aan kansen'

Normal_lenie-van-lieverloo


De overgang van basisschool naar brugklas is voor veel Nederlandse kinderen problematisch. De verschillen tussen beide schooltypen zijn te groot en de selectie naar niveau ...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht