Nationale Onderwijsgids

NOG Cursussen nieuws

Normal_school__klas__docent

Ruimte voor Regie: bijeenkomsten over onderwijstijd


Scholen hebben veel ruimte bij de organisatie en de inrichting van hun onderwijs. Toch knelt het soms – bijvoorbeeld als het gaat om de indeling van de onderwijstijd, de aanwezigheid van leerlingen en de inzet van onderwijspersoneel. Binnen het programma Ruimte voor Regie wordt verkend welke ruimte er is en of scholen meer ruimte nodig hebben bi...

Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Bijeenkomsten eindtoets so en sbo


Met ingang van dit schooljaar maken ook de leerlingen in groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets. Om scholen en schoolbesturen goed te informeren over deze nieuwe verplichting, organiseert OCW drie bijeenkomsten: op 25 september in Eindhoven, op 9 oktober in Zwolle en op 16 oktober in Utrecht. Schoolbestur...

Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Week 37: salafistisch onderwijs en lesmateriaal voor laaggeletterden


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo mag een school een 4-jarige niet weigeren van het ministerie, is er ophef over salafistisch onderwijs en ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven met het KPN Mooiste Contact ...

Logo_onderwijsmuseum_logo

Lezing over drie eeuwen tekenonderwijs in Nationale Onderwijsmuseum


Op woensdag 2 oktober vindt er in het Nationale Onderwijsmuseum een lezing plaats over drie eeuwen tekenonderwijs in Nederland. Onder de titel ‘Wie teekenen leert, leert zien’ neemt Wilma van Giersbergen de toehoorder mee in de tekenlessen door de eeuwen heen. Dit meldt Nationale Onderwijsmuseum.

Normal_prinsjedag

Scholieren nemen Schouwburg over bij vijfde Kindertroonrede


Op dinsdag 17 september delen Haagse scholieren voor de vijfde keer hun plannen en ideeën voor Nederland. Zij presenteren hun troonrede in de Grote Zaal van de Koninklijke Schouwburg, voorafgaande aan de troonrede die middag in de Ridderzaal. Dit meldt het Nationale Theater.

Normal_rijles__rijschool__cbr

Tweede Kamer bespreekt problemen medische keuring bij het CBR


De aanhoudende problemen bij het CBR zijn voor de Kamer aanleiding voor een debat met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en minister Grapperhaus van Justitie. Mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben voor het verlengen van hun rijbewijs, moeten soms zo lang wachten dat zij zonder geldig rijbewijs komen te zitten. Het CBR heef...

Logo_logo_nationale_onderwijsweek

Amersfoort is Nationale Onderwijsstad 2020-2021


Amersfoort is gedurende het schooljaar 2020-2021 Nationale Onderwijsstad. Het Amersfoortse onderwijsveld en de gemeente kandideerden zich samen voor de titel, die door Stichting Nationale Onderwijsweek is toegekend. Dit meldt gemeente Amersfoort.

Normal_maxima

Máxima spreekt met ambassadeurs campagne 'Kom uit je schuld'


Koningin Máxima woonde op maandag 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_rss_entry-196916

Jonge nieuwkomers van diverse scholen vertonen zelfgemaakte films op NFF


Het Nederlands Film Festival biedt op 1 oktober een podium aan een groep bijzondere filmmakers. Ruim 750 nieuwkomers van tien verschillende scholen hebben het afgelopen jaar vijf korte films gemaakt die die middag worden vertoond in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De jonge migranten maakten de films van begin tot het eind zelf, na een a...

Normal_rss_entry-196942

Terugdringen wachttijd CBR duurt nog langer


Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Normal_kinderen_techniek_onderzoek_chemie_scheikunde_proefje_experiment_wetenschap

NEMO Science Night inspireert docenten voortgezet onderwijs


Op 22 november 2019 organiseert NEMO speciaal voor docenten van het voortgezet onderwijs een gratis Science Night. Tijdens deze inspiratieavond doen docenten ideeën op voor in de klas aan de hand van inspirerende workshops, lezingen en rondleidingen. Dat meldt NEMO.

Logo_tbp3

Onze Taal lanceert nieuwe prijs voor beste taalboek


Het Genootschap Onze Taal komt met een nieuwe prijs voor het beste boek over de Nederlandse taal. De prijs van 3000 euro wordt in het najaar uitgereikt tijden het Onze Taal-congres. Dit melden Onze Taal en Trouw.

Normal_school_les_klas_boeken

Educatieve Parel 2019: wie schrijft de beste educatieve les en wint 1000 euro?


Op zaterdag 9 november wordt weer de Dag van de Educatieve Auteur georganiseerd. Met dit speciale evenement wil organisator de Auteursbond schrijvers van educatief materiaal in de schijnwerpers zetten. Daarom heeft de bond ook een prijs in het leven geroepen die op de Dag van de Educatieve Auteur zal worden uitgereikt: de Educatieve Parel. Dit m...

Logo_hanze__hogeschool__groningen

Hanzehogeschool en UWV starten post hbo-opleiding Adviseur Werk


De post-hbo opleiding Adviseur Werk, ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen en het UWV, is afgelopen vrijdag in Utrecht van start gegaan. Zevenentwintig recent afgestudeerde hbo’ers worden via een intensief leerwerktraject opgeleid om mensen die een ww-uitkering ontvangen te begeleiden naar werk. Dit meldt Hanzehogeschool.

Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden


Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is vandaag afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de VNG afspraken over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Geme...

Normal_kov__opvang__psz

SLO biedt masterclasses Jonge Kind aan voor onderwijsadviseurs


SLO biedt de komende maanden zes masterclasses aan voor onderwijsadviseurs die werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse educatie. In deze masterclasses staat het Jonge Kind centraal. Dit meldt SLO.

NOG Cursussen Informatie

NOG Vind een cursus of training

NOG Blog

Past het onderwijs?

Normal_foto_anke_2_1

Vanuit mijn ooghoek zie ik hem naar me toe lopen. "Kijk mevrouw… dít snap ik niet". Voor ik het weet zit ik met mijn hoofd in een opvoedkundige casus. "Dit bedoel ik nou. Deze vader is boos. Het kind luistert niet. De vraag is hoe vader het kind aan moet spreken. Maar vader is bóós. Dus hij zal uitvallen tegen het kind. Naar mijn mening klopt de...

NOG Interview

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'

Normal_kindertelefoon


De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en grat...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht