NOG HBO nieuws

Normal_handen

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs


Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Normal_ellie

Ellie Lust te gast bij de Hanze Collegetour


Politievrouw Ellie Lust is op donderdagmiddag 24 mei te gast bij de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van de lustrumactiviteiten wordt ze bevraagd door studenten, docenten en publiek over haar vele activiteiten in binnen- en buitenland en met name op het thema veiligheid. Dat meldt Hanzehogeschool. 

Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

Psychische problemen op school of stage: 'Vertel ik het wel of vertel ik het niet?'


Veel jongeren met psychische problemen in het mbo, hbo of wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage. NHL Stenden en Hanzehogeschool Groningen hebben daarom in de afgelopen twee jaar een praktisch openheid-instrument ontwikkeld, genaamd 'Vertel ik het wel of vertel ik het niet.’ Dit m...

Normal_internet__pc__muis__computer__ict

Ict-vacatures onderwijs moeilijk vervulbaar, hogeropgeleide werknemers nodig


Geen enkele beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte als de ict. Dit blijkt uit een nieuw rapport van UWV over de ict-arbeidsmarkt. De helft van de ict-vacatures wordt door werkgevers beschouwd als moeilijk vervulbaar, omdat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. Vooral bij banen op hbo-niveau spelen de problemen. Di...

Logo_hanze__hogeschool__groningen

Energy game Hanzehogeschool voor betere samenwerking energietransitie


Gemeenten stappen massaal over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon-, en windenergie. Een ingewikkelde opgave, waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. De Hanzehogeschool Groningen maakt samenwerken tussen gemeenten, bedrijven en inwoners makkelijker door inzet van het spel We-Energy. Op deze manier wil ze geme...

Normal_geschiedenis__oorlog

Mei is op Wikipedia de ‘Maand van Verzet’


Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel Nederland aandacht besteed aan de rol van het verzet. Ook op Wikipedia wordt hier aandacht aan besteed in de vorm van een schrijfmaand. Mei is op Wikipedia ‘de Maand van Verzet’. Iedereen wordt opge...

Normal_windmolens_wind_energie

'Mbo en hbo moeten lesprogramma's maken die aansluiten bij energietransitie'


Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. Hiervoor moeten mbo- en hbo-instellingen onderwijsprogramma’s maken die aansluiten bij de energietransitie. Dit staat in het SER-advies Energietransitie en ...

Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

Arbeidsmarktpositie hbo’er nog beter geworden


Opnieuw zijn afgestudeerde hbo’ers het in 2017 beter gaan doen dan voorgaande jaren. De werkloosheid is onder hbo-afgestudeerden voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald, naar 3,2 procent in 2017. Dat is een daling van 4,1 procentpunt in 4 jaar tijd.  Deze daling is zichtbaar voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden. De afgestudee...

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde


Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid Erik Gerritsen heeft een werkbezoek gebracht aan de Academie voor Verpleegkunde. Tijdens een interactief programma liet hij zich informeren over de Ketenstage ‘Student volgt cliënt’. Deze nieuwe stagevorm is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vier zorgorganisaties in de regio: De Hoven...

Normal_geslaagd_afgestudeerd_slagen_diploma

GroenLinks: studenten de dupe van onduidelijkheid over afstudeerdatum


Onderwijsinstellingen beëindigen de inschrijving regelmatig eerder dan studenten verwachten. Özdil (GroenLinks) vraagt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om opheldering. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_rss_entry-132034

Tabaksfabrikant beboet om deals studentenclubs


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Japan Tobacco International (JTI) boetes opgelegd voor het maken van exclusiviteitsafspraken met Nederlandse studentenverenigingen. Een woordvoerder van de NVWA bevestigt een bericht van Trouw hierover.

Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

Groningse studenten laten energieneutraal WikiHouse zien op Koningsdag


Studenten van het Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen staan op Koningsdag met een energieneutraal WikiHouse in de Groningse binnenstad. In- en om het huisje is aandacht voor duurzaamheid en nieuwe vormen van energie. Dit meldt Hanzehogeschool.

Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Bijzonder hoogleraar verbindt wetenschap en gemeente


Caroline Nevejan is 11 april 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Deze leerstoel is verbonden aan Nevejans functie als Chief Science Officer bij de gemeente. Gemeente en universiteiten, hogescholen en roc’s werken steeds meer samen. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Normal_techniek_student_auto

Hanzehogeschool start Ad-opleiding Systeemspecialist Automotive


Per 1 september 2018 start de Associate degree-opleiding Systeemspecialist Automotive bij de Hanzehogeschool Groningen. Deze tweejarige deeltijdopleiding leidt studenten op voor de nieuwe uitdagingen in de automotive branche. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Normal_gehandicapt_rolstoel_hulp

Jongerenbonden eisen hogere toeslagen voor studenten met een beperking


CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de formerende gemeenteraadspartijen op om de toeslagen voor studenten met een beperking fors te verhogen. De hoogte van de toeslag verschilt enorm per gemeente en is veel te laag. De jongerenbonden lanceren vandaag de website www.studietoeslagen.nl. Op de website is zichtbaar hoe hoog ...

Normal_geld__euro

Tienduizenden studenten onterecht beboet door onduidelijke afstudeerdatum


Tienduizenden studenten krijgen jaarlijks flinke boetes van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) omdat er onduidelijkheid bestaat over de datum van afstuderen. De studenten denken tot het einde van het collegejaar ingeschreven te staan, maar worden ongemerkt eerder uitgeschreven door de school. Hierdoor ontvangen ze te lang studiefinanciering en...

NOG HBO Informatie

NOG Blog

Onderwijs in Nederland

Normal_edu

Ik las met belangstelling het stuk over het onderwijs in Nederland en zijn problemen. Deze problemen beperken zich niet tot het lager en middelbaar onderwijs. De situatie in het mbo en hbo is nog dramatischer.

NOG Topvacatures

Ons Middelbaar Onderwijs via Aardoom & de Jong

Algemeen directeur

Meer vacatures...

NOG Interview

Hoe fout is de term laagopgeleid?

Normal_monteur


De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘prakti...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht