Nationale Onderwijsgids

NOG HBO nieuws

Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Hanzehogeschool schrapt tentamens wegens datalek bij online surveillance


De Hanzehogeschool Groningen heeft vanwege een datalek besloten om tentamens die deze week gepland staan uit te stellen. Door het datalek kunnen onbevoegden toegang krijgen tot de online omgeving waar studenten tentamens maken. Daardoor konden mensen die daar niets te zoeken hebben meekijken hoe studenten thuis tentamens maakten. Dit meldt RTV N...

Logo_lsvb__studentenbond__logo

LSVb blij met start pilot sneltesten: ‘Dit biedt perspectief’


De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verheugd met de start van de pilots met sneltesten in het hoger onderwijs. Een deel van de studenten die tentamens moeten afleggen aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kunnen zich vanaf vandaag op de onderwijsinstelling laten testen op het coronavirus. Dit meldt de LSVb.

Logo_epilog_laser

Epilog Laser’s nieuwste compacte laser met camera systeem


Lasergraveermachines zorgen voor vernieuwing in het onderwijs. Met de snelheid en precisie van een laser worden projecten makkelijk uitvoerbaar en zullen de studenten enthousiast deelnemen aan de lessen. Het denkproces wordt op verschillende manieren getriggerd; is het doel van de les om de laser te gebruiken of is het een tool in een groter pro...

Normal_rss_entry-266244

Vandaag start proef met sneltesten van studenten in Groningen


In Groningen begint vandaag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten...

Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Week 2: lockdown wordt verlengd en kabinet stapt op


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag? Deze week gaven docenten aan ook versneld gevaccineerd te willen worden, werd de lockdown met drie weken verlengd en viel het kab...

Logo_logo_nro

ComeniusNetwerk en NRO versterken elkaar voor onderwijsvernieuwing


Het ComeniusNetwerk, het netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, is per 1 januari 2021 ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in Den Haag. Door de krachten te bundelen versterken het ComeniusNetwerk en NRO elkaars activiteiten vanuit inhoud en een gedeelde missie. Dit meldt NRO.

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Zes docententeams in race voor eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie


Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit. Deze nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op universiteiten en hogescholen te onderschrijven, dient als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren en vertelt docenten om ...

Normal_bus

Friese scholen gaan meebeslissen over dienstregeling Arriva


Twee derde van de busreizigers in Friesland is scholier of student. Daarom krijgen Friese onderwijsinstellingen voortaan inspraak over de busdienstregeling van Arriva en eventuele toekomstige vervoerders. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Normal_rss_entry-265655

Meer dan de helft van de Nederlanders wil in de toekomst ook online examens


Van de Nederlandse consumenten wil 55 procent in de toekomst bij online-onderwijs ook examens en toetsen online afleggen. Dat meldt bureau Multiscope na onderzoek onder 4600 Nederlanders.

Normal_rss_entry-265523

'Situatie voor studenten steeds nijpender, ook financieel in de knel'


De situatie voor jongeren en studenten wordt steeds nijpender door de verlengde lockdown. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren maken zich grote zorgen over de geestelijke gezondheid en toenemende kansongelijkheid in het onderwijs voor deze groep.

Normal_rss_entry-265607

Proef met sneltesten op mbo, hbo en universiteit begint volgende week


Het kabinet start vanaf volgende week met een proef voor sneltesten op het mbo, hbo en de universiteit. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Normal_pesten__eenzaam__pestgedrag

Psychische klachten namen in de zomer toe onder eenzame Nederlanders


Emotionele eenzaamheid onder volwassen Nederlanders is in de zomer van 2020 toegenomen ten opzichte van vóór de corona-uitbraak (van 18 procent naar 25 procent). Onder de groep die zich eenzaam ging voelen (13 procent van de Nederlanders), namen de angst- en depressieve symptomen toe van 18 procent in november 2019 naar 26 procent in juni 2020. ...

Logo_hanze__hogeschool__groningen

Hanzehogeschool krijgt 8 ton voor trainen van docenten in Tanzania


De Hanzehogeschool Groningen gaat helpen om de kwaliteit van zorg in Tanzania verbeteren. De Hanzehogeschool is nodig om docenten van universiteiten en ziekenhuizen te trainen. Deze docenten hebben daarna de vaardigheden om de toekomstige verpleeg- en verloskundigen op te leiden. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Normal_website_computer_laptop

Een tekort aan mbo-stages: 'Duizenden studenten hebben straks een probleem'


Mbo-studenten worden hard geraakt door de coronacrisis. Momenteel is er een tekort van zo’n 20.000 stageplekken, blijkt uit cijfers van organisatie SBB. Vliegtuigen blijven aan de grond, de horeca is dicht en in de zorgsector heeft het begeleiden van stagiaires geen prioriteit. Noah Hajji, voorzitter van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JO...

Normal_ondertekeningovereenkomstsurfsocenfoxit

Hoger onderwijs initieert uitbreiding cybersecurity-dienstverlening


SURF, de ICT-coöperatie voor onderwijs en onderzoek, lanceert het SURF Security Operations Centre (SURFsoc). Hiermee breidt SURF de dienstverlening op het gebied van informatiebeveiliging verder uit. De universiteiten hebben hiertoe het initiatief genomen. SURFsoc heeft als doel de beveiliging tegen cyberdreigingen te verbeteren en mogelijke aan...

Normal_rss_entry-265031

Ook docenten willen versneld gevaccineerd worden tegen coronavirus


In navolging van veel andere beroepsgroepen wil ook onderwijzend personeel snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Daarom pleit een brede groep van onderwijsorganisaties, van primair en voortgezet onderwijs inclusief het speciaal onderwijs tot de universiteiten in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccina...

NOG HBO Informatie

NOG Blog

Het went niet. Het went nooit

Normal_foto_henk

M. is een kleine lieve jongen in een lichaam van twee meter lang.M. is verdrietig vanochtend en M. vecht.Tegen tranen.Tegen verwachtingen.Tegen zichzelf.

NOG Interview

Een tekort aan mbo-stages: 'Duizenden studenten hebben straks een probleem'

Normal_website_computer_laptop


Mbo-studenten worden hard geraakt door de coronacrisis. Momenteel is er een tekort van zo’n 20.000 stageplekken, blijkt uit cijfers van organisatie SBB. Vliegtuigen blijven...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht

NOG Van onze klanten