Nationale Onderwijsgids

NOG Van onze klanten nieuws

Normal_onderwijs

Werken in het onderwijs aantrekkelijker maken: hoe doe je dat?


Het huidige personeelstekort op scholen begint zorgwekkende vormen aan te nemen. Wel wordt inmiddels volop geld uitgetrokken voor het onderwijs. Dit moet er op termijn voor zorgen dat meer mensen zich gaan oriënteren op een baan in het onderwijs. Momenteel is daar echter nog onvoldoende sprake van, en dus reist de vraag: hoe maken we werken in h...

Normal_scholier

Scholieren vinden gebruik van een mobiel op fiets niet gevaarlijk


Een groot deel van de scholieren heeft tegenwoordig een smartphone. Het merendeel van hen gebruikt dit apparaat meerdere uren per dag. Zij bekijken bijvoorbeeld filmpjes op sociale media zoals TikTok, Snapchat en Instagram en staan via WhatsApp in contact met familie, vrienden en klasgenoten. Wie denkt dat het smartphonegebruik beperkt blijft to...

Normal_sfeerfoto_executieve_functies

Aan de slag met executieve functies in de onderwijspraktijk


Waarom neemt leerling A soms van die oliedomme beslissingen? Hoe komt het dat de resultaten van leerling B  in een paar maanden tijd zo gekelderd zijn? Waarom is leerling C zo impulsief? In het onderwijs gaat steeds meer aandacht uit naar executieve functies. 

Normal_verslaving

Hoe kun je zorgen dat je niet verslaafd raakt?


Sommige mensen zijn gevoeliger voor een verslaving dan anderen. Tegenwoordig komen verslavingen steeds vaker voor, maar hoe zorg je er nu voor dat dit jou niet overkomt? Zorg dat je dit voor bent en je niet moet gaan afkicken van wiet, drank of harddrugs. Dit blijft voor sommige mensen lastig, maar er zijn altijd manieren om er voor te zorgen da...

Normal_klas

Vraag om meer handen in de klas: hoe kan je daar als school op inspelen?


Als je het de leerkracht vraagt, dan zal hij of zij vrijwel zonder uitzondering ‘werkdruk’ noemen als een van de grootste problemen van het moment. Het gebrek aan personeel op scholen zorgt de laatste jaren voor toenemende problemen. In diverse regio’s zijn die tekorten zo nijpend, dat al hardop wordt nagedacht over een 4-daagse schoolweek. Hoe ...

Normal_opnames-van-promotiefilm__1___1_

Onderwijs of opleiding online promoten? Zet een inspirerende promotiefilm in!


Waarom een promotiefilm?Goeie vraag. Sta ons toe een nog beter antwoord te verschaffen. Het laten maken van een promotiefilm is essentieel om je unieke product, actie of dienst op de markt te zetten. Weet niemand ervan af? Dan zal er ook niemand op af komen. Met name eenmalige of jaarlijkse edities van evenementen dienen goed gepromoot te worden...

Normal_lezen

Brochure: De auteur als leesbevorderaar


De Bibliotheek op school, De Schrijverscentrale en De Schoolschrijver werken samen aan een optimale inzet van kinderboekenschrijvers voor leesbevordering. 

Normal_860x550sportdocent4

Vakgroep bewegingsonderwijs Sportdocent


Gymlessen, evenementen als de Koningsspelen en Pietengym, pleinspelen en de lesmethode: alle diensten, producten en activiteiten van Sportdocent Onderwijs bieden we scholen in het primair onderwijs los aan. Dat betekent in de praktijk dat we op school A misschien de gymlessen verzorgen en een sportdag organiseren, waar we bij school B alleen mee...

Normal_column_marco_achterstanden

Achterstanden inhalen of vertraging accepteren?


Afgelopen week werd uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs nog maar eens duidelijk dat de coronacrisis er flink heeft ingehakt. Niet alleen staat het welbevinden van jongeren (met name in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs) onder druk, ook is er sprake van significante leerachterstanden. Op basisschol...

Normal_coach

Het belang van coachen in het onderwijs


Het belang van de coachende docent is nu misschien wel groter dan ooit. Juist nu er steeds meer leerlingen zijn die een duwtje in de juiste richting nodig hebben, is het van belang dat je de rol van de coachende docent goed helder hebt, Ben je benieuwd naar meer informatie over coaching en hoe jij dit kan toepassen op de leerlingen in jouw klas?...

Normal_telefoons

Hoe kan je telefoons op een positieve manier gebruiken in het onderwijs?


Ben jij benieuwd hoe je telefoons zoals een Prepaid telefoon op een positieve manier kunt gebruiken in het onderwijs en wat de voordelen hiervan zijn? Vrijwel elke leerling heeft wel een smartphone. Door docenten wordt dit als verschillend ervaren, want daar waar de een het storend vindt, ziet de ander hier wel mogelijkheden in. Wij vertellen je...

Normal_kpcgroep_sandra_loos_002

Wat komt er kijken bij groepsdoorbrekend werken?


In toenemende mate ervaren basisscholen dat het leerstofjaarklassensysteem knelt. Daarom verkennen schooldirecteuren en teams mogelijkheden om het onderwijs op hun school duurzaam anders te organiseren. Tussen droom en daad bevinden zich soms de nodige valkuilen en hindernissen. 

Normal_onderwijs_banenkans

Functies binnen het onderwijs met een hoge banenkans


In vrijwel elke top-3 van sectoren met de hoogste banenkans kom je het onderwijs steevast tegen. Positief natuurlijk voor de mensen die in de zoektocht naar een opleiding graag de garantie op een baan hebben, maar voor de sector zelf is het minder goed nieuws. In min of meer elke laag van het onderwijs vraagt men naar personeel. Ervaren mensen, ...

Normal_social_visuals_-_lezen_in_beeld-2021-tw-alle3-a

Lezen in beeld: 3 infographics over voorlezen en lezen


Stichting Lezen heeft recente bevindingen uit nationaal en internationaal onderzoek over lezen in beeld gebracht in drie overzichtelijke infographics. De reeks Lezen in beeld toont het voorlezen aan en lezen met drie leeftijdsgroepen: kinderen tussen 0-4 jaar, kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare scholieren. Infographic Voorlezen aan...

Normal_vacatures

Vacatures in het voortgezet onderwijs? Vind de juiste kandidaten


Het onderwijs schreeuwt om extra mensen voor de klas. Men wil de werkdruk verlagen, maar tegelijk stroomt binnen nu en 10 jaar een grote groep ervaren onderwijzers uit het arbeidsproces. Inmiddels beginnen de eerste gaten in het personeelsbestand pijnlijk zichtbaar te worden. Het invullen van vacatures verloopt steeds stroever. En hoewel binnen ...

Normal_digitaal_lesgeven

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over digitalisering in het onderwijs?


Digitaal lesgeven en samenwerken vraagt om veel meer dan een betrouwbaar WiFi-netwerk en een werkend device voor iedereen. Hoe richt je als school het werken met Microsoft 365 en Teams goed in? Of hoe ga je om met digitaal toetsen en garandeer je een veilige werkomgeving, ook online?