Nationale Onderwijsgids

NOG Speciaal Onderwijs nieuws

Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

'Zorg voor meer leesplezier bij jongeren'


Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur vandaag hebben aangeboden aan de mi...

Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Tropenrooster op veel scholen


Warm weer voert de boventoon in Nederland deze dagen. In verband met de hitte voeren veel scholen vandaag een tropenrooster in. Bij extreem warm weer kan een schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd). Dit melden RTL Nieuws en Rijksoverheid.

Normal_school__klas__docent

Week 25: problemen Calvijn en Haga nog niet voorbij en schooladvies blijft leidend


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: leerlingen Calvijn College moeten nog steeds wachten op uitslag eindexamen, het Haga Lyceum wil het Inspectierapport niet openbaar en het schooladvies blijft leidend, ma...

Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

AOb: leerlingen raken beschadigd door passend onderwijs


Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond is naar voren gekomen dat veel docenten passend onderwijs niet aan kunnen. Ze vinden het met name lastig kinderen met een verstandelijke beperking te doceren. Het ondersteunen van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen wordt als minder uitdagend beschouwd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Normal_koning__willem-alexander

Leerlingen School voor Praktijkonderwijs ontmoeten Koning op Veteranendag


Nederland telt ruim 110.000 veteranen, die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag ieder laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Als speciale gasten zijn aanwezig de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2019 en de winnaars van de kookwedstrijd ...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Onderzoek veranderingen leerlingenpopulatie speciaal onderwijs


Besturen vertellen de Inspectie van het Onderwijs regelmatig dat de leerlingenpopulatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs is veranderd sinds de invoering van passend onderwijs. Volgens scholen zijn er meer leerlingen met complexere problematiek, waardoor extra ondersteuning nodig is. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Normal_rookverbod__roken

Rookverbod verhoogt de druk op scholen


Scholen moeten stevig aan de bak om vanaf augustus 2020 te voldoen aan het wettelijke rookverbod op het schoolterrein. De meeste basisscholen en middelbare scholen zijn er klaar voor, maar het mbo loopt achter. Slechts 14 procent van alle mbo-instellingen is rookvrij. Daar wordt de druk voelbaar.

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid voor 1 augustus 2019


Besturen van scholen moeten voor 1 augustus 2019 de monitoringsgegevens sociale veiligheid aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld gebracht wordt en aangetoond wordt dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent rookvrije school, volgens Makt Nijenmanting, directeur van het Zone.college in Enschede en Zwolle. Zijn mbo-instelling sloeg deze weg in 2016 in en is klaar voor de wetgeving di...

Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Bijgestelde onderzoekskaders Onderwijsinspectie per 1 augustus 2019


Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving worden verwerkt in de kaders. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Normal_rss_entry-186082

Brink wil volledige integratie gehandicapte kinderen onderwijs


Rick Brink is maandagavond in het Scheveningse Kurhaus door een jury uit zes kandidaten verkozen tot officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Brink, die zelf in een rolstoel zit, komt een jaar lang betaald in dienst bij de omroep KRO-NCRV en krijgt een team ter ondersteuning. De omroep gaat het thema dit jaar ook in diverse programma’s op rad...

Normal_schoonmaken_-_huishoudelijke_hulp_-_wmo

Convenant Statushouders Inclusief succesvol


CSU en Seiso Opleidingen B.V. ondertekenden afgelopen najaar het convenant Statushouders Inclusief, met het doel om statushouders op te leiden tot taalvaardige schoonmakers. Inmiddels zijn tientallen statushouders op diverse locaties aan het werk en stromen ervaren schoonmakers door naar vaste banen bij CSU. De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn s...

Logo_samenwerking

Unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden


Vorige week boden diverse partijen gezamenlijk een petitie aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met daarin concrete voorstellen voor de aanpak rondom basisvaardigheden in Nederland. Kern van het pleidooi: het moet en kan beter en sneller. Door slim gebruik te maken van wat er allemaal al is, de beschikbare kennis en...

Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

Studie en mantelzorg uitdaging voor student en onderwijsinstelling


Mantelzorgende studenten en studiebegeleiders laten in het kader van het project ‘Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht’ zien hoe het mogelijk is dat deze groep studenten niet goed in beeld is bij onderwijsinstellingen en wat zij kunnen doen om de ondersteuning voor hen beter te maken. Dit meldt Sociaal en Cultureel Planbur...

Normal_rss_entry-185819

PvdA: extra geld voor leraren


De PvdA dreigt in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen, als er geen extra geld komt voor leraren. “We hebben een gigantisch probleem in het onderwijs, dat een hele generatie raakt”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in Trouw.

Normal_examen__tentamen__toets

Week 24: N-termen eindexamens en gelijke kansen voor alle kinderen


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, zoals bekendmaking N-termen eindexamens, gelijke kansen voor alle kinderen en ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

NOG Speciaal Onderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk SO, SBO en VSO-scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Blijf kalm en doe alsof het in je lesplan staat

Normal_foto_anke_2_1

Het was zo ongeveer het eerste dat ik leerde toen ik begon met lesgeven: wees flexibel, anticipeer en durf te improviseren. Lessen verlopen eigenlijk nooit helemaal volgens plan en misschien is dat maar goed ook.

NOG Topvacatures

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht