NOG Speciaal Onderwijs nieuws

Logo_onderwijsraad_logo

Onderwijsraad: Krachtige rol schoolleiders nodig


Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en innovatie. Op dit moment beschikt een deel van de schoolleiders onvoldoende over het vermogen tot strategisch denken en handelen. Verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn noo...

Normal_zwemmen_zwembad_schoolzwemmen

'Badmeesters en badjuffen vaak vermoeid en overbelast'


Zwembaden moeten het toezicht zo organiseren dat de veiligheid geen gevaar loopt. Zwembadmedewerkers zouden minder lang aaneengesloten toezicht moeten houden. Ook moeten badmeesters en badjuffen vaker en langer pauze krijgen, bijvoorbeeld om even te eten of te drinken en de gelegenheid krijgen om tijdens hun dienst te zitten. Dat zegt FNV Sport&...

Normal_rss_entry-132247

EU-parlement luidt noodklok over vaccinaties


Het Europees Parlement wil actie tegen de "zorgwekkende’’ afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins” en de kostenstijging ervan aan te pakken. In Nederland krijgen steeds minder zuigelin...

Normal_rss_entry-132274

Koning opent Koningsspelen


Koning Willem-Alexander opent vrijdag in het Gelderse dorp Twello de jaarlijkse Koningsspelen. Hij doet dat op de Brede School De Fliert.

Normal_kinderen_sporten_bewegen_buiten_spelen

Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen


De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs. In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook ...

Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Tientallen kwetsbare kinderen thuis door onenigheid op school


In Barendrecht heeft de schoolleiding van basisschool De Wilgen gisteren meer dan honderd leerlingen naar huis gestuurd. Op de school voor kinderen met een psychische stoornis is sprake van conflicten met de leiding, waardoor zeventien leerkrachten momenteel thuiszitten. Ouders van de leerlingen zeggen zich zorgen te maken over het welzijn van h...

Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Landelijke Dag tegen Pesten: hoe voorkom je pestgedrag op school?


Vandaag is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt, maar het kan geen kwaad op deze dag bewust stil te staan bij pesten en de gevolgen ervan. Volgens Stichting Stop Pesten Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek namelijk dat één op de tien leerlingen gepest wordt. Wat kun ...

Normal_bibliotheek__lezen__taal__boeken

Raad voor Cultuur: leesbevordering nog onvoldoende effectief


De wereld van de letteren en bibliotheken is springlevend. Het lezen verandert weliswaar en het aantal boekenlezers neemt voortdurend af, maar er blijft een onuitroeibare behoefte bestaan aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen. Dit constateert de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘De daad bij het woord’.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Leerkracht mag meepraten over 'plofklassen'


Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil leerkrachten in het basisonderwijs het recht geven mee te praten over het aantal kinderen in een klas. Maar een vetorecht over de groepsgrootte gaat hem te ver.

Normal_lezen_vader_gezin_leren_kind4t45

'Professionals moeten zich meer richten op de rol van de vader'


Professionals die met jonge kinderen werken, zien de moeder vaak als aanspreekpunt tijdens gesprekken of bij hulp- en zorgvragen. Vaders worden veelal genegeerd als het gaat om de zorg van hun kinderen, zeggen diverse experts en het ministerie van Onderwijs. Om dit probleem op te lossen, heeft onderzoeks- en adviesbureau Sardes een handleiding g...

Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Ouders eisen onderzoek naar Avatar-medewerker op basisschool


Op een basisschool in het Gelderse Berg en Dal is onrust ontstaan onder ouders nu een medewerkster van de school onlangs in het NRC Handelsblad vertelde over haar Avatar-lidmaatschap. De ouders zijn bang dat de medewerkster heeft geprobeerd leerlingen de te beïnvloeden met het Avatar-gedachtengoed en eisten dat de school een onderzoek instelde. ...

Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

Softwareproblemen bij afname Centrale Eindtoets onderdeel Wereldoriëntatie


Dit jaar kunnen scholen voor het eerst de Centrale Eindtoets ook digitaal afnemen. Op de eerste dag  van de toetsafname bleek de digitale variant echter nog niet vlekkeloos te werken. Ruim 800 leerlingen hebben maandag het onderdeel Wereldoriëntatie niet kunnen maken doordat de opgaven niet op hun scherm verschenen. De oorzaak blijkt een softwar...

Normal_actiegroep-duits-mach-mit-mobil

Scholieren vieren samen met ondernemers Dag van de Duitse taal


Scholen, organisaties en bedrijven in heel Nederland vierden gisteren de Dag van de Duitse taal. De Actiegroep Duits organiseerde deze dag om aandacht te vragen voor het belang van de Duitse taal voor Nederland. Het thema van dit jaar was ‘Duits in het beroepsleven’. Dit meldt de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Scholieren ervaren de wereld van geografie in de GeoWeek


Van 28 mei tot en met 1 juni 2018 vindt voor de twaalfde keer de GeoWeek plaats. Tijdens deze week kunnen leerlingen op een leerzame en makkelijke manier de wereld van geografie ervaren. Duizenden leerlingen in heel Nederland gaan dan op expeditie naar een GeoBedrijf, op veldwerk of ze ontvangen een GeoProf in de klas. Dit meldt het Koninklijk N...

Logo_logo_kentalis

Leerlingen Kentalis zingen mee met gebaren bij slotlied Koningsdag


Het lied Mien Grunneger Stad van Arnold Veeman wordt tijdens Koningsdag gezongen op de Vismarkt in Groningen, als finalestuk van het bezoek van het koningspaar op 27 april. Leerlingen van Kentalis zijn benaderd door dansacademie Lucia Marthas om op Koningsdag in gebarentaal mee te zingen in gebaren, met een gelegenheidskoor. Dit meldt Kentalis.

Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Schelden gebeurt steeds jonger, blijkt uit de PestThermometer


“Lelijk, Homo, Vies, Heks, Kutkind.” Dat zeggen kinderen op de basisschool tegen elkaar, en dat doen ze steeds jonger. Dit is de uitkomst van de PestThermometer onder kinderen. De PestThermometer, een initiatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, is een peiling onder leerlingen waarmee de dagelijkse ervaring met pesten wordt b...

NOG Speciaal Onderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk SO, SBO en VSO-scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Stop de excelleerdrang in het onderwijs

Normal_pascal_2

Zo’n 49 scholen in ons land verdienden dit jaar de eretitel ‘excellente school’. Een predicaat dat een school, na inschrijving, kan verdienen door aan te tonen welke bijzondere aanpak je hanteert of hoe vernieuwend je te werk gaat. Het is natuurlijk een prachtig gegeven dat er zoveel bijzondere projecten worden geïnitieerd om de leerlingen zo br...

NOG Topvacatures

Ons Middelbaar Onderwijs via Aardoom & de Jong

Algemeen directeur

Meer vacatures...

NOG Interview

Hoe fout is de term laagopgeleid?

Normal_monteur


De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘prakti...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht