NOG Onderwijsagenda

Onderwijs Regio Type

EuroCollege hbo&mbo naar Utrecht?

04 september 2017 - 03 september 2018

TU Delft Bachelor Open Dag

23 oktober 2017

Mondriaan Markt

24 oktober 2017

(Double) Bass Open Night - Conservatorium Maastricht

24 oktober 2017

Proefstuderen Hogeschool Rotterdam

25 oktober 2017

Proefstuderen Hogeschool Rotterdam

26 oktober 2017

Open dag Fontys Gezondheidszorg

26 oktober 2017

Symposium 'Taalontwikkelingsstoornissen en Meertaligheid' - Universiteit Utrecht

27 oktober 2017

Open Dag Hogeschool Leiden

28 oktober 2017

EuroCollege Hogeschool Opendag Amsterdam MBO

31 oktober 2017

Inholland Hogeschool Advanced Nursing Practice

01 november 2017

Open Dag Technologieroute mechatronica Delft

01 november 2017

Open avond Hogeschool InHolland

01 november 2017

Open dag Hogeschool InHolland

01 november 2017

Informatieavond Hallo MBO

02 november 2017

Hallo MBO Voorlichtingsmarkt (alle opleidingen)

02 november 2017

EuroCollege Hogeschool Opendag Rotterdam MBO

02 november 2017

Open dag Radboud Universiteit

03 november 2017

Vrije Universiteit Amsterdam Bachelordag

04 november 2017

Open dag Radboud Universiteit

04 november 2017

NOG Interview

Zal de kinderopvang de wet IKK overleven?

Normal_kov


Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaat vanaf 1 januari 2018 het nodige veranderen in de kinderopvang. Een kwaliteitsslag wordt gemaakt, maar daarmee sti...

NOG Column

Van ‘begrijpend lezen’ naar ‘tekstonderwijs’, een nieuwe aanpak van leesvaardigheid

Normal_diatoetsen_twitter

Er is een kentering gaande op het gebied van begrijpend leesonderwijs. We lezen steeds vaker in de vakpers dat we af moeten van het onderwijs in begrijpend lezen zoals dat tot nu toe wordt gegeven: wekelijkse lessen waarbij aan de hand van een tekst leesstrategieën worden geoefend.  In die lessen staat de leesstrategie dan centraal, in plaats va...

NOG Nieuwsoverzicht