NOG Basisonderwijs nieuws

Normal_handen

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs


Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Normal_normal_zonnebril_kind_buitenspelen

Oogfonds: ‘Ogen kinderen extra gevoelig voor uv-straling’


Vanwege het heerlijke weer, trekken Nederlanders de komende dagen weer massaal naar buiten. Wat de meesten zich daarbij niet realiseren is dat uv-straling permanente schade aan de ogen kan veroorzaken. Vooral kinderen moeten voorzichtig zijn, want hun ogen zijn extra gevoelig voor uv-straling. Het Oogfonds adviseert om de ogen te beschermen met ...

Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Eindtoets groep 8: Reduceren? Beperken? Afschaffen? (4)


Na een lesje geschiedenis en een kort overzicht van de zes beschikbare eindtoetsen, kijken we vandaag naar voor- en nadelen van de eindtoetsen. Want is het wel goed dat er zoveel toetsen zijn? Moeten we niet terug naar één toets? Of helemaal geen toets, want het schooladvies is toch leidend?  

Logo_onderwijsraad_logo

Onderwijsraad: Krachtige rol schoolleiders nodig


Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en innovatie. Op dit moment beschikt een deel van de schoolleiders onvoldoende over het vermogen tot strategisch denken en handelen. Verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn noo...

Normal_zwemmen_zwembad_schoolzwemmen

'Badmeesters en badjuffen vaak vermoeid en overbelast'


Zwembaden moeten het toezicht zo organiseren dat de veiligheid geen gevaar loopt. Zwembadmedewerkers zouden minder lang aaneengesloten toezicht moeten houden. Ook moeten badmeesters en badjuffen vaker en langer pauze krijgen, bijvoorbeeld om even te eten of te drinken en de gelegenheid krijgen om tijdens hun dienst te zitten. Dat zegt FNV Sport&...

Normal_rss_entry-132247

EU-parlement luidt noodklok over vaccinaties


Het Europees Parlement wil actie tegen de "zorgwekkende’’ afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins” en de kostenstijging ervan aan te pakken. In Nederland krijgen steeds minder zuigelin...

Normal_rss_entry-132274

Koning opent Koningsspelen


Koning Willem-Alexander opent vrijdag in het Gelderse dorp Twello de jaarlijkse Koningsspelen. Hij doet dat op de Brede School De Fliert.

Normal_kinderen_sporten_bewegen_buiten_spelen

Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen


De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen, zo blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs einde (speciaal) basisonderwijs. In dit onderzoek, dat in het schooljaar 2016/2017 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is uitgevoerd, bleken leerlingen minder te presteren op vijf van de acht onderdelen die ook ...

Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Landelijke Dag tegen Pesten: hoe voorkom je pestgedrag op school?


Vandaag is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt, maar het kan geen kwaad op deze dag bewust stil te staan bij pesten en de gevolgen ervan. Volgens Stichting Stop Pesten Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek namelijk dat één op de tien leerlingen gepest wordt. Wat kun ...

Normal_bibliotheek__lezen__taal__boeken

Raad voor Cultuur: leesbevordering nog onvoldoende effectief


De wereld van de letteren en bibliotheken is springlevend. Het lezen verandert weliswaar en het aantal boekenlezers neemt voortdurend af, maar er blijft een onuitroeibare behoefte bestaan aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen. Dit constateert de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘De daad bij het woord’.

Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Eindtoets groep 8: Dia-eindtoets, CESAN Eindtoets en AMN Eindtoets (3)


Vandaag gaan we verder met waar we dinsdag gebleven waren: een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de eindtoetsen. Deze keer zijn de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets aan de beurt: wat wordt getest, gebeurt dat op papier of op de computer en wie kiest voor adaptief toetsen?

Normal_justitie__rechtbank

OM eist 5 jaar cel tegen ontuchtverdachte Cheider-school


Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 5 jaar tegen een ex-leraar van de Cheiderschool in Amsterdam. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik met zes leerlingen van de school. De man ontkent de ontkent de ontucht. Dit meldt de Telegraaf.

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Leerkracht mag meepraten over 'plofklassen'


Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil leerkrachten in het basisonderwijs het recht geven mee te praten over het aantal kinderen in een klas. Maar een vetorecht over de groepsgrootte gaat hem te ver.

Normal_lezen_vader_gezin_leren_kind4t45

'Professionals moeten zich meer richten op de rol van de vader'


Professionals die met jonge kinderen werken, zien de moeder vaak als aanspreekpunt tijdens gesprekken of bij hulp- en zorgvragen. Vaders worden veelal genegeerd als het gaat om de zorg van hun kinderen, zeggen diverse experts en het ministerie van Onderwijs. Om dit probleem op te lossen, heeft onderzoeks- en adviesbureau Sardes een handleiding g...

Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

Ouders eisen onderzoek naar Avatar-medewerker op basisschool


Op een basisschool in het Gelderse Berg en Dal is onrust ontstaan onder ouders nu een medewerkster van de school onlangs in het NRC Handelsblad vertelde over haar Avatar-lidmaatschap. De ouders zijn bang dat de medewerkster heeft geprobeerd leerlingen de te beïnvloeden met het Avatar-gedachtengoed en eisten dat de school een onderzoek instelde. ...

Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

Softwareproblemen bij afname Centrale Eindtoets onderdeel Wereldoriëntatie


Dit jaar kunnen scholen voor het eerst de Centrale Eindtoets ook digitaal afnemen. Op de eerste dag  van de toetsafname bleek de digitale variant echter nog niet vlekkeloos te werken. Ruim 800 leerlingen hebben maandag het onderdeel Wereldoriëntatie niet kunnen maken doordat de opgaven niet op hun scherm verschenen. De oorzaak blijkt een softwar...

NOG Basisonderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk basisscholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Stop de excelleerdrang in het onderwijs

Normal_pascal_2

Zo’n 49 scholen in ons land verdienden dit jaar de eretitel ‘excellente school’. Een predicaat dat een school, na inschrijving, kan verdienen door aan te tonen welke bijzondere aanpak je hanteert of hoe vernieuwend je te werk gaat. Het is natuurlijk een prachtig gegeven dat er zoveel bijzondere projecten worden geïnitieerd om de leerlingen zo br...

NOG Topvacatures

Ons Middelbaar Onderwijs via Aardoom & de Jong

Algemeen directeur

Meer vacatures...

NOG Interview

Hoe fout is de term laagopgeleid?

Normal_monteur


De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘prakti...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht