Nationale Onderwijsgids

NOG Basisonderwijs nieuws

Normal_bril_studieboek_studeren_marker_lezen_boek

Uitkomsten toetsing schoolboeken basisonderwijs op 29 juni bekend


Een deskundigenjury onder leiding van prof.dr. Aalt Dijkhuizen, zal op zaterdag 29 juni bekend maken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de lesstof over landbouw en visserij in het basisonderwijs. Stichting Agri Facts en visserijorganisatie Eendracht Maakt Kracht (EMK) lieten bijna 200 les- en werkboeken die momenteel worden gebruikt in het ...

Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

'Zorg voor meer leesplezier bij jongeren'


Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur vandaag hebben aangeboden aan de mi...

Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Tropenrooster op veel scholen


Warm weer voert de boventoon in Nederland deze dagen. In verband met de hitte voeren veel scholen vandaag een tropenrooster in. Bij extreem warm weer kan een schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd). Dit melden RTL Nieuws en Rijksoverheid.

Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Ruim vierduizend scholieren in contact met wetenschap


Op 18 juni verzorgde het Wetenschapsknooppunt EUR het laatste van vijf Lustrumcolleges over ‘de vrijgevigheid van mensen, of zijn ze misschien toch gierig?’. In totaal volgden meer dan 650 kinderen deze bijzondere colleges, in het kader van 105-jarig bestaan van onze universiteit. Naast deze Lustrumcolleges biedt het Wetenschapsknooppunt een bre...

Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Stelsel rondom eindtoets op de schop


Het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school blijft leidend en de eindtoets volgt daarop, zo bleek uit een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po. Ook doet minister Slob in de brief voorstellen om het stelsel rondom de eindtoets te verbeteren. Zo komt de kwaliteitsbewaking volledig te liggen bij het College...

Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Schooladvies blijft leidend, eindtoets wordt vervroegd


De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de leraar. Dit kan extra toetst...

Normal_school__klas__docent

Week 25: problemen Calvijn en Haga nog niet voorbij en schooladvies blijft leidend


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: leerlingen Calvijn College moeten nog steeds wachten op uitslag eindexamen, het Haga Lyceum wil het Inspectierapport niet openbaar en het schooladvies blijft leidend, ma...

Logo_klas

Nieuw platform helpt kinderen met aandoening verhaal te doen voor de klas


Vanaf deze week kent Nederland officieel een nieuw nationaal platform dat kinderen met een aandoening ondersteunt bij het vertellen van hun verhaal in de klas. Acht patiëntenverenigingen hebben samengewerkt aan dit unieke project. Vanaf vandaag is de portal geopend voor iedereen op https://www.weetwatikheb.nl/. Dit meldt Weet Wat Ik Heb.

Normal_docent

Productiviteit onderwijs verder afgenomen


De afgelopen decennia zijn de kosten van het onderwijs flink gegroeid, maar de prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien niet in hetzelfde tempo mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af. Dit geldt vooral voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs waar sinds...

Logo_samenwerking

Rabobank verbindt zich meerjarig aan Mentoren op Zuid


Als eerste partner vanuit het bedrijfsleven adopteert Rabobank Rotterdam een aantal klassen van het programma Mentoren op Zuid. Donderdag 20 juni overhandigden Leo Peeters Weem (directievoorzitter Rabobank Rotterdam) en Sezgin Yilgin (rayondirecteur Rabobank Rotterdam-Zuid) een cheque van € 127.122,- aan het bestuur van Stichting Studentmentoren...

Normal_rss_entry-186521

'Eindtoets basisschool naar voren gehaald'


Het schooladvies op de basisschool wordt later in het jaar gegeven, en de eindtoets wordt naar voren gehaald. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving door De Telegraaf.

Normal_rss_entry-186476

Muziekles op alle basisscholen stap dichterbij


Alle 42 Nederlandse pabo's gaan muziekonderwijs geven. Dat is donderdag in aanwezigheid van koningin Máxima bekendgemaakt in theater De Tamboer in Hoogeveen. Nieuwe leraren zijn zo beter voorbereid op hun nieuwe taak, het geven van muziekles. Structurele muziekles voor de 1,6 miljoen basisschoolleerlingen is doel van Máxima's stichting Meer Muzi...

Normal_gesprek__cursus__bijeenkomst__praten

Rondetafelgesprek over cultuurbeleid


De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 20 juni een rondetafelgesprek met tal van deskundigen uit de culturele wereld over het cultuurbeleid de komende jaren. Onder andere de arbeidsmarkt, het regionale cultuurbeleid en de afzonderlijke kunstdisciplines zijn onderwerp van gesprek. Ook Jantien Westerveld, direc...

Normal_docent__leraar__leerkracht

Tweede Kamer voorstander flexibele schooltijden


VVD, CDA en D66 dienden een motie in voor een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. Volgens de partijen heeft het experiment met flexibele schooltijden voor diverse scholen een positieve uitwerking gehad. Dit meldt VOS/ABB.

Normal_rss_entry-186280

Schoolkinderen vinden dode tijdens kamp


Leerlingen van een basisschool uit Vlijmen hebben tijdens een schoolkamp in het bos in Son en Breugel een stoffelijk overschot gevonden. Directeur Dominique Habraken van de betrokken school, De Vlechter, bevestigt berichtgeving van het Brabants Dagblad met die strekking.

Normal_rookverbod__roken

Rookverbod verhoogt de druk op scholen


Scholen moeten stevig aan de bak om vanaf augustus 2020 te voldoen aan het wettelijke rookverbod op het schoolterrein. De meeste basisscholen en middelbare scholen zijn er klaar voor, maar het mbo loopt achter. Slechts 14 procent van alle mbo-instellingen is rookvrij. Daar wordt de druk voelbaar.

NOG Basisonderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk basisscholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Blijf kalm en doe alsof het in je lesplan staat

Normal_foto_anke_2_1

Het was zo ongeveer het eerste dat ik leerde toen ik begon met lesgeven: wees flexibel, anticipeer en durf te improviseren. Lessen verlopen eigenlijk nooit helemaal volgens plan en misschien is dat maar goed ook.

NOG Topvacatures

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht