Nationale Onderwijsgids

NOG MBO nieuws

Logo_logo_week_tegen_pesten

Week Tegen Pesten 2019: 23 tot en met 27 september


De landelijke Week Tegen Pesten start maandag 23 september. Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, opent de week op maandag 23 september in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. In de week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Initiatiefnemer Stichting School & Veiligheid orga...

Logo_logo_nuvo__optiek__optiekbedrijven

Beste Optiekstudent 2019: Lotte van Thiel


Lotte van Thiel is de Beste Optiekstudent van dit jaar. Lotte begon haar optiekcarrière in 2010 als zaterdaghulp bij Hoose Optiek in het Gelderse Malden. Daarna begon ze met de optiekopleiding. Een vakjury koos Lotte uit vier topstudenten die eerder door Nederlandse optiekscholen waren genomineerd. Lotte volgde haar opleiding bij Gilde Opleiding...

Normal_rss_entry-197970

'Geen geld naar onderwijs is cruciale misser'


Het is een "cruciale misser" dat het kabinet niet investeert in het primair en voortgezet onderwijs, zegt CNV Onderwijs in reactie op de miljoenennota.

Normal_techniek-460046

'Kabinet moet meer investeren in energietransitie en beroepsonderwijs'


In een reactie op de Miljoenennota roept ondernemersorganisatie Techniek Nederland het kabinet op méér werk te maken van de energietransitie. Voorzitter Doekle Terpstra: “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we het tempo waarin we woningen en gebouwen verduurzamen drastisch versnellen. De huidige subsidies en aantrekkelijke leningen zijn...

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

'Lerarentekort symptoom van groter probleem: cultuuromslag gewenst’


Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) missen gevoel voor urgentie voor de problemen in het middelbaar en beroepsonderwijs in de troonrede en kabinetsplannen voor het nieuwe jaar. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: “Het kabinet heeft aandacht voor het lerarentekort, maar dat probleem staat niet...

Normal_rss_entry-197943

Tegenvaller van 148 miljoen voor onderwijs


Het onderwijs moet het volgend jaar doen met bijna 150 miljoen euro minder dan waar het op rekende. Om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen, houdt het ministerie van Onderwijs dat geld in.

Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

OCW blijft investeren in goed onderwijs en terugdringen lerarentekort (2)


Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het ministerie werkt hieraan samen met onder meer sec...

Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Talenten WorldSkills kappen minister Van Engelshoven op Prinsjesdag


Talentvolle, jonge kappers en schoonheidsspecialisten uit het mbo hebben diverse Kamerleden en minister Van Engelshoven vandaag gekapt en van make-up voorzien. Zij waren deelnemers aan WorldSkills 2019, het WK voor beroepen, van afgelopen maand.

Normal_film__camera

Scholieren maken films over vrijheid


Het Limburgs Museum gaat met het project Filming Freedom onderzoeken wat onze bevrijding van de Duitse bezetter 75 jaar geleden vandaag nog voor jongeren betekent. Het museum geeft Limburgse leerlingen uit het voortgezet onderwijs de kans een korte film te maken over vrijheid. Alle gemaakte films strijden mee om een prijs tijdens het festival wa...

Normal_mbo__stage__textielindustrie__kleding__sbb

BBL-opleiding relevant voor werkgevers, studenten en overheid


De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is relevant voor Nederland. Mbo-studenten die dit traject volgen zorgen voor een hoge arbeidsproductiviteit en lagere werkloosheid dan studenten zonder BBL-opleiding. Dit komt naar voren uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, VNO-NCW en MKB-Nederland, waarin inzicht gegeven wordt in de maatschappelijke w...

Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Week 37: salafistisch onderwijs en lesmateriaal voor laaggeletterden


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo mag een school een 4-jarige niet weigeren van het ministerie, is er ophef over salafistisch onderwijs en ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven met het KPN Mooiste Contact ...

Normal_rails_spoor_spoorweg_treinrails

Ook leerlingen PRO Emmen zouden OV Vrij moeten krijgen


Jongeren die een entree-opleiding volgen bij PRO Emmen krijgen geen OV Vrij van het Rijk, terwijl jongeren die dezelfde opleiding volgen bij een mbo-instelling dit wel krijgen. Dat vinden de leerlingen van PRO Emmen niet terecht. Ze vroegen of de gemeente hier iets aan kan doen. Dit meldt gemeente Emmen.

Normal_werk_studie_studeren_jongeren

Maatschappelijke diensttijd februari 2020 officieel van start


Sinds de zomer van 2018 zijn door heel Nederland 75 MDT-projecten (maatschappelijke diensttijd) gestart waarvoor tot nu toe bijna 10.000 jongeren zijn geworven. Op basis van de praktijkervaringen en resultaten van deze proeftuinen en in overleg met onder meer jongeren, (vrijwilligers)organisaties en gemeenten heeft staatssecretaris Blokhuis van ...

Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Succes! Digitale vaardigheden: nieuw lesmateriaal voor laaggeletterden


Een route plannen, belastingaangifte doen of met het openbaar vervoer reizen: tegenwoordig kan iedereen bijna alles online regelen. Voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, zijn digitale vaardigheden niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven met het KPN Moo...

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Meer geld naar zij-instromers en regionale samenwerking lerarentekort


Zowel het subsidieplafond voor zij-instromers als het subsidieplafond voor de regionale aanpak van het lerarentekort worden verhoogd. Voor de zij-instromers komt 4,25 miljoen euro extra beschikbaar en naar de aanpak van het lerarentekort gaat 1,2 miljoen euro extra. Dit schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Normal_koning__willem-alexander

Willem-Alexander opent Brainport Industries Campus in Eindhoven


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagochtend 3 oktober Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Deze campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. Toeleveranciers, specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen werken hier op verschillende manieren ...

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Blog

Past het onderwijs?

Normal_foto_anke_2_1

Vanuit mijn ooghoek zie ik hem naar me toe lopen. "Kijk mevrouw… dít snap ik niet". Voor ik het weet zit ik met mijn hoofd in een opvoedkundige casus. "Dit bedoel ik nou. Deze vader is boos. Het kind luistert niet. De vraag is hoe vader het kind aan moet spreken. Maar vader is bóós. Dus hij zal uitvallen tegen het kind. Naar mijn mening klopt de...

NOG Interview

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'

Normal_kindertelefoon


De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en grat...

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht