NOG MBO nieuws

Normal_werk_werkzoekende_werkloos_arbeidsmarkt_solliciteren_vacatures

Noordoostpolder werkt aan arbeidskansen jongeren


De gemeente Noordoostpolder gaat meer investeren om jongeren intensief te begeleiden. Het gaat om jongeren die een uitkering hebben of hebben aangevraagd. De gemeente heeft over de aanpak van die plannen afspraken gemaakt met ROC Friese Poort, AOC Groenhorst en de WerkCorporatie. Dat meldt Flevo Post. 

Normal_dyslexie__spelling__taal

Digitalisering doet aantal laaggeletterden flink stijgen


Ondanks de toenemende aandacht voor laaggeletterdheid neemt het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven nog steeds toe. Verengelsing van de taal en digitalisering van de maatschappij zijn grote boosdoeners. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_school__schoolbord__klas

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 augustus: wat verandert er voor het onderwijs? (2)


Vanaf het nieuwe schooljaar zullen onderwijsprofessionals weer rekening moeten houden met enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving. Per 1 augustus treden deze nieuwe maatregelen officieel in werking. De komende dagen licht de Nationale Onderwijsgids telkens twee van de belangrijkste veranderingen toe. Vandaag: vernieuwd toezicht van de Inspe...

Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Expertisepunt LOB VO-MBO gestart


Per 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO gestart, de opvolger van  Stimuleringsprojecten LOB in het VO en het MBO. Het Expertisepunt LOB gaat zorgen voor verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (lob) van zowel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als mbo-studenten. Dit meldt VO-raad.

Normal_rss_entry-98217

Steeds meer mbo-studenten opgespoord voor plegen van 'scooterfraude'


Verzekeraars hebben in 2016 precies 10.001 fraudeplegers opgespoord. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend is de toename van 'scooterfraude', waarbij studenten na een ongeval een fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Dit meldt ANP.

Normal_school__schoolbord__klas

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 augustus: wat verandert er voor het onderwijs?


Vanaf het nieuwe schooljaar zullen onderwijsprofessionals weer rekening moeten houden met enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving. Per 1 augustus treden deze nieuwe maatregelen officieel in werking. De komende dagen licht de Nationale Onderwijsgids telkens twee van de belangrijkste veranderingen toe. Vandaag: de Wet beroep leraar en leraren...

Normal_mountain-climber-2427191_960_720

Thema-analyse van 'bergbeklimmers' in het onderwijs


Een klein deel van de Nederlandse leerlingen maakt een lange en steile weg omhoog door het onderwijssysteem. Zij beginnen bijvoorbeeld in het vmbo-gt en eindigen op de universiteit, of ze doen examen vmbo-b en belanden uiteindelijk in mbo-4. Er zijn diverse steile stapelroutes mogelijk, maar nog niet eerder was in kaart gebracht hoeveel leerling...

Normal_timmerman

Enorme vraag naar vakmensen in de bouwsector


Er dreigt een tekort aan vakmensen te komen in de bouw, blijkt uit onderzoek van het UWV. Zij verwachten dat er in 2017 nog ongeveer 13.000 banen bijkomen in de bouwsector. Echter hebben werkgevers moeite met het vinden van vaklieden die graag met hun handen willen werken. Onvoldoende doorstroming vanuit het onderwijs en de economische groei zij...

Normal_studenten_introductieweek

Jongeren gebruiken tussenjaar om zich te oriënteren op studiekeuze


Na een korte dip in 2014 en 2015 neemt het aantal jongeren dat kiest voor een zogeheten tussenjaar weer toe. Na het behalen van hun eindexamen gaan de jongeren een jaartje werken of reizen. Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat zij dit vooral doen om zich te oriënteren of voorbereiden op een vervolgstudie. Dit meldt EenVandaag.

Logo_logo-eco-schools

Steeds meer aoc's sluiten aan bij Eco Schools-programma


In Nederland doen steeds meer aoc-scholen mee aan het Eco Schools-programma van de Verenigde Naties. Van de 43 groende scholen die nu meedoen heeft bijna de helft inmiddels de 'groene vlag' behaald, de hoogste onderscheiding binnen het programma. Dit meldt de AOC Raad.

Logo_logo_roc_van_twente__nieuw_

ROC van Twente stelt drie eigen profs aan


Komend studiejaar heeft het ROC van Twente drie 'practoren' in huis. Deze professionele docenten gaan onderzoek doen om de kwaliteit van opleidingen binnen de eigen onderwijsinstellingen te verbeteren. De practor op het mbo kan worden vergeleken met de lector in het hbo en de professor aan de universiteit. Dat meldt het AD.

Normal_school_klas_leeg_stoel_tafel

Spijbelcontroles voorlopig verleden tijd voor gemeente Rotterdam


Leerplichtambtenaren mogen na het overtreden van de wet niet langer controles uitvoeren op Rotterdamse scholen. De gemeente Rotterdam heeft daardoor geen controle meer op de verzuimregistratie, waardoor scholen vaker kunnen wegkomen bij overtredingen. Dat meldt het AD.

Normal_techniek__techniekdag

Zeeland opent centrum voor toptechniek


Vanaf komend schooljaar wordt in Zeeuws-Vlaanderen een Centrum voor Toptechniek geopend. Het centrum is tot stand gekomen door een samenwerking tussen drie middelbare scholen met technische vmbo-opleidingen, een mbo-school, het bedrijfsleven, de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland. Dat meldt Techniekpact.

Normal_geld35

Nibud geeft ouders van minderjarige studenten financiële tips


Steeds meer jongeren starten met een opleiding nog voor ze achttien jaar zijn geworden. Financieel gezien komen daar allerlei veranderingen bij kijken, die vooral voor ouders merkbaar zijn. Om hen daarover te informeren heeft het Nibud een checklist gemaakt. Dat meldt het Nibud.

Logo_rookvrijegeneratie_logo_rgb_xs

Kortingsactie bord 'Rookvrij schoolterrein'


Voor het themacertificaat 'Roken, Alcohol en Drugspreventie' van het vignet Gezonde School is het hebben van een rookvrij schoolplein een voorwaarde. Scholen die een rookvrij terrein hebben, kunnen dit laten zien door een speciaal bord te plaatsen dat aangeeft dat roken op en rond het schoolplein niet is toegestaan. Gezonde School kan 3000 van d...

Normal_rss_entry-97401

'Cyberpesten het ergst op Instagram'


Britse tieners hebben op Instagram het meest last van pesten. De dienst wordt gevolgd door Facebook en Snapchat. Op YouTube voelen jongeren zich het veiligst.

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Interview

Hoe noodzakelijk en ethisch zijn lokkertjes om het lerarentekort te bestrijden?

Normal_docent1


Het lerarentekort is zo nijpend, dat gemeenten allerlei manieren verzinnen om docenten naar hun stad te lokken. Zo komt de gemeente Rotterdam met bonussen om leraren aan te...

NOG Blog

De achterbankgeneratie

Normal_foto_anke_2_1

Het is vrijdagochtend. De tune van ‘Zembla’ galmt door het lokaal. Ik zie de eerste leerlingen al ongedurig op hun mobiele telefoon kijken. Esmee, bekend met ADHD ("Ik kan er niks aan doen mevrouw!"), zit al te wiebelen op haar stoel. "Wát een verwend kind man! Jeeeezus… Nogal overdreven dit."

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht