NOG MBO nieuws

Logo_naamloos2

Helicon MBO in Apeldoorn gaat sluiten


De vestiging van Helicon MBO in Apeldoorn gaat dicht. Leerlingen die dit jaar examen doen, mogen de opleiding die ze doen gewoon nog afmaken in Apeldoorn. Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder als één groene MBO-school. Dit melden Helicon MBO en de Stentor.

Logo_naamloos1

Onderwijscoöoperatie zoekt weer kandidaten voor Leraar van het Jaar


De Onderwijscoöperatie organiseert net als de afgelopen jaren ook dit jaar weer de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing moet uiteindelijk leiden tot het bespreekbaar maken van de kwaliteit van het vak leraar, zodat ook het imago van het beroep wordt versterkt. Scholieren, docenten, schoolleiders en ouders kunnen hun favoriete docent tot...

Normal_onderwijsraad_logo

Onderwijsraad brengt advies uit over loopbanen van leraren


Het lerarentekort in het primair onderwijs is nijpend, maar breidt zich ook steeds verder uit naar voortgezet onderwijs en mbo. De Onderwijsraad is daarom gevraagd advies uit te brengen over hoe de structuur in opleiding en werk het lerarentekort kan terugdringen. Tot 1 mei kunnen geïnteresseerden hierover meedenken en een bijdrage insturen. Dit...

Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Jeugdreclassering levert goed maatwerk, maar gaat soms buiten de kaders


Jeugdreclassering vraagt om maatwerk en dat wordt in Nederland volop geboden. De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert in haar onderzoek ‘Vakmanschap binnen kaders’ dat jeugdreclasseerders jongeren, die de gestelde voorwaarden van hun reclasseringstraject niet naleven, op maat gesneden begeleiding bieden. Het komt echter voor dat jeugdrec...

Logo_lsvb__studentenbond__logo

Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck


De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. Op dit meldpunt kunnen (aankomende) studenten klachten achterlaten over hoe de studiekeuzecheck verloopt of over het advies wat zij krijgen. Volgens de studentenbonde...

Normal_differential-calculus-2820657__340

Docentstages in het mbo steeds gangbaarder


Docentenstages behoren steeds vaker tot de gangbare praktijk in het mbo. Meestal loopt de docent mee met een ervaren medewerker, maar een verdiepende stage wordt ook veel gedaan (30 procent). De docent zelf is meestal degene die het initiatief neemt tot een docentenstage. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dit meldt de MBO Raa...

Logo_naamloos

Mbo definitief in internationaliseringsagenda


De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurt, gaat ook over het mbo. Dat zegt zij toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic. Dit meldt Nuffic.

Normal_metaal

Opleidingsfonds metaalsector luidt noodklok voor verspanend Nederland


Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) luidt de noodklok voor verspanend Nederland. Het vak vormt de basis van de metaalsector, maar dreigt uit te sterven. UWV bestempelde het al als krapteberoep. Juist nu de productiviteit van metaalbedrijven stijgt, wordt het nijpend tekort aan verspanend personeel zichtbaar. Zes v...

Normal_taal__letters__alfabet_lezen

Dialect én meertaligheid in het zonnetje op Internationale Moedertaaldag


Morgen, 21 februari, is het de Internationale Dag van de Moedertaal. Een dag die door de UNESCO in het leven is geroepen om de wereldwijde taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid te vieren. Waar komt die dag vandaan en is het ook van betekenis voor Nederland?

Logo_logo_nro

Aanvraag subsidie voor werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo geopend


Tot 17 april 2018 kunnen bij het NRO subsidieaanvragen worden ingediend voor werkplaatsen in het mbo. Zo’n werkplaats is een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen; zij moeten de aanvraag gezamenlijk opstellen. Het is verder van belang om vóór 27 maart eerst een intentieverklaring in te dienen. Dit meldt ...

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Erasmus+ meer gewaardeerd en effectiever dan voorgangers


De waardering voor Erasmus+ is groot en het programma is effectiever dan zijn voorgangers. Mbo-studenten moeten echter meer mogelijkheden krijgen om naar het buitenland te gaan. Ook is er meer geld nodig, moet de toegankelijkheid verbeterd worden en is er behoefte aan vereenvoudiging van de procedures. Dat blijkt uit de overkoepelende tussentijd...

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Mbo-studenten hebben de stageplekken voor het uitzoeken


Steeds meer bedrijven bieden leerwerkplekken aan voor mbo’ers. De roep om vakmensen wordt steeds groter. Door mbo-studenten te strikken voor bbl-opleidingen hopen de bedrijven het tekort aan vakmensen tegen te gaan. Dit meldt PZC.

Normal_rss_entry-124651

ANWB wil dat gemeenten inzetten op fietsveiligheid


De ANWB wil dat gemeenten meer werk maken van de veiligheid van fietsers. "Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD. Dit meldt ANP.

Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

'Problemen digitale leermiddelen door te veel wijzigingen en gebrek aan regie'


Te veel grote wijzigingen die op elkaar ingrepen, te weinig regie op de keten en een gebrekkige communicatie waren oorzaken waardoor er begin schooljaar 2017/2018 grote problemen ontstonden op het gebied van de distributie en toegang tot digitale leermiddelen in zowel het voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek v...

Normal_maxima

Koningin Máxima bij opening Week van het geld en Global Money Week 2018


Hare Majesteit Koningin Máxima is maandagochtend 12 maart in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag aanwezig bij de opening van de achtste editie van de nationale Week van het geld en de zevende editie van de internationale Global Money Week 2018. De Week van het Geld helpt basisscholieren zich voor te bereiden op financiële zelfstandigheid. De i...

Logo_cbs_logo_centraal_bureau_statistiek

CBS: toename in flexwerkers bestaat veelal uit onderwijsvolgende jongeren


Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen. Van alle werkenden had in het vierde kwartaal 61 procent een vaste baan, 35 procent was flexwerker. Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamen...

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Blog

Staatsexamen begeleiding bij Maltha studiecoaching

Normal_juliette_maltha_nieuw

Het staatsexamen is een andere manier om een diploma of certificaat te behalen, dan via de reguliere manier. Het is een examen dat georganiseerd wordt door de overheid (te weten Dienst Uitvoering Onderwijs), in plaats van door een middelbare school. Het staatsexamen is dan ook alleen bedoeld voor mensen die niet kunnen deelnemen aan het regulier...

NOG Interview

‘Staken voor beter onderwijs doen we niet met een glimlach, maar met pijn in het hart’

Normal_staken


Op 14 februari sluiten scholen opnieuw de deuren om te staken voor minder werkdruk en een hoger salaris. Acties vinden niet plaats in het hele land – zoals bij de stakingen...

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht