NOG MBO nieuws

Normal_rss_entry-106017

'Opleidingsniveau moet rol spelen bij AOW'


Het opleidingsniveau zou een rol moeten spelen bij de vaststelling van de AOW-gerechtigde leeftijd, omdat laagopgeleiden gemiddeld minder profiteren van de opgebouwde oudedagsvoorziening. Dat zegt accountantsbureau KPMG, dat spreekt van subsidiëring van hoogopgeleiden door laagopgeleiden.

Logo_logo_nationale_onderwijsweek

Docenten, studenten, ouders en leerlingen centraal in Nationale Onderwijsweek 2017


Op 29 september gaat de Nationale Onderwijsweek van start in Nijmegen, de Nationale Onderwijsstad van 2017-2018. Het thema van de Nationale Onderwijsweek 2017 is ‘gelijke kansen’. Met een mooi gevuld programma voor studenten, leerlingen, ouders, docenten en belangstellenden, staat het onderwijs in Nijmegen en Nederland een week lang in de schijn...

Normal_kind_geld

CBS: kinderen uit gezinnen met een laag inkomen minder vaak op havo of vwo


In 2014 groeiden bijna 21.000 minderjarige kinderen in Den Haag op in een huishouden met een laag inkomen. Het betrof bijna 11.000 huishoudens. In de Schildersbuurt moeten bijna vier op de tien huishoudens met minderjarige kinderen rondkomen van een laag inkomen. Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het Urban Data Center Den Haag. 

Normal_samenwerken

Schoolbesturenprogramma leerKRACHT in teken van 'verbetercultuur'


Stichting leerKRACHT organiseert samen met de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad ook dit schooljaar het LeerKRACHT-besturenprogramma. Hierin gaan onderwijsbestuurders op bezoek bij gerenommeerde bedrijven zoals Bol.com, Wehkamp en Albert Heijn om met hen van gedachten te wisselen over het creëren van een professionele cultuur in de eigen organis...

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Meer vraag naar mbo2-niveau in de zorg, werkzoekenden worden omgeschoold


Waar een aantal jaar geleden nog verwacht werd dat mbo2-niveau uit de zorg zou verdwijnen, neemt de behoefte hieraan die juist weer toe. De extra handen aan het bed zijn vooral nodig zodat zorginstellingen en zorgspecialisten weer de zorg kunnen verlenen en kwaliteit kunnen blijven borgen waar behoefte aan is. Randstad Zorg start een nieuwe ople...

Logo_images__1_

'Stille reserve onderwijspersoneel bestaat uit minimaal 83.000 personen'


Voor het bestrijden van verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op personen met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die momenteel ergens anders werken of niet werken. Deze personen worden betiteld als de stille reserve. Uit cijfers blijkt dat de stille reserve minimaal uit 83.000 personen bestaat. Dit meldt ...

Normal_rss_entry-105650

Bussemaker: Haal leerlingen Sint-Maarten niet hierheen


Sint-Maartense scholieren kunnen beter niet in Nederland worden opgevangen. Het aanbod van een school in Meppel om examenleerlingen op te nemen is sympathiek maar niet verstandig, vindt minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Normal_zorg__dokter__gezondheid

Versnelde opleiding moet werkzoekenden omscholen tot zorgspecialist


Er is een tekort aan zorgspecialisten. Randstad Zorg start een nieuwe opleiding om dit tekort te helpen oplossen. Waar een aantal jaar geleden verwacht werd dat MBO niveau 2 uit de zorg zou verdwijnen neemt die juist toe. De extra handen aan het bed zijn vooral nodig zodat zorginstellingen weer de zorg kunnen verlenen en kwaliteit kunnen blijven...

Logo_logo_roc_van_twente__nieuw_

Talentvolle studenten ROC van Twente gehuldigd


Gisteravond zijn 35 studenten van ROC van Twente gehuldigd tijdens een feestelijke avond op de ROC-locatie aan de Wierdensestraat in Almelo. In het bijzijn van familie, vrienden, docenten, het College van Bestuur, vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven werden zij in de spotlights gezet vanwege hun behaalde podiumplaatsen bij nat...

Logo_mbo_raad__logo

Invoering slaag-/zakregeling keuzedelen uitgesteld


De slaag-/zakregeling voor keuzedelen in het mbo wordt voorlopig nog niet ingevoerd. De MBO Raad en de sociale partners in SBB-verband stelden voor om de invoering uit te stellen met twee jaar. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft dit voorstel inmiddels overgenomen, zo laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Dat meldt de MBO Raad.

Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

14 december: rekenevenement voor reken- en wiskundedocenten


Op donderdag 14 december 2017 wordt er een informatief programma georganiseerd over rekenen en wiskunde in het onderwijs. Twee experts van het ExpertiseCentrum Rekenen/Wiskunde (ECRW) geven tijdens deze bijeenkomst ieder een sessie van een klein uur. Reken- en wiskundedocenten uit het voortgezet onderwijs en het mbo zijn van harte uitgenodigd. D...

Normal_bussemaker1

Makersevenementen in het onderwijs om meer te doen met 'maken'


Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_kinderen_internet_ict_computers_digitaal_kleuters

Ict-bekwaamheid van leraren verhogen met handreiking van Kennisnet


De leraar speelt een belangrijke rol als het gaat om een goede inzet van ict in het onderwijs. Toch zijn er grote verschillen tussen de vaardigheden van leraren op dit gebied, niet alleen tussen scholen maar vooral ook binnen onderwijsteams. De Handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet helpt bestuurders hierin een goed beleid te ontwikkelen. Dit...

Logo_vet_skills_week_2017

Inschrijving geopend voor de VET Skills Week voor het mbo


De Europese Commissie organiseert dit jaar voor de tweede keer de zogenaamde Vocational education and training (VET) Skills Week. In deze promotiecampagne vinden in heel Europa diverse activiteiten plaats om het economische én sociale belang van het beroepsonderwijs te laten zien. Grote en kleine bedrijven en mbo-scholen in heel Europa doen hier...

Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Regio's gezocht voor deelname aan Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp


Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde in opdracht van de ministeries van onderwijs en volksgezondheid een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen in...

Normal_onderwijsraad_logo

Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018


Op Prinsjesdag presenteerde de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het ond...

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Blog

Rekenproblemen: chronische stress, een silent killer!

Normal__cid_888553ef38194404a8d449cc604ad6fe_userpc

Elke groep kinderen kent zwakke rekenaars. Ze krijgen verlengde instructie, aangepaste leerstof, maar rekenwonders worden het zelden. Wanneer ik leerkrachten spreek, maken zij zich zorgen over de groei van het aantal kinderen met ernstige rekenproblemen. Het lijken er steeds meer te worden. Misschien is dat ook wel zo.

NOG Interview

De pijnlijke waarheid over sexting: volwassenen lopen constant twee stappen achter

Normal_pesten_online


Terwijl het in de media vooral gaat over sexting en de dramatische gevolgen ervan, zijn jongeren ondertussen alweer bezig met iets nieuws. Volwassenen lopen constant twee s...

NOG Topvacatures

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht