Nationale Onderwijsgids

NOG Docenten nieuws

Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Week 29: thuiswonende studenten, boerkaverbod & zomervakantie


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag, waaronder: studenten blijven langer thuis wonen, er komt een boete van 150 euro bij overtreding van het boerkaverbod in het onderwijs en alle scholen in Nederland hebben vanaf na v...

Normal_rss_entry-190212

'Veel steun voor idee betalen nikab-boete'


De politieke partij Nida heeft tientallen steunbetuigingen gekregen voor het idee om boetes te gaan betalen die vrouwen straks krijgen voor het dragen van een gezichtssluier waar dat niet mag. "Mensen zeggen ons te willen steunen en vragen waar ze geld kunnen storten", zegt Cemil Yilmaz, de Haagse fractievertegenwoordiger van de partij. Hij heef...

Normal_rss_entry-190111

FNV: nu korten op pensioenen niet verstandig


Vakbond FNV zou het "heel onverstandig" vinden als pensioenfondsen volgend jaar moeten gaan korten. "We zijn bezig met de uitwerking van een nieuw pensioencontract. Een van de doelen is om het vertrouwen te herstellen. Nu korten zou een heel slecht begin zijn", zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Normal_rss_entry-190135

Zomervakantie begint ook in laatste regio


Met de regio Midden breekt vrijdag ook in het laatste deel van Nederland de schoolvakantie aan. De ANWB waarschuwt daarom voor topdrukte dit weekeinde op de weg. Vooral in het buitenland moeten vakantiegangers rekening houden met files.

Normal_leerkracht

Teambeurs: nieuwe aanvraagronde


De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt van 15 juli tot en met 15 oktober 2019. Met deze beurs kunnen leraren samen een masteropleiding volgen, met een specifieke schoolontwikkelvraag als uitgangspunt. De regeling omvat tevens het in praktijk brengen van de opgedane kennis. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm va...

Logo_minocw

Normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs


Het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (hierna: het wetsvoorstel normalisering onderwijs) is op 18 juni 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor dit wetsvoorstel is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de WNRA, gepubliceerd in...

Normal_leerkracht

Meer inzicht in personeel-niet-in-loondienst


Scholen in het primair en voortgezet onderwijs maken in toenemende mate gebruik van flexibel inzetbaar personeel, zoals uitzendkrachten en payrollers. Dit zogenoemde personeel-niet-in-loondienst (PNIL) stelt scholen in staat om snel te schakelen bij (tijdelijke) schommelingen in de personeelsbehoefte. Zowel scholen als het ministerie van OCW vol...

Normal_rss_entry-189983

150 euro boete bij overtreden boerkaverbod in het onderwijs


De boete voor het dragen van een boerka of integraalhelm wordt 150 euro. Dat blijkt uit de beleidsregel van het Openbaar Ministerie (OM) die is gepubliceerd in de Staatscourant.

Normal_rss_entry-189930

ABP stopt terugvorderen te veel pensioengeld


Pensioenfonds ABP (voor overheid en onderwijs) stopt met het terugvorderen van ten onrechte te veel uitgekeerd pensioengeld. Dat is de afloop van een kwestie die onder meer was aangekaart door Omroep MAX en ouderenbond ANBO.

Normal_rss_entry-189847

'Kwetsbaren in de wijk beter helpen bij hitte'


Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. Ook is het belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen. Daarv...

Normal_leerkracht

Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer te laten werken


Leraren in deeltijdbanen overhalen om standaard meer uren te werken als oplossing van het lerarentekort vraagt om dialoog, tijd en inspanning. Circa 55 procent van alle leraren werkt in deeltijd en juist de groep deeltijdwerkers is tijdens hun loopbaan minder gaan werken. Ook geeft ruim de helft van alle leraren aan dat ze geen uren erbij willen...

Normal_docent

Leraren en schoolleiders werken aan curriculumherziening


In het primair en voortgezet onderwijs is wettelijk vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat dit curriculum bij de tijd blijft. Daarom werken leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams samen om het curriculum te actualiseren. Ook zijn 84 ontwikkelscholen be...

Normal_nikab

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van start na zomervakantie


De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2016 ingestemd met het wetsvoorstel om een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in te voeren in verschillende maatschappelijke sectoren. De Eerste Kamer heeft op 26 juni 2018 ook ingestemd met het voorstel. De datum van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding...

Normal_diplomaa

Nepdiploma’s kopen en cijfers laten verbeteren door één zoekopdracht


Volgens Kaspersky profiteren cybercriminelen volop van de huidige examendruk. Onderwijsfraude is al jaren een fenomeen. Het aanbod is groot maar nu vooral sneller dan ooit verkrijgbaar. Zo heeft het cybersecuritybedrijf afgelopen maand met één enkele makkelijke online zoekopdracht een leverancier van nepdiploma´s en cijferhackdiensten ontdekt. D...

Normal_leerkracht

Subsidie voor herintreders primair onderwijs


Besturen kunnen weer subsidie aanvragen voor herintreders in het primair onderwijs. Er is 2500 euro beschikbaar per herintreder. In 2019 kunnen 100 subsidies worden verstrekt en in 2020 nog eens 100. Met deze subsidie kunnen bevoegde leraren die willen terugkeren in het onderwijs, goed worden ondersteund en begeleid. Hierdoor is de kans op een s...

Logo_rug

Anthonya Visser nieuwe decaan Faculteit der Letteren RUG


Het College van Bestuur van de RUG benoemt prof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019 tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren, voor een periode van vier jaar. Het faculteitsbestuur is er trots op een ervaren academisch leider te hebben gevonden, zowel in onderwijs als onderzoek, om prof. dr. Gerry Wakker na ruim 10 jaar op te ...

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Is jouw kind goed voorbereid voor de toekomst?

Normal_juliette_maltha_nieuw

Een goede opleiding is nog nooit zo belangrijk geweest als anno 2019! De basis voor het goed kunnen volgen van een opleiding is de manier van leren. En dat is nog niet zo makkelijk...

NOG Interview

Leren doe je het beste… op het schoolplein!

Normal_buitenspelen_school


Steeds meer scholen sturen hun leerlingen een of meerdere lesuren per maand de buitenlucht in. De leerlingen van een handvol ‘buitenscholen’ in Nederland verruilen zelfs ie...

NOG Springest

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht