Nationale Onderwijsgids

NOG Docenten nieuws

Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Eerste concept praktijkgerichte examenprogramma’s nieuwe leerweg gereed


De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van deze nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte progr...

Normal_leraar__docent__digibord__schoolbord__klas__klaslokaal__lokaal__leerlingen

Eerste Kamer stemt in met nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs


De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De wet gaat in vanaf 1 augustus. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

VSNU: rapport ECBO bewijst dat een omslag nodig is binnen basisscholen


Ruim een kwart van de academische leerkrachten in het basisonderwijs verlaat het onderwijs, veelal vanwege een gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Dat bleek afgelopen week uit het onderzoek ‘De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs’, van ECBO in opdracht van het ministerie van OCW. De Vereniging van Universiteiten ...

Normal_website_computer_laptop

Rotterdamse mbo-school wil ook na de zomervakantie door met online lessen


Het Albeda College in Rotterdam wil ook na de zomervakantie minder fysieke lessen blijven geven. De mbo-instelling kiest ervoor om ook online lessen aan te bieden “in het nieuwe normaal”. Experts en de Tweede Kamer zijn kritisch. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Normal_pb2

Pleidooi voor versnellen van invoering van digitale geletterdheid in onderwijs


Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, heeft vandaag aan Tweede Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Barbara Kathmann (PvdA) het pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aangeboden. In dit pleidooi, dat centraal stond tijdens de bijeenkomst “Versnellen van...

Normal_rss_entry-287303

Universiteiten gaan pensioenfonds ABP adviseren over duurzaam beleggen


De Nederlandse universiteiten gaan pensioenfonds ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is dit besloten na gesprekken tussen de universiteiten en het grootste pensioenfonds van Nederland. Er is al langer kritiek op ABP omdat het fonds nog steeds veel investeert in bedrijv...

Normal_pb

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po


Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor academische leerkrachten in het primair onderwijs en zet deze docenten vaker in op aanvullende rollen naast hun lesgevende taak. Dat zijn twee aanbevelingen uit het onderzoek naar de inzet en positie van academisch opgeleide leraren in het po dat ECBO uitvoerde op verzoek van het ministerie van O...

Normal_docent__leraar__school__leerkracht

Promotieonderzoek: hoe helpen we leerkrachten pesten aan te pakken?


1 op de 10 leerlingen wordt regelmatig gepest. Leerkrachten spelen een sleutelrol in het aanpakken van pesten, maar voelen zich hier vaak onvoldoende toe in staat. ‘Leerkrachten hebben behoefte aan meer handvatten bij het voorkomen en aanpakken van pesten’, concludeert onderzoeker Marloes van Verseveld. Zij onderzocht hoe leerkrachten versterkt ...

Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Week 24: Schoolleiders positief over NPO en SER-advies over kansengelijkheid


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

KNAW-webinar: effecten lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs


Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Mo...

Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Welke rol heeft de Onderwijsinspectie bij het Nationaal Programma Onderwijs?


De Inspectie van het Onderwijs verwerkt onderzoeksvragen rond het Nationaal Programma Onderwijs in de al geplande stelselonderzoeken. Daarnaast komen activiteiten die scholen, opleidingen en besturen ondernemen in het kader van dat programma automatisch aan de orde bij het reguliere instellingstoezicht. Mede op die manier wil de inspectie overbe...

Normal_tweede_kamer

Kamer-debat over initiatiefvoorstel voor afschaffing verplichte lerarenregister


De Kamer debatteert over het initiatiefvoorstel van Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het verplichte lerarenregister af te schaffen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling

SER-advies: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen


De wijze waarop ons opvang- en onderwijssysteem is georganiseerd leidt er in een aantal gevallen toe dat kansenongelijkheid eerder wordt vergroot dan verkleind. Hierdoor ontstane achterstanden kunnen op de arbeidsmarkt bovendien moeilijk worden ingehaald. Onderwijs van hoge kwaliteit is – juist nu we de coronacrisis achter ons laten - nodig om a...

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Scholen wanhopig: 60 procent van docenten krijgt al baan tijdens opleiding


Zowel tijdens de opleiding als tijdens de eerste onderwijsbaan worden docenten in het voortgezet onderwijs niet voldoende begeleid. Bijna 60 procent krijgt nog tijdens de lerarenopleiding een baan voor de klas aangeboden, vaak met studievertraging als gevolg. Én scholen kunnen hierdoor mogelijk geen stagiairs meer aannemen, omdat die alleen bege...

Normal_zwanger__baby__buik__schoentjes__roze

'Seksuele voorlichting op scholen moet ook gaan over uitgestelde kinderwens'


Als het aan vertrekkend hoogleraar Didi Braat van het Radboudumc ligt, gaan scholen tijdens de lessen seksuele voorlichting ook informatie geven over de gewenste leeftijd voor krijgen van kinderen. Tijdens haar afscheid van het Nijmeegse ziekenhuis wees ze op de gevaren van een uitgestelde kinderwens. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_slob__onderwijs__minister

Slob: Lerarenregister wordt niet afgeschaft, maar gaat wel in de koelkast


Het lerarenregister wordt niet afgeschaft. Wel gaat het initiatiefwetsvoorstel voorlopig in de koelkast, totdat er vanuit de leraren zelf goede voorstellen komen om dit verder op te pakken, schrijft minister Slob. Dit meldt VOS/ABB.

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Op naar het ‘nieuwe normaal’

Normal_lucy_reinen

Na de zomervakantie en na de kerstvakantie kennen we allemaal de periode waarin groepen onrustig zijn en de dynamiek in de groep in beweging komt. Leerlingen hebben elkaar een tijdje niet gezien en er moet weer even bepaald worden hoe de verhoudingen liggen. Nu, na de lockdown en de lange periode waarin op de meeste scholen met halve klassen gew...

NOG Topvacatures

Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur de Nieuwste Pabo

Meer vacatures...
Hout- en Meubileringscollege

Docent Werkvoorbereiden

Meer vacatures...
Hout- en Meubileringscollege

Docent Praktijk Meubelmaken.

Meer vacatures...

NOG Interview

‘Maatwerk als ticket naar de wereld van werk’

Normal_photo-1507537297725-24a1c029d3ca


Vanuit je studententijd overstappen naar de wereld van werk. De een ziet er naar uit, de ander ligt er wakker van. Voor studenten met een ‘beperking’, die toch al twijfelen...

NOG Van onze klanten

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht