Nationale Onderwijsgids

NOG Docenten nieuws

Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Werkdruk, stress en onderwijskwaliteit: minister laat zich informeren


Ervaren studenten stress en wat doen zij en de universiteit eraan om dit te verminderen? Minister Van Engelshoven spreekt daarover vanmorgen met studenten van onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam. ’s Middags is zij aanwezig op de Hogeschool Inholland te Rotterdam, waar studentenstress ook hoog op de agenda staat.

Normal_rss_entry-218930

Flinke daling dekkingsgraad ABP door coronavirus


De financiële positie van de grote pensioenfondsen heeft in januari een flinke knauw gekregen. De wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus zette de aandelenmarkten onder druk en de fondsen deden daardoor minder goede zaken met hun beleggingen. Ook ging de rente omlaag. Hierdoor blijft de dreiging van kortingen aanwezig.

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Nieuwe commissie onderzoekt bevoegdhedenstelsel voor leraren


De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dat doet de commissie in opdracht van het kabinet op voorstel van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Dez...

Normal_rss_entry-218669

Amsterdamse werkgevers trekken aan bel bij Rutte over lerarentekort


Als Nederland niet méér investeert in het basisonderwijs, is dat niet alleen nadelig voor de kinderen, maar wordt ook de economie geschaad. Dat betogen de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman en een aantal werkgeverskopstukken in een brief aan premier Mark Rutte. Ons land besteedt volgens hen weinig aan het basisonderwijs vergeleken ...

Normal_studenten_studeren_bibliotheek_studie_studieboeken_huiswerk

Week 7: lotingstudies, schooladviezen & loonsverhoging in kinderopvang


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: D66 pleit voor terugkeer van loting voor studies, het schooladvies dat leerkrachten in groep 8 aan de leerlingen geven, vinden veel ouders te laag en mede...

Normal_rss_entry-218630

DUO, UWV, Belastingdienst en SVB schieten tekort


De overheidsorganisaties UWV, SVB, Belastingdienst en DUO schieten tekort. De dienstverlening door deze instellingen, die in opdracht van de regering regelingen en wetten uitvoeren, voldoet niet aan de verwachtingen. Maar dat ligt ook aan de politiek. Want wat politici regelen voor de samenleving, moeten de mensen achter de loketten wel kunnen w...

Normal_kinderen_sporten_bewegen_buiten_spelen

Hanzehogeschool start met ALO-pabo opleiding


De Hanzehogeschool Groningen start het komende studiejaar met een nieuwe lerarenopleiding: ALO-pabo. Met de nieuwe lerarenopleiding halen studenten in 4,5 jaar een bachelorsdiploma voor zowel de ALO als de pabo. Met deze opleiding hoopt de hogeschool een bredere groep te interesseren voor het basisonderwijs. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Normal_samen__afspraak

Nieuwe leerstoel voor onderzoek naar familiebedrijven


Om bij te dragen aan de kennis en ontwikkeling voor familiebedrijven in Nederland, is in 2016 een partnership afgesloten tussen BDO en Rabobank met het Erasmus Centre for Family Business (ECFB). Vanaf 2020 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd met het instellen van een leerstoel voor familiebedrijven. De leerstoel zal worden bekleed door...

Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk


De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Staatssecretaris Van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurt vandaag haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel...

Normal_prinses_margriet__let_op_rvd_-_martijn_beekman

Prinses Margriet heropent MIWB voor zeevaartonderwijs op Terschelling


Prinses Margriet heropent donderdagmiddag 16 april Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Het instituut is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool en werkt nauw samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de maritieme sector aan het opleiden en trainen van maritieme officieren, hydrografen en scheepsontw...

Normal_samen__afspraak

Experiment voor inclusiever onderwijs nu zonder knellende voorwaarden


Gisteren vond in Bussum de landelijke startconferentie van het praktijkplatform ‘Naar inclusiever onderwijs’ plaats. Dit platform pleit ervoor dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school kunnen, dus ook kinderen die ondersteuning nodig hebben. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

CBS: Meer banen en meer vacatures voor het onderwijs


Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Normal_rss_entry-218260

Grote steden 'hebben veel meer geld nodig' voor noodplannen lerarentekort


Schoolbesturen in de grote steden zeggen dat ze veel meer geld nodig hebben dan minister Arie Slob uittrekt voor noodplannen tegen het lerarentekort. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is opgeteld zo'n 60 miljoen euro nodig, zo blijkt volgens de PO-Raad uit doorrekeningen van de noodplannen die schoolbesturen in de drie steden hebben opgesteld....

Normal_leraar__docent__digibord__schoolbord__klas__klaslokaal__lokaal__leerlingen

Basisschoolleerlingen krijgen wegens lerarentekort les van VO-docenten


Docenten van de middelbare school OSG Singelland in Burgum geven deze week op hun locatie les aan de leerlingen van groep 8 van OBS ’t Partoer. Deze samenwerking is op initiatief van directeur Karel Beke van ’t Partoer samen met directeur Edith van ’t Wout van Singelland Burgum uitgewerkt. Het basisonderwijs in Nederland, en dus ook ’t Partoer, ...

Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Gemeente Weert stelt geld beschikbaar om te experimenteren in het onderwijs


De gemeente Weert stelt 425.000 euro beschikbaar om te experimenteren in het onderwijs. Met deze ‘experimenteerruimte onderwijs’ wil de gemeente leerlingen, ouders, docenten en schoolbesturen stimuleren om met initiatieven en vernieuwende ideeën te komen. De gemeente helpt dan mee met de financiering. Dit meldt gemeente Weert.

Logo_heukelsfloravannederlandcover

Nieuwe editie Heukels’ Flora van Nederland verschijnt op 13 februari


Donderdag 13 februari verschijnt na vijftien jaar de nieuwe editie van het meest bekende standaardwerk over de Nederlandse Flora, de Heukels’ Flora van Nederland. Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Leen van den Oever, directeur NIBI, nemen de eerste...

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Kaal deel 2

Normal_karin_boers

Het staat al een aantal weken op de kalender, maar vandaag gaat het echt gebeuren. Vandaag ga ik naar de kapper om mijn haar eraf te laten halen. Ik ga niet wachten tot de chemo zijn verwoestende werk heeft gedaan, maar neem het heft in eigen hand. Een gemillimeterd kapsel maakt het hopelijk makkelijker te accepteren wat onvermijdelijk is. En ho...

NOG Interview

Waarom het hoger onderwijs minder afhankelijk moet worden van commerciële techbedrijven

Normal_cyber__digitaal


Digitalisering bedreigt het hoger onderwijs, stellen zeventien rectoren van Nederlandse universiteiten in een opiniestuk in de Volkskrant. Ze maken zich grote zorgen om de ...

NOG Springest

NOG Van onze klanten

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht