NOG Docenten nieuws

Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Project ‘Van bekwaam naar bevoegd' begeleidt leraren naar bevoegdheid


Begin november is het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ van start gegaan. Hiermee worden in twee jaar tijd 100 leraren begeleid naar een bevoegdheid. Het project wil het aantal on(der)bevoegde leraren dat voor de klas staat terugdringen. Dit meldt de VO-raad. 

Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

'Aanpakken werkdruk belangrijker dan bovenwettelijke uitkeringen'


CNV Onderwijs is niet zo blij met de uitspraken van een aantal Tweede Kamerleden dat de cao voor basisschoolleraren versoberd moet worden. Het aanpakken van de bovenwettelijke uitkeringen in het onderwijs heeft volgens CNV Onderwijs geen prioriteit. Dit meldt CNV Onderwijs. 

Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Aantal burn-outs neemt toe door onder andere tijdelijke contracten


Steeds meer mannen en vrouwen hebben last van een burn-out. Vooral het aantal vrouwen met een burn-out is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Nyenrode en Intermediair. 72.000 mensen werden ondervraagd over hun ervaringen met een burn-out. 15 procent van de vrouwen zegt er weleens last van te hebben ge...

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

'Versober de cao voor basisschoolleraren'


De cao voor basisschoolleraren moet versoberd worden. Dat zeggen een aantal Tweede Kamerleden. Er zou een onevenredig deel van het beschikbare geld opgaan aan leraren die niet voor de klas staan. Dit meldt NOS.

Normal_rss_entry-113192

Een op de tien leerlingen naar huis gestuurd bij gebrek aan invaljuf


Een op de tien scholieren is vorig jaar wel eens naar huis gestuurd omdat er geen invaller was voor de zieke juf of meester. Het Vervangingsfonds signaleert dat het tekort aan leraren in het basisonderwijs ook doorwerkt op de beschikbaarheid van invallers. Schoolbesturen betalen premie aan het fonds voor een vergoeding van de vervangingskosten v...

Normal_kinderen__rennen__sport__beweging__gym

Vanaf nieuwe schooljaar Dubbele Lerarenopleiding Pabo & ALO


Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen studenten een dubbele lerarenopleiding gaan volgen. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) biedt dan de Dubbele Lerarenopleiding Pabo (leraar basisonderwijs) & ALO (leraar lichamelijke opvoeding) aan. In vijf jaar tijd kan de student twee diploma’s bemachtigen, één van de pabo en één van de ALO. Dit meldt de HAN.

Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

'AOW-leeftijd verhogen tot minstens 69 jaar'


Door de toegenomen levensverwachting moet de AOW-leeftijd geleidelijk worden verhoogd tot minstens 69 jaar in 2040. Dat concludeert econoom Willem Heeringa van Tilburg University in een promotieonderzoek.

Logo_download__4_

NJi: Lespakket Kriebels in je buik goed onderbouwd


‘Kriebels in je buik’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. Het lespakket stimuleert een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit meldt het Nederlands jeugdinstituut.

Normal_gym__sport__leerling__turnen__beweging__springen

Aanpak bewegingsonderwijs leidt niet tot meer gymles op basisschool


De gemiddelde lestijd per week voor bewegingsonderwijs bij alle Nederlandse basisscholen is in 2016/2017 met 89 minuten gelijk gebleven ten opzichte van 2012/2013. Wel zijn er meer vakleerkrachten actief. Eerdere pogingen om het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs te verhogen, lijken daarmee niet effectief. Dit melden het Mulier Instituut en ...

Normal_rss_entry-112823

Leerkracht in basisonderwijs kan in bedrijfsleven meer verdienen


Leraren in het basisonderwijs en burgerpersoneel van Defensie verdienen doorgaans minder dan mensen met een vergelijkbare baan in het bedrijfsleven. Wie bij de provincie, de rechterlijke macht, als agent of als militair werkt is juist beter af dan zijn evenknie die niet in overheidsdienst is, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie v...

Logo_logo_handicap_studie

Webinar: Hoe kunnen docenten bijdragen aan toegankelijk en inclusief onderwijs?


Op 24 november organiseert Expertisecentrum handicap + studie een webinar over toegankelijk en inclusief onderwijs. De webinar is bedoeld voor docenten en gaat in op de vraag welke rol leraren spelen in het toegankelijk en inclusief maken van onderwijs. Marloes Vlind, docent aan de Vrije Universiteit, Judith Jansen, adviseur van het expertisecen...

Normal_veva

De Veva-opleiding levert een mooie bijdrage aan de toekomst van uw leerling


Als docent wilt u een mooie toekomst voor uw leerlingen. De mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap van Defensie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Normal_docent_radboud

Online vaardigheidstraining Radboud Universiteit: ‘Deelnemers zijn heel enthousiast’


Ook een docent kan weleens hulp gebruiken. Daarvoor leidt de Radboud Universiteit Nijmegen onderwijskundigen en schoolpsychologen op. Zij moeten de juiste communicatieve vaardigheden kunnen toepassen in gesprek met de docent, aangeleerd tijdens de cursus Coaching en Consultancy. Zulke vaardigheidsoefeningen worden het liefst zo realistisch mogel...

Normal_po__leerlingen__uitleg__klas__schoolbord

Pabo-studenten zetten zich in voor creativiteit leerkrachten


Twee pabo-studenten willen dat leerkrachten op een veel creatievere manier gaan lesgeven. Beide studenten merkten tijdens een aantal stages op dat veel leraren in het basisonderwijs niet afwijken van de lesmethodes en weinig eigen inbreng in de lessen stoppen. Zonde, vinden zij, omdat kinderen naar hun mening veel meer leren van een creatieve ju...

Normal_onderwijscooperatie_logo

Onderwijscoöperatie gaat herijken met behulp van kwartiermeester


De Onderwijscoöperatie gaat op de schop. In overleg met het ministerie van onderwijs wordt een kwartiermaker aangesteld die gaat kijken wat de positie is van de organisatie en welke rol de Onderwijscoöperatie kan spelen bij het implementeren van de Wet Beroep Leraar. Dit meldt de Onderwijscoöperatie.

Normal_logo__vo-raad__vo_raad

Onderhandelingen cao voortgezet onderwijs voorlopig opgeschort


De onderwijsbonden en de VO-raad hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs voorlopig opgeschort. Ze willen eerst de resultaten van de onderhandelingen aan de achterban voorleggen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

NOG Docenten Informatie

NOG Topvacatures

NOG Interview

Doorbraak in verklaring van autistisch gedrag: autismedeskundige Colette de Bruin biedt met dr. Fabiënne Naber revolutionair nieuw inzicht in boek 'Dit is autisme'

Normal_hr___geef_me_de_vijf___portretten_by_joyce_goverde-3


Op 2 november verschijnt het langverwachte nieuwe boek van Colette de Bruin, gedragsdeskundige autisme. Dit is autisme is een vervolg op haar eerste boek Geef me de 5 waari...

NOG Blog

Wat te doen bij faalangst?

Normal_juliette_maltha_nieuw

Velen kennen het gevoel van spanning bij de voorbereiding van toetsen of bij het maken van een toets. Vaak gaat het dan om gezonde spanning, die nodig is om te presteren. Dit zorgt er namelijk voor dat je alert wordt. Echter bij sommigen kan deze spanning zo hoog zijn, dat er een blokkade optreedt. Het gevoel dat je in één keer niks meer weet of...

NOG Video

NOG Springest

NOG Nieuwsoverzicht