NOG Docenten nieuws

Logo_logo_next_higher_education

Ontvang 20 procent korting op toegang congres Next Higher Education


Het congres Next Higher Education is voor alle professionals in het hoger onderwijs die op de hoogte willen zijn van de laatste nieuwtjes, opinies en visies binnen het hbo en universitair onderwijs. Deelnemers van de vorige editie waren vonden het een zeer inspirerend congres en een waardevolle samenkomst van professionals, die het hbo en univer...

Normal_rss_entry-106046

Cabaretier Micha Wertheim maakt voorstelling tijdens lerarenstaking


Cabaretier Micha Wertheim treedt donderdag 5 oktober op tijdens de staking van docenten in het lager onderwijs. Hij staat die ochtend eenmalig in theater De Kleine Komedie in Amsterdam met De Hik voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. 

Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Aantal leerkrachten dat na pensioen doorwerkt sterk gestegen


Er werken vier keer zoveel leraren door na hun pensioen als twee jaar geleden. Oorzaak is waarschijnlijk dat scholen kampen met een lerarentekort en hun leerkrachten vragen nog wat langer te blijven werken. Dit meldt Trouw.

Logo_logo_nationale_onderwijsweek

Docenten, studenten, ouders en leerlingen centraal in Nationale Onderwijsweek 2017


Op 29 september gaat de Nationale Onderwijsweek van start in Nijmegen, de Nationale Onderwijsstad van 2017-2018. Het thema van de Nationale Onderwijsweek 2017 is ‘gelijke kansen’. Met een mooi gevuld programma voor studenten, leerlingen, ouders, docenten en belangstellenden, staat het onderwijs in Nijmegen en Nederland een week lang in de schijn...

Normal_onderwijscooperatie_logo

Leraren voor de Lerarenadviesraad van de Onderwijscoöperatie gezocht


CNV Onderwijs zoekt twee leden voor de Lerarenadviesraad (LAR) van de Onderwijscoöperatie. leraar. Deze leraren hebben een belangrijke stem in het bepalen van de koers van de Onderwijscoöperatie, de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Dit meldt CNV Onderwijs.

Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Meerdere schoolbesturen houden eigen bijeenkomst vóór staking in Den Haag


Zowel in Zeeland als in Noord-Brabant houden basisschoolbesturen eerst een eigen bijeenkomst alvorens naar Den Haag te gaan voor de onderwijsstaking van 5 oktober. Eensgezindheid is daarbij de motivatie. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Teach-nasium moet scholieren vroegtijdig interesseren voor leraarschap


Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen van havo 3 en vwo 4 op twee middelbare scholen in Rotterdam kiezen voor het zogenaamde Teach-nasium. Naast hun reguliere onderwijsprogramma krijgen zij colleges en een stage aangeboden vanuit de lerarenopleiding. De pilot wil scholieren zo vroeg mogelijk interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat me...

Normal_samenwerken

Schoolbesturenprogramma leerKRACHT in teken van 'verbetercultuur'


Stichting leerKRACHT organiseert samen met de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad ook dit schooljaar het LeerKRACHT-besturenprogramma. Hierin gaan onderwijsbestuurders op bezoek bij gerenommeerde bedrijven zoals Bol.com, Wehkamp en Albert Heijn om met hen van gedachten te wisselen over het creëren van een professionele cultuur in de eigen organis...

Logo_images__1_

'Stille reserve onderwijspersoneel bestaat uit minimaal 83.000 personen'


Voor het bestrijden van verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op personen met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die momenteel ergens anders werken of niet werken. Deze personen worden betiteld als de stille reserve. Uit cijfers blijkt dat de stille reserve minimaal uit 83.000 personen bestaat. Dit meldt ...

Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

Conferentie over taal, lezen en rekenen


Donderdag 16 november aanstaande organiseert het ECNO de jaarlijkse conferentie voor het primair onderwijs. Dit jaar is het thema 'Taal, lezen en rekenen: wat werkt echt?' De conferentie vindt plaats in Groningen en is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, intern begeleiders, remedial teachers, middenmanagers, ambulant begeleiders, sc...

Normal_rss_entry-105592

Van ontucht verdachte leraar komt vrij


Een 24-jarige leraar uit Eindhoven die wordt verdacht van verleiding van leerlingen, bezit en verspreiding van kinderporno en ontucht mag zijn strafzaak in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch heeft dat vrijdag bepaald tijdens de eerste openbare zitting.

Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

14 december: rekenevenement voor reken- en wiskundedocenten


Op donderdag 14 december 2017 wordt er een informatief programma georganiseerd over rekenen en wiskunde in het onderwijs. Twee experts van het ExpertiseCentrum Rekenen/Wiskunde (ECRW) geven tijdens deze bijeenkomst ieder een sessie van een klein uur. Reken- en wiskundedocenten uit het voortgezet onderwijs en het mbo zijn van harte uitgenodigd. D...

Normal_bussemaker1

Makersevenementen in het onderwijs om meer te doen met 'maken'


Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. Dit meldt Rijksoverheid.

Logo_logo_kpc_groep_logo

21 november: conferentie formatief evalueren in de praktijk


Op 21 november aanstaande organiseert de KPC Groep de conferentie ‘Van terugblik naar Vooruitgang’. Hierin staat formatief evalueren in de praktijk centraal. Bestuurders, schoolleiders,  middenmanagers en docenten in het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. Dit meldt KPC Groep.

Normal_kinderen_internet_ict_computers_digitaal_kleuters

Ict-bekwaamheid van leraren verhogen met handreiking van Kennisnet


De leraar speelt een belangrijke rol als het gaat om een goede inzet van ict in het onderwijs. Toch zijn er grote verschillen tussen de vaardigheden van leraren op dit gebied, niet alleen tussen scholen maar vooral ook binnen onderwijsteams. De Handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet helpt bestuurders hierin een goed beleid te ontwikkelen. Dit...

Normal_onderwijsraad_logo

Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018


Op Prinsjesdag presenteerde de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het ond...

NOG Docenten Informatie

NOG Topvacatures

NOG Interview

Hoe noodzakelijk en ethisch zijn lokkertjes om het lerarentekort te bestrijden?

Normal_docent1


Het lerarentekort is zo nijpend, dat gemeenten allerlei manieren verzinnen om docenten naar hun stad te lokken. Zo komt de gemeente Rotterdam met bonussen om leraren aan te...

NOG Blog

Rekenproblemen: chronische stress, een silent killer!

Normal__cid_888553ef38194404a8d449cc604ad6fe_userpc

Elke groep kinderen kent zwakke rekenaars. Ze krijgen verlengde instructie, aangepaste leerstof, maar rekenwonders worden het zelden. Wanneer ik leerkrachten spreek, maken zij zich zorgen over de groei van het aantal kinderen met ernstige rekenproblemen. Het lijken er steeds meer te worden. Misschien is dat ook wel zo.

NOG Video

NOG Springest

NOG Nieuwsoverzicht