NOG Docenten nieuws

Logo_logo-cvte

Het College voor Toetsen en Examens heeft een nieuwe directeur


Per 1 september start dr. Marc Spierings als directeur van het bureau van het College voor Toetsen en Examens. Hij volgt Geert van Lonkhuyzen op die bestuurder wordt van drie scholen in Friesland. Dit meldt CvTE.

Normal_shauna_plompen

Hoe bereid je een les voor met de Notebooksoftware van Smartboard?


Hi! Ik ben Shauna. Ik ben docent, blendIT coach en blogger. Ik schrijf over boeken, congressen en experts die mij inspireren om te blijven leren. Mijn ontwikkeling als docent en persoon, deel ik graag met jullie door middel van tips en inzichten. Ook geef ik tips en adviezen vanuit mijn ervaringen als docent en student. 

Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

NWO en Plantum zoeken ideeën over klimaatbestendige plantproductie


NWO en Plantum nodigen onderzoekers uit om ideeën te delen over klimaatbestendige plantproductie. Gegarandeerde kwaliteit, oogstzekerheid en veerkracht zijn hoofdthema's voor de productie van planten in de nabije toekomst. Nederlandse veredelingsbedrijven hebben vanwege hun leidende positie op wereldniveau een enorme invloed op de wereldwijde be...

Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Ook NHL Stenden begint verkorte pabo-opleiding


Ook NHL Stenden Hogeschool start komend studiejaar met een zij-instroomopleiding voor de pabo. Met deze route, die zo’n 2 jaar duurt, wil de hogeschool het lerarentekort het hoofd bieden. Het initiatief is afkomstig van zestien schoolbesturen in Noord-Nederland. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Logo_logo-cvte

Directeur CvTE wordt bestuurder scholen in Friesland


Per 1 september wordt Geert van Lonkhuyzen (dagelijks) bestuurder van Dockinga College, Inspecteur Boelensschool en de J.J. Boumanschool. Geert is gekozen uit unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie van de drie scholen. Dit meldt CvTE.

Normal_rss_entry-143700

Ook directeuren basisscholen gaan actievoeren


Ook directeuren van basisscholen gaan actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden. "Schoolleiders willen ook een eerlijk salaris en lagere werkdruk'', zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Normal_historischperspectiefcollectienationaalonderwijsmuseum

‘School van de Toekomst’ nieuwe presentatie in het Onderwijsmuseum


Vanaf 1 augustus is de ‘School van de Toekomst’ te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum. Deze presentatie toont kunstwerken die de toekomst van het onderwijs symboliseren. Studenten van kunstacademies maakten de installaties en projecten ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het ministerie van Onderwijs. Dit meldt het Nationale Onderwi...

Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Amsterdam zet denktank, taskforce en zij-instromers in tegen het lerarentekort


Amsterdam gaat een denktank, een taskforce en extra zijinstromers inzetten in de strijd tegen het lerarentekort. Vorige week werd bekend dat ruim 300 vacatures voor meester of juf openstaan in Amsterdam. 8000 leerlingen in het basisonderwijs hebben nog geen leerkracht voor komend schooljaar. Dit meldt Het Parool.

Normal_euro_geld_kind_smokkel_handel

Extra geld voor 113Zelfmoordpreventie gaat ook naar training scholen


113Zelfmoordpreventie krijgt structureel extra subsidie om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoe...

Logo_primair_onderwijsraad_po-raad_logo

'Lerarentekort legt smet op zomervakantie'


Parttime leraren vragen meer te werken, extra onderwijsassistenten aantrekken en leraren in opleiding inzetten. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die schoolbesturen nemen om het tekort aan leraren na de zomervakantie op te vangen, zo blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit meldt de PO-Raad.

Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Ouders en professionals brainstormen over meertaligheid en TOS


Op 22 september organiseert Kentalis in Utrecht een brainstorm over meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) voor zowel ouders als professionals. Kentalis zoekt hiervoor meertalige ouders van kinderen met TOS om mee te doen. Dit meldt Kentalis.

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Overleg over nieuwe cao mbo


Vorige week is er overleg geweest over een nieuwe cao voor het mbo. De betrokken partijen, waaronder de MBO Raad en de Algemene Onderwijsbond (AOb), hebben tijdens dit overleg “de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord met elkaar verkend”. Dit meldt de MBO Raad.

Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Steeds meer onbevoegde Haagse leraren ondanks subsidies en beloften


Er staan steeds meer onbevoegde leraren voor de klas in Den Haag. Het zou inmiddels om 223 fte gaan. Groep de Mos van de gemeenteraad in Den Haag maakt zich grote zorgen over het onderwijsniveau en wil weten hoeveel onbevoegde lessen er worden gegeven en of deze docenten wel een afgeronde lerarenopleiding hebben. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Normal_klas_lokaal_leeg_school_stoelen_tafels

Lerarentekortisnu.nl is weer online en meldt een tekort van 164 leraren


De website lerarentekortisnu.nl is weer online. Na ruim een maand uit de lucht te zijn geweest, meldt de site vandaag dat na de zomervakantie er een tekort van 164 leraren is. Dat betekent dat minstens 3821 kinderen dan geen leerkracht hebben. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

Normal_studenten_college

Snel stijgende populariteit kunstmatige intelligentie zorgt voor numerus fixus


De studie kunstmatige intelligentie wordt steeds populairder onder studenten. Sommige universiteiten zien zelfs een verdubbeling in het aantal inschrijvingen voor komend studiejaar. Ze kunnen daardoor niet anders dan de grote instroom van studenten beperken door een numerus fixus in te stellen. Ook aanscherping van de selectiecriteria is een mog...

Normal_webcam__digitaal__data__privacy

Privacywet blijft voor sommige scholen een worsteling


De nieuwe privacywet zorgt soms voor bijzondere acties op scholen. Zo heeft een Achterhoekse basisschool op schoolfoto’s de gezichten van alle leerlingen en medewerkers onherkenbaar gemaakt door ze zwart te kleuren. “Dit gaat echt veel te ver”, vindt de PO-Raad. Dit meldt RTL Nieuws.

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Had jij mij dit verteld zonder deze wandeling?

Normal_sanne_de_ruijter

Ik snap het wel, je bent gewoon een puber. Een puber die op vrijdag geen zin heeft om mijn lessen te volgen.Eerlijk gezegd hebben we allemaal op vrijdag wel eens geen zin. We ruiken tenslotte het weekend al! Vandaar dat ik heb bedacht om een klassikaal educatief spel uit de kast te trekken. De meeste leerlingen krijgen nu een wat vrolijker gezic...

NOG Topvacatures

NOG Interview

'Kinderen bang voor risico's gevolg van angsten leraren'

Normal_gym


Judith Stolwijk stond enkele jaren geleden verbaasd naar haar leerlingen uit groep 7 te kijken toen ze in de gymzaal enkele uitdagende situaties had klaargezet. In plaats v...

NOG Springest

NOG Video

NOG Nieuwsoverzicht