Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_docent

Productiviteit onderwijs verder afgenomen


De afgelopen decennia zijn de kosten van het onderwijs flink gegroeid, maar de prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien niet in hetzelfde tempo mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af. Dit geldt vooral voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs waar sinds...

Normal_docent__leraar__leerkracht

Tweede Kamer voorstander flexibele schooltijden


VVD, CDA en D66 dienden een motie in voor een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. Volgens de partijen heeft het experiment met flexibele schooltijden voor diverse scholen een positieve uitwerking gehad. Dit meldt VOS/ABB.

Normal_rss_entry-186387

Kamer snel akkoord over stijging AOW-leeftijd


De langzamere stijging van de AOW-leeftijd is zo goed als rond. In een laat debat in de Tweede Kamer klonk er maar weinig weerstand tegen het plan van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Over het wetsvoorstel wordt donderdag al gestemd.

Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

AOb: leerlingen raken beschadigd door passend onderwijs


Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond is naar voren gekomen dat veel docenten passend onderwijs niet aan kunnen. Ze vinden het met name lastig kinderen met een verstandelijke beperking te doceren. Het ondersteunen van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen wordt als minder uitdagend beschouwd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Minister Van Engelshoven reikt award uit aan Muziekdocent van het Jaar


Ingrid van Engelshoven - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence reiken op woensdag 26 juni 2019 de award voor Muziekdocent van het Jaar uit. De uitreiking vindt plaats in samenwerking met het Segbroek College in Den Haag. Dit jaar wordt de Muziekdocent van het Jaar verkiezing voor het eerst georgan...

Normal_rookverbod__roken

Rookverbod verhoogt de druk op scholen


Scholen moeten stevig aan de bak om vanaf augustus 2020 te voldoen aan het wettelijke rookverbod op het schoolterrein. De meeste basisscholen en middelbare scholen zijn er klaar voor, maar het mbo loopt achter. Slechts 14 procent van alle mbo-instellingen is rookvrij. Daar wordt de druk voelbaar.

Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid voor 1 augustus 2019


Besturen van scholen moeten voor 1 augustus 2019 de monitoringsgegevens sociale veiligheid aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld gebracht wordt en aangetoond wordt dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent rookvrije school, volgens Makt Nijenmanting, directeur van het Zone.college in Enschede en Zwolle. Zijn mbo-instelling sloeg deze weg in 2016 in en is klaar voor de wetgeving di...

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Blijf kalm en doe alsof het in je lesplan staat

Normal_foto_anke_2_1

Het was zo ongeveer het eerste dat ik leerde toen ik begon met lesgeven: wees flexibel, anticipeer en durf te improviseren. Lessen verlopen eigenlijk nooit helemaal volgens plan en misschien is dat maar goed ook.

NOG Topvacatures

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Springest