Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_lerarentekort

Zo werd lerarentekort in jaren vijftig opgelost


Het lerarentekort is helemaal niet nieuw. Ook in de jaren vijftig liep het onderwijs hier tegenaan. De meester had zomaar meer dan 36 leerlingen in de klas. Hoe is dat toen opgelost?   

Normal_kinderen_sporten_bewegen_buiten_spelen

Hanzehogeschool start met ALO-pabo opleiding


De Hanzehogeschool Groningen start het komende studiejaar met een nieuwe lerarenopleiding: ALO-pabo. Met de nieuwe lerarenopleiding halen studenten in 4,5 jaar een bachelorsdiploma voor zowel de ALO als de pabo. Met deze opleiding hoopt de hogeschool een bredere groep te interesseren voor het basisonderwijs. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Normal_samen__afspraak

Nieuwe leerstoel voor onderzoek naar familiebedrijven


Om bij te dragen aan de kennis en ontwikkeling voor familiebedrijven in Nederland, is in 2016 een partnership afgesloten tussen BDO en Rabobank met het Erasmus Centre for Family Business (ECFB). Vanaf 2020 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd met het instellen van een leerstoel voor familiebedrijven. De leerstoel zal worden bekleed door...

Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk


De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Staatssecretaris Van Ark wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurt vandaag haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel...

Normal_prinses_margriet__let_op_rvd_-_martijn_beekman

Prinses Margriet heropent MIWB voor zeevaartonderwijs op Terschelling


Prinses Margriet heropent donderdagmiddag 16 april Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. Het instituut is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool en werkt nauw samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de maritieme sector aan het opleiden en trainen van maritieme officieren, hydrografen en scheepsontw...

Normal_samen__afspraak

Experiment voor inclusiever onderwijs nu zonder knellende voorwaarden


Gisteren vond in Bussum de landelijke startconferentie van het praktijkplatform ‘Naar inclusiever onderwijs’ plaats. Dit platform pleit ervoor dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school kunnen, dus ook kinderen die ondersteuning nodig hebben. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Normal_klaslokaal_klas_lokaal_leerling_stoel

CBS: Meer banen en meer vacatures voor het onderwijs


Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt.

Normal_rss_entry-218260

Grote steden 'hebben veel meer geld nodig' voor noodplannen lerarentekort


Schoolbesturen in de grote steden zeggen dat ze veel meer geld nodig hebben dan minister Arie Slob uittrekt voor noodplannen tegen het lerarentekort. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is opgeteld zo'n 60 miljoen euro nodig, zo blijkt volgens de PO-Raad uit doorrekeningen van de noodplannen die schoolbesturen in de drie steden hebben opgesteld....

NOG Docenten Informatie

NOG Blog

Van verbinding krijg je vleugels

Normal_dyonne_depondt

Toen ik 14 jaar was, had ik de droom om dierenarts te worden. Tijdens een verplichte gezondheidscontrole bij de GGD vertelde ik mijn droom aan de arts als antwoord op zijn vraag wat ik later wilde worden. Zijn reactie was niet mals: “Daar moet je toch echt een hogere opleiding voor hebben. Neem van mij aan dat je dat niet gaat lukken.”

NOG Interview

De vierdaagse schoolweek: een wenselijke noodmaatregel?

Normal_school_kinderen_basisschool


Klassen van 50 leerlingen, pabo-studenten voor de klas en ouders die lesgeven. Het lerarentekort is groter dan ooit en dus grijpen scholen naar noodmaatregelen. Ook de vier...

NOG Springest