NOG Nieuwsarchief

Normal_schoolplein__plein__pauze

Ruim 70 procent leerlingen naar bijzonder onderwijs


Meer dan 7 op de 10 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan naar een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Dat percentage is al decennia stabiel in het primair onderwijs, maar daalt sinds de jaren negentig in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nie...

Logo__cid_ii_15d2d63e3566253c

Studenten: het moet eindelijk afgelopen zijn met buitensporige declaraties


Bestuurders hebben onacceptabele buitensporige declaraties gedaan. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het declaratiegedrag van de bestuurders van de Universiteit Utrecht niet doelmatig is en ‘onvoldoende soberheid’ is betracht. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos en pleit voor landelijke regels. Dit meldt de LSVb.

Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

14 december: rekenevenement voor reken- en wiskundedocenten


Op donderdag 14 december 2017 wordt er een informatief programma georganiseerd over rekenen en wiskunde in het onderwijs. Twee experts van het ExpertiseCentrum Rekenen/Wiskunde (ECRW) geven tijdens deze bijeenkomst ieder een sessie van een klein uur. Reken- en wiskundedocenten uit het voortgezet onderwijs en het mbo zijn van harte uitgenodigd. D...

Normal_samenwerking

Terugblik Masterclass regionale samenwerking in het onderwijs


Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, gaf enige dagen geleden een masterclass bij de Onderwijsraad. Hierin gaf hij een toelichting op de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking op het gebied van onderwijs. Dit meldt de Onderwijsraad.

Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Honderden studenten aan de slag met aanpakken stress en prestatiedruk


Meer dan 400 studenten gaan op 28 september 2017 tijdens het event ‘Stress to Impress’ aan de slag met het aanpakken van hun stress en prestatiedruk. Dit doen zij met behulp van filosoof Bas Haring, hoogleraar en graag geziene gast bij 'De Wereld Draait Door' Erik Scherder, Olympisch schaatser Stefan Groothuis en Hidde de Vries van 7 Day Recharg...

Normal_rss_entry-105475

Bussemaker: bonnetjes Universiteit Utrecht 'onacceptabel'


Minister Jet Bussemaker van Onderwijs noemt het declaratiegedrag van de directie van de Universiteit Utrecht (UU) onacceptabel. "Bestuurders van de UU moeten meer soberheid betrachten bij hun declaraties en doelmatiger omgaan met de (publieke) middelen'', schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Normal_bussemaker1

Makersevenementen in het onderwijs om meer te doen met 'maken'


Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_voorlezen__kinderboek__lezen

Gouden Penseel voor prentenboek Tangramkat van Martijn van der Linden


De Penseeljury heeft in het Rijksmuseum het prentenboek 'Tangramkat' van illustrator Martijn van der Linden bekroond met het Gouden Penseel. Dit is de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek dat het afgelopen jaar in Nederland is uitgegeven. Dit meldt Rijksmuseum.

Normal_rss_entry-105473

Tim Hofman gaat scholieren bijles geven


Tim Hofman gaat middelbare scholieren helpen met hun huiswerk. De BNN-presentator is een van de eigenaren van de huiswerk- en bijlesschool BrainBoost. “Ik bemoei me graag met jongeren”, zegt Tim.

Logo_logo_kpc_groep_logo

21 november: conferentie formatief evalueren in de praktijk


Op 21 november aanstaande organiseert de KPC Groep de conferentie ‘Van terugblik naar Vooruitgang’. Hierin staat formatief evalueren in de praktijk centraal. Bestuurders, schoolleiders,  middenmanagers en docenten in het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. Dit meldt KPC Groep.

Normal_rss_entry-105462

Geschiedenisonderwijs via Canon van Nederland eindelijk te zien


De Canon van Nederland, vijftig momenten die 5000 jaar geschiedenis van Nederland markeren, is eindelijk te zien in Arnhem. Het Nationaal Openluchtmuseum heeft er ingrijpend voor verbouwd. Samen met het Rijksmuseum is een expositie ingericht, die zowel binnen als buiten op het uitgestrekte terrein terug te vinden is. Ook in tien andere musea zij...

Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Nieuw logistiek kenniscentrum Breda verbindt onderwijs en bedrijfsleven


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University verenigen zich in de Logistics Community Brabant (LCB). De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda gaan samen 6 miljoen euro investeren hierin. Uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-camp...

Normal_kinderen_internet_ict_computers_digitaal_kleuters

Ict-bekwaamheid van leraren verhogen met handreiking van Kennisnet


De leraar speelt een belangrijke rol als het gaat om een goede inzet van ict in het onderwijs. Toch zijn er grote verschillen tussen de vaardigheden van leraren op dit gebied, niet alleen tussen scholen maar vooral ook binnen onderwijsteams. De Handreiking ict-bekwaamheid van Kennisnet helpt bestuurders hierin een goed beleid te ontwikkelen. Dit...

Logo_vet_skills_week_2017

Inschrijving geopend voor de VET Skills Week voor het mbo


De Europese Commissie organiseert dit jaar voor de tweede keer de zogenaamde Vocational education and training (VET) Skills Week. In deze promotiecampagne vinden in heel Europa diverse activiteiten plaats om het economische én sociale belang van het beroepsonderwijs te laten zien. Grote en kleine bedrijven en mbo-scholen in heel Europa doen hier...

Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Onderwijsinspectie gaat onderwijs in rekenen en wiskunde onderzoeken


Er komt een onderzoek naar de oorzaak van het dalende niveau van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland. Het onderzoek is aangekondigd in het jaarwerkplan 2018 van de Onderwijsinspectie. Dit meldt NU.nl.

Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Regio's gezocht voor deelname aan Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp


Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde in opdracht van de ministeries van onderwijs en volksgezondheid een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen in...

NOG Blog

Rekenproblemen: chronische stress, een silent killer!

Normal__cid_888553ef38194404a8d449cc604ad6fe_userpc

Elke groep kinderen kent zwakke rekenaars. Ze krijgen verlengde instructie, aangepaste leerstof, maar rekenwonders worden het zelden. Wanneer ik leerkrachten spreek, maken zij zich zorgen over de groei van het aantal kinderen met ernstige rekenproblemen. Het lijken er steeds meer te worden. Misschien is dat ook wel zo.

NOG Interview

De pijnlijke waarheid over sexting: volwassenen lopen constant twee stappen achter

Normal_pesten_online


Terwijl het in de media vooral gaat over sexting en de dramatische gevolgen ervan, zijn jongeren ondertussen alweer bezig met iets nieuws. Volwassenen lopen constant twee s...

NOG Topvacatures