Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_knuffel__kind__troost

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming


De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Veilig Thuis-organisaties (VT) gaan hun werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Zo worden kinderen en hun gezin eerder geholpen. In een aantal regio’s wordt het nieuwe werkproces binnenkort in gebruik genomen en na een aantal maanden geëvalueerd. Het nieuwe werkproces is een actie die voortkomt vanu...

Normal_kind_techniek_gereedschap__foto_techniektalent_

Twentse scholen slaan handen ineen wegens tekort aan technici


De vraag naar technisch geschoolde mensen stijgt, en dat zorgt ervoor dat de krapte op de arbeidsmarkt in deze sector fors dreigt toe te nemen. Ondertussen kiezen steeds minder Overijsselse vmbo-leerlingen voor een technisch profiel. Daarom slaan negentien middelbare scholen in Twente de handen ineen onder de noemer Sterk Techniek Onderwijs Twen...

Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Erasmus MC zoekt kinderen van ouders met psychische problemen


Kinderen van ouders met psychische problemen hebben het in deze tijden van covid extra zwaar. Daarom zoeken Nederlandse jeugdpsychiaters, onder leiding van het Erasmus MC Sophia, kinderen tussen de 10 en 25 jaar oud die een ouder hebben met psychische problemen voor het MARIO (Mood and Resilience in Offspring)-project. Hierin onderzoeken 5 unive...

Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Zonder aanbestedingsprocedure mogelijk flink minder jeugdzorgaanbieders


Naar verwachting zal de nieuwe wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ zorgen voor flink minder jeugdzorgaanbieders. Omdat er met de nieuwe wet een einde komt aan de aanbestedingsplicht, zullen veel gemeente hun contract met jeugdzorgaanbieders beëindigen, denkt zorginkoop-onderzoeker Niels Uenk. Dit meldt Skipr.  

Normal_college__studenten__studeren__collegezaal

Breed onderzoek naar verbeterpunten instromende studenten


In opdracht van het ministerie van Onderwijs en Expertisecentrum SLO gaat ResearchNed onderzoek doen naar de wensen en behoeften die mbo-, hbo-, en wo-instellingen hebben wat betreft de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat dit onderzoek over de volledige breedte van het vervolgo...

Logo_logo_meer_muziek_in_de_klas

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in noordelijke provincies


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft maandag 10 mei in Vesting Bourtange de viering van nieuwe en bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe bijgewoond. Naar aanleiding van de campagne ‘50dagenmuziek’ van Méér Muziek in de Klas presenteerden de provincies nieuwe initiatieven en het Muz...

Normal_toets_examen_denken_huiswerk

Pabostudenten kunnen opnieuw uitstel krijgen voor toelatingstoetsen


Ook komend schooljaar krijgen pabostudenten de mogelijkheid tot uitstel voor hun toelatingstoetsen. Daardoor hoeven ze de toelatingstoetsen pas te behalen voor 1 januari van het lopende studiejaar, in plaats van voor het begin van de opleiding. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Normal_samenwerkingsorganisatie-beroepsonderwijs-bedrijfsleven__sbb_-_logo_

SBB roept scholen op tot het aanvragen van meer mbo-certificaten


SBB roept scholen op aanvragen te doen voor nieuwe mbo-certificaten. Een mbo-certificaat is het bewijs dat iemand met succes een deel van een mbo-opleiding heeft afgerond. Hiermee kunnen werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt gericht verbeteren. Dit meldt MBO Today.

Normal_unnamedpb

MeesterVlogger Dylan van Brummen motiveert scholieren met examenrap


Het is bijna zover: vanaf maandag 17 mei starten ongeveer 200.000 scholieren met hun eindexamens. Het is de afsluiting van hun middelbareschooltijd. Het laatste schooljaar staat vaak in het teken van hard leren, maar ook feestvieren. Dat laatste loopt dit jaar helaas anders door de coronacrisis. Reden genoeg voor docent Dylan van Brummen om een ...

Normal_rss_entry-281713

Duits studentenbanenplatform Zenjob komt naar Nederland


Het Duitse online-uitzendbureau Zenjob gaat studenten ook in Nederlandse studentensteden koppelen aan werkgevers. Aan het einde van dit jaar wil het platform achthonderd studenten in het netwerk hebben en 2,5 miljoen euro hebben omgezet.

Logo_cnv_onderwijs

'Betrokkenheid medezeggenschap en team voorwaarde bij menukaart NPO'


Het schoolteam en de medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken zijn bij de keuzes uit de menukaart interventies NPO, vindt CNV Onderwijs. Deze menukaart werd vandaag door het ministerie van OCW gepresenteerd. Juist de medezeggenschap en het team hebben het beste zicht op dat wat voor de leerlingen nodig is en welke interventies passen bij de sc...

Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

Praktische drempels weerhouden Nederlanders van technische omscholing


Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29 procent) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan vrouwen (11 procent), zo blijkt uit onderzoek door TechniekOpleiding.nl onder ruim 1.500 werkende Nederlanders. Het animo in verschillende sectoren die bovengemiddeld onder druk staan door de coron...

Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: zes aandachtspunten


Wat heeft een positieve invloed op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool Windesheim (Lectoraat Jeugd), PricoH en de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat er zes aandachtspunten zijn. Dit meldt NRO.

Normal_lezen__thuis

De drie genomineerden voor de Prijs van de Jonge Jury 2020 zijn bekend


Op 9 juni 2021 wordt de Prijs van de Jonge Jury 2020 uitgereikt. De drie genomineerden zijn: Fake trip (Margje Woodrow), Je hebt één nieuwe volger (Chinouk Thijssen) en Genadeloos (Jennefer Mellink). Tot 3 mei konden scholieren in het voortgezet onderwijs stemmen op hun favoriete boek. Dit meldt Stichting Lezen.

Normal_kind_geld

Scholen krijgen 700 euro per leerling om achterstanden weg te werken


Vanaf vandaag kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De menukaart is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zow...

Normal_rss_entry-281471

Rotterdam neemt schulden slachtoffers toeslagenaffaire over


De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn en de stad wil daar niet op wachten.

NOG Interview

Zo verkleint het Young Professional Programme de kloof tussen studie en arbeidsmarkt

Normal_ypp_1_zonder_logo_link


Hoe geef ik mijn grenzen aan? Wat is mijn communicatiestijl? En hoe netwerk ik? Deze skills leert de universiteit studenten meestal niet. Veel alumni ervaren een kloof tuss...

NOG Topvacatures

Twynstra Gudde Interim Management & Executive Search

Van Hall Larenstein – 2 Opleidingsmanagers (locatie Leeuwarden)

Meer vacatures...