Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

De Nationale Onderwijsgids wenst je een fijne Hemelvaartsdag


De redactie van de Nationale Onderwijsgids zal op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) gesloten zijn.   

Normal_mbo

Aan welke regels moeten mbo-onderwijsactiviteiten per 15 juni voldoen?


Mbo-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen. De beperkte onderwijsactiviteiten die vanaf 15 juni weer mogen plaatsvinden op de instellingen zijn voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet lukt. Dit meldt het ministerie van Onderwi...

Normal_onderwijs

Onderwijsinspectie gaat meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden


De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van enkele recente themaonderzoeken. Daarin ziet de Inspectie dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verbeterd kan worden en dat betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is. Dit...

Normal_rss_entry-233263

Iedereen kan eigen Avond4daagse lopen dit jaar


De Avond4daagse gaat dit jaar wegens de maatregelen tegen het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Daarom heeft de Koninklijke Wandel Bond Nederland KWBN samen met het Groningse bedrijf eRoutes een app ontwikkeld, waarmee wandelaars hun eigen Avond4daagse kunnen lopen vanuit hun eigen huis. De Avond4daagse is volgens de KWBN een oer-H...

Normal_rss_entry-233321

Rutte vraagt kinderen mee te denken over 1,5 metersamenleving


Kinderen moeten met ideeën komen en onderling en met ouders praten over manieren waarop we in Nederland in de coronacrisis samen kunnen leven. Premier Mark Rutte richtte zich tijdens zijn coronapersconferentie direct tot jonge Nederlanders, die hij een "groot compliment" gaf.

Normal_64610

Uitdagingen en handelingsperspectieven voor inclusieve universiteiten


Sinds de start van de COVID-19 crisis werken academici vooral thuis en is het onderwijs in rap tempo omgezet in online formats waarin de colleges, en examens online verlopen. Positief, volgens sommigen: geen reistijd meer, geen afleiding van medestudenten of collega’s en minder vergaderingen. Recent onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat socia...

Normal_rss_entry-233280

Vakbond: aangifte Belastingdienst goed, maar niet genoeg


Ambtenarenvakbond CNV Overheid is blij dat het ministerie van Financiën aangifte doet vanwege mogelijke misdrijven bij de Belastingdienst. Maar daar kan het niet bij blijven, oordeelt de bond. Het topmanagement en de politieke leiding moeten beter luisteren naar "gewone werknemers" en meer ruimte geven aan klokkenluiders, aldus CNV.

Normal_rss_entry-233316

CNV: versoepeling maatregelen mag niet ten koste gaan van leraren


Vakbond CNV wil niet dat de versoepeling van de maatregelen in het onderwijs ten koste gaat van de leraren. Er moet rekening gehouden worden met de uitvoerbaarheid en belasting van medewerkers.

Normal_rss_entry-233405

Scholieren verplicht fietsen naar school als zij binnen straal 8 kilometer wonen


Scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun middelbare school wonen, moeten lopend of fietsend naar school komen, of zich laten halen en brengen door hun ouders. Het is in principe niet de bedoeling dat ze gebruikmaken van het openbaar vervoer. De VO-raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, heeft daar afspraken over gema...

Normal_jongeern

Jongeren geven gehoor aan oproep Rutte mee te praten over impact coronacrisis


Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. "Wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken, want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst”, zo sprak de premier richting jongeren. Daarom hebben het Landelijk Aktie Komit...

Normal_welvaart

Onderwijsniveau speelt rol bij welvaartsverschil mannen en vrouwen


Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart. Die brede welvaart was in 2019 niet gelijk verdeeld. Op een aantal brede-welvaartsindicatoren doen mannen het beter dan vrouwen. Zij hebben bijv...

Normal_rss_entry-233266

Uitvinding van Nobelprijswinnaar Geim geschikt om door de ruimte te zeilen


Het ruimtevaartuig van de toekomst kan zich misschien voortbewegen door een uitvinding uit Nederland. Grafeen, een stof waarvoor de Nijmeegse hoogleraar Andre Geim in 2010 de Nobelprijs kreeg, is geschikt om er een zogeheten zonnezeil van te maken. Zo'n zeil wordt voortgeduwd door deeltjes van de zon.

Normal_kind_thuis

VVD vraagt naar hoog verzuim onder leerlingen uit arme gezinnen


Rudmer Heerema (VVD) wil weten hoe minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zicht houdt op de kwetsbare kinderen die van hun ouders niet naar school mogen uit angst voor het coronavirus. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_rss_entry-233256

Verhoogde concentraties lood bij 11 Utrechtse scholen


Onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht heeft bij elf scholen in de stad verhoogde concentraties lood in leidingwater aangetoond. In een school lag zeker een loden leiding. Die is opgespoord en inmiddels vervangen. Ook waterbedrijf Vitens heeft een loden leiding moeten vervangen. Bij de andere schoolgebouwen volgt nog nader onderzoek, omda...

Normal_rss_entry-233317

Kinderopvang opgelucht over gezamenlijke opening


De brancheverenigingen in de kinderopvang zijn opgelucht dat de scholen en kinderopvang op één datum weer volledig opengaan. "Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan", aldus de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang e...

Normal_rss_entry-233322

ISO: belangrijk dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen


Dat hogescholen en universiteiten vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs mogen geven en tentamens kunnen afnemen is goed nieuws voor studenten. Voor hen is het van belang dat studievertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen. "Dit is een langverwachte ontwikkeling die daarbij gaat helpen", reageert Kees Gillesse, voorzitter van het Interste...

NOG Interview

De eerste schoolweek zit er weer op: 'Het vergt flink wat denkwerk'

Normal_meisjes_kinderen_tekenen_schrijven_huiswerk_schoolopdracht_schoolwerk_klas_leerling


Komt er plexiglas voor de klas? Of houden we het bij looplijnen en handen wassen? En gaan onze leerlingen een aantal dagen per week de hele dag naar school? Of vijf dagen p...

NOG Topvacatures

Scholengemeenschap Bonaire

Docent Engels

Meer vacatures...
Gymnasium Camphusianum

Docent klassieke talen 1e gr.

Meer vacatures...

NOG Blog

De kracht van gedachten: tips voor kinderen en hun ouders

Normal_marja_foto

Ach, ik heb wel eens gedacht: als ik als kind had geweten dat mijn gedachten kracht hadden, dan was me een hoop ellende bespaard gebleven. Op school werd het me niet geleerd. Mijn moeder was een positief denkster en die was zo krachtig dat ik me er klein bij voelde. Ze had niet de skills om me te leren hoe ik gedachten kon gebruiken.