NOG Examens nieuws

Normal_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Klachtenlijn LAKS open voor eindexamenkandidaten vmbo


Vandaag start de eindexamenperiode voor kandidaten vmbo basis, kader en gemengd. Door het hele land en in Caribisch Nederland krijgen de leerlingen praktijkexamens voor hun kiezen, van elektrotechniek tot consumptief-bakken, en digitale examens, van Engels tot aardrijkskunde. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat ook deze leerl...

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Centraal schriftelijke en praktische examens vmbo vandaag van start


Vandaag begint de examenperiode voor leerlingen in het vmbo in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde leerwegen (gl/tl). Dit jaar doen er ruim 109.000 leerlingen vmbo-examen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

MBO Raad: Digitale en sociale vaardigheden steeds belangrijker


De MBO Raad steunt het pleidooi van de VO-raad voor een herijking van de examens in het voortgezet onderwijs. “Onderwijs moet een mix van kennis en vaardigheden aanbieden, het is dus niet zwart-wit. Tegelijkertijd merken we in het beroepsonderwijs dat werkgevers steeds meer nadruk leggen op vaardigheden, met een moderne term de 21ste century ski...

Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

CvTE reageert op pleidooi VO-raad voor herijking examens


De VO-raad publiceert vandaag zijn ‘Pleidooi voor herijking van de examinering in het vo’ waarin de raad oproept om de centrale eindexamens op de schop te nemen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) begrijpt de roep om meer flexibiliteit. Vernieuwing is echter niet alleen een taak van het CvTE, ook scholen zijn aan zet, zegt het college in...

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

'Examens voortgezet onderwijs moeten anders’


Examens in het voortgezet onderwijs moeten op de schop. Daarvoor pleit de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. "Het examen lijkt een doel op zichzelf geworden, in plaats van een middel om in kaart te brengen of een leerling klaar is voor de vervolgstap'', stelt voorzitter Paul Rosenmöller. Hij spreekt van een "doorgesl...

Normal_chinees_taal

Chinees nu voor het eerst officieel eindexamenvak


Deze weken doen 170 vwo-leerlingen in ons land eindexamen Chinees. De taal is dit schooljaar voor het eerst officieel een eindexamenvak. Vijftien scholen, verspreid over het land, bieden hun leerlingen de gelegenheid om er dit jaar eindexamen in te doen. Dit meldt Nuffic

Normal_examen_multiple_choice_enquete_vragenlijst

Centrale examens vmbo beginnen volgende week weer


Vanaf dinsdag 3 april start de examenperiode voor leerlingen in het vmbo in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde leerwegen (gl/tl). Dit jaar doen er ruim 109.000 leerlingen vmbo-examen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

CvTE onderzoekt 'moeilijke' examens Duits en Aardrijkskunde


De laatste jaren nemen de kritische geluiden rond de eindexamens van het voortgezet onderwijs toe.  De examens voor vakken als Aardrijkskunde en Duits zouden te moeilijk zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil weten of dit inderdaad het geval is en start een proef om dit te onderzoeken. Dit meldt Telegraaf.

Normal_nederlandse_vlag__vlag__nederland

Wachttijden inburgeringsexamens aangepakt


Minister Koolmees van Sociale Zaken dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een tekort aan examinatoren. De minister schrapt het eindgesprek dat nieuwkomers nu nog moeten afleggen voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Wel moeten inburgeraars dan kunnen...

Logo_normal_sweden-983435_960_720__1_

Kunskapsskolan: de Zweedse kennisschool van de toekomst?


Een paar weken geleden verdiepten we ons in het Finse onderwijsstelsel. En we vroegen ons af: is dat nou ook wat voor Nederland? Tegelijkertijd maakte dit nieuwsgierig naar meer. De Nationale Onderwijsgids dook daarom voor jullie in de vijver van onderwijssystemen in het buitenland. Met deze week: het Zweedse Kunskapsskolan.

Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Examen doen in een tweede wiskundevak als extra vak in havo en vwo


Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheid voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo om een tweede wiskundevak te kiezen als extra vak. Deze mogelijkheid bestaat namelijk wel, met uitzondering van de combinatie wiskunde A en C in het vwo. Dit meldt Rijksoverheid.

Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Nieuw examenprogramma kunstvakken voor vmbo


Met ingang van het schooljaar 2018/2019 treedt het nieuwe examenprogramma voor kunstvakken inclusief CKV in werking. Dit programma vervangt het huidige programma voor kunstvakken 1 in het vmbo. Het vak is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Dit meldt SLO.

Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

Onderzoek Welten-instituut naar eerste leerlingen Agora die eindexamen doen


In het schooljaar 2014/2015 is in Roermond Agora van start gegaan. Agora biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. In het schooljaar 2017/2018 doen de eerste leerlingen eindexamen. Het Welten-instituut gaat Agora wederom volgen hierin. Dit meldt de Open Un...

Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Veel scholen niet blij met staatsexamens vso tijdens meivakantie


Duizenden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die aan het eind van dit schooljaar staatsexamen doen, zijn niet blij met de examendata. Die vallen voor veel leerlingen deels in de meivakantie. De agenda voor deze examens is namelijk voor dit jaar aangepast. Scholen ontdekten dit pas enkele weken geleden, toen hun eigen jaarplann...

Normal_rss_entry-107799

Zaak eindexamenfraude Ibn Ghaldoun moet over


Het Gerechtshof in Den Haag moet de zaak waarin een man werd veroordeeld voor eindexamenfraude op de Ibn Ghaldounschool in Rotterdam opnieuw behandelen, oordeelde de Hoge Raad dinsdag.

Normal_examen__stoelen__tafels__eindexamen

Rooster eindexamens 2018 bekend


De website mijneindexamen.nl heeft het examenrooster van 2018 voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Examenleerlingen kunnen vanaf nu zien wanneer zo voor welk vak examen moeten doen. Ook staat aangegeven welke hulpmiddelen er zijn toegestaan. De roosters zijn ook te bekijken via smartphone en tablet. Dat meldt de VO-raad.

NOG Examenrooster

NOG Vind een cursus of training