Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-186972

26 leerlingen Calvijn College herkansen, 50 zijn geslaagd


De eindexamenkandidaten van het Calvijn College hebben maandag hun examenuitslag gekregen. Vijftig leerlingen zijn geslaagd, 26 gaan herkansen en één leerling heeft zich teruggetrokken van het examen. De Inspectie van het Onderwijs had eerder bij de examens van de vmbo-leerlingen meerdere tekortkomingen vastgesteld.

Normal_geld__munten__centen

Loonkloof mannelijke en vrouwelijke wetenschappers Tilburg University


Uit onderzoek van de Tilburg University komt naar voren dat er een loonkloof heerst tussen mannen en vrouwen die op deze universiteit werkzaam zijn. Dit meldt NU.nl.

Normal_kinderopvang_creche_spelen

Toename sociale uitkeringen, grote stijging kinderopvangtoeslag


De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven. Dit meldt het CBS op basis van analyses in de nieuwste kwartaalmonitor overheidsfinanciën.

Normal_bril_studieboek_studeren_marker_lezen_boek

Uitkomsten toetsing schoolboeken basisonderwijs op 29 juni bekend


Een deskundigenjury onder leiding van prof.dr. Aalt Dijkhuizen, zal op zaterdag 29 juni bekend maken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de lesstof over landbouw en visserij in het basisonderwijs. Stichting Agri Facts en visserijorganisatie Eendracht Maakt Kracht (EMK) lieten bijna 200 les- en werkboeken die momenteel worden gebruikt in het ...

Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

'Zorg voor meer leesplezier bij jongeren'


Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur vandaag hebben aangeboden aan de mi...

Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Tropenrooster op veel scholen


Warm weer voert de boventoon in Nederland deze dagen. In verband met de hitte voeren veel scholen vandaag een tropenrooster in. Bij extreem warm weer kan een schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd). Dit melden RTL Nieuws en Rijksoverheid.

Normal_politie__rug_agent_1556940a

Te weinig voortgang in verbetering opsporingsopleidingen politie


De politie heeft veel ambities rond de opsporing –het recherchewerk - maar maakt die voor het bijbehorende onderwijs niet waar. Al jaren boeken de Nationale Politie (NP) en de Politieacademie te weinig voortgang bij het verbeteren van het opsporingsonderwijs. De Inspectie Justitie en Veiligheid vraagt hen nu concrete verbetermaatregelen op te st...

Normal_vaccinatie_inenting

Vaccinatiegraad kinderen stabiel, deelname daalt niet langer


Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Dit meldt het RIVM.

Normal_rss_entry-186877

Advies aan kabinet: geef jongeren al op middelbare school stemrecht


De leeftijd waarop je mag stemmen, moet omlaag van 18 naar 16 jaar. Zo worden jongeren ook op de lange duur beter bij de politiek betrokken, vindt een belangrijke adviesraad van de regering en het parlement.

Normal_zon

RIVM activeert hitteplan voor deel Nederland


Het RIVM heeft vanaf 23 juni het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland. Ook de zonkracht is hoog. Daardoor kan de huid snel verbranden. Het RIVM roept op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig van hun verzorgers om koel te ...

Normal_huisje_hypotheek

Maximale hypotheek daalt met studieschuld maal factor twee


21 juni werd bekend dat het voor huizenkopers lastiger wordt om eventuele studieschuld verborgen te houden. Door aanpassingen in het systeem bij DUO, wordt het mogelijk om verklaringen van studieschuld op te vragen. Independer dook in dit dossier en de vergelijkingssite heeft daarbij een Studieschuld-Effectenkaart gepubliceerd, waarop de financi...

Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Ruim vierduizend scholieren in contact met wetenschap


Op 18 juni verzorgde het Wetenschapsknooppunt EUR het laatste van vijf Lustrumcolleges over ‘de vrijgevigheid van mensen, of zijn ze misschien toch gierig?’. In totaal volgden meer dan 650 kinderen deze bijzondere colleges, in het kader van 105-jarig bestaan van onze universiteit. Naast deze Lustrumcolleges biedt het Wetenschapsknooppunt een bre...

Logo_logo_vereniging_hogescholen_hbo

Kerncijfers hbo gepresenteerd in sectordashboard


De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daa...

Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Stelsel rondom eindtoets op de schop


Het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school blijft leidend en de eindtoets volgt daarop, zo bleek uit een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po. Ook doet minister Slob in de brief voorstellen om het stelsel rondom de eindtoets te verbeteren. Zo komt de kwaliteitsbewaking volledig te liggen bij het College...

Normal_geld_briefgeld_munten

LSVb: Herverdelen van middelen is herverdelen van problemen


Uit de beleidsreactie van minister Van Engelshoven op het adviesrapport ‘Wissels om’ van de commissie Van Rijn, blijkt dat de minister voorstander is van het op korte termijn verplaatsen van gelden naar technische universiteiten. Het gaat om een bedrag van 70 miljoen euro. De LSVb vindt dit “zeer “onverstandig. Dit meldt de LSVb.

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Meer stabiliteit in bekostiging hoger onderwijs


De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een verschuiving van variabele bekostiging (op basis van aantallen studenten) naar meer vaste bekostiging. Daarmee zet het kabinet een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en beheerste concurren...

NOG Interview

Mark Nijenmanting, directeur Zone.college: “Effectief omgaan met het rookverbod vraagt om discipline en een lange adem”

Normal_non-smoking__rookverbod__anti-roken__roken_verboden__hek__bord__grijze_lucht


Ouders en buren erbij betrekken, draagvlak creëren, één lijn trekken en vooral scherp blijven. Dat zijn de succesfactoren in de af te leggen weg naar een honderd procent ro...

NOG Topvacatures

NOG Blog

Blijf kalm en doe alsof het in je lesplan staat

Normal_foto_anke_2_1

Het was zo ongeveer het eerste dat ik leerde toen ik begon met lesgeven: wees flexibel, anticipeer en durf te improviseren. Lessen verlopen eigenlijk nooit helemaal volgens plan en misschien is dat maar goed ook.