NOG Nieuwsarchief

Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

Les over psychische gezondheid op scholen een stap dichterbij


Docenten gaan lessen over psychische gezondheid zo snel mogelijk op de kaart zetten. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een KNOW SHIT video van 3FM Tussenuur en MIND, waarin de 14-jarige Maud zich afvraagt waarom er geen lessen over psychische gezondheid op scholen worden gegeven. Maud gaat in deze video onder meer in gesprek met M...

Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Hulp aan kwetsbare jongvolwassenen sluit nog te weinig aan


Scholen, zorginstanties, gemeenten en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entree-opleidingen. Deze groep heeft geen startkwali...

Normal_ruzie_kind_misbruik_geweld

Seminar over rol prikkelverwerking in leren en gedrag


Op 20 maart organiseert Berkenschutse, onderwijsexpertisecentrum voor speciaal (voortgezet) onderwijs, het seminar ‘Prikkelende prikkels’. In dit Berkenbreinseminar staat de rol van prikkelverwerking in leren en gedrag van kinderen centraal. Dit meldt Lecso.

Normal_muziek__gitaar__muziekles

HZ krijgt 90.000 euro subsidie voor plan ‘Méér muziek op de pabo’


De lerarenopleiding van HZ University of Applied Sciences heeft een subsidie van 90.000 euro ontvangen voor het plan ‘Méér muziek op de pabo’.  Met dit plan wil de hogeschool ervoor zorgen dat hun pabo’ers later goed muziekonderwijs kunnen geven aan hun klas. Dit meldt het AD.

Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Brancheorganisatie voorstander van meer mannen in de kinderopvang


De Brancheorganisatie Kinderopvang is actief voorstander van meer mannen in de kinderopvang. In een verklaring op de website deelt de Brancheorganisatie haar mening. Dit meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).

Normal_iue_islamitische_universiteit_van_europa

Zorgen om studenten failliete Islamitische Universiteit van Europa


Begin deze maand werd de Islamitische Universiteit van Europa, met een vestiging in Rotterdam, failliet verklaard. De curator maakt zich zorgen over de studenten. De 25 docenten zijn gisteren ontslagen en schoolpand wordt volgende week leeggehaald. Waar de zo’n 100 studenten nu heen moeten voor hun opleiding is veelal onduidelijk. Dit meldt het AD.

Logo_logo_meer_muziek_in_de_klas

Lang Leve de Muziek Wedstrijd voor plek in Grootste Schoolband Nederland


Welke klas mag meedoen aan de grootste schoolband van Nederland die zal optreden tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor Koningin Máxima? Dat wordt uitgemaakt tijdens de Lang Leve de Muziek Wedstrijd voor groepen 6 en 7. Klassen kunnen meedoen aan de wedstrijd door uiterlijk 20 maart hun inzending in te sturen. Dit melden AVS en Meer Muziek in 

Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

Baankansen voor mbo’ers blijven gunstig


De stijging van het aantal vacatures in veel beroepsgroepen zet onverminderd door. De baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding blijft daardoor gunstig. Het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt daardoor verder af. Dit blijkt uit de nieuwste Basiscijfers Jeugd van het UWV en SBB. Dit meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs B...

Normal_geschiedenis__oorlog

Geschiedenisleraren: meer aandacht voor internationale geschiedenis


VGN Kleio, de vakvereniging voor geschiedenisleraren, vindt dat er in de lessen op school meer aandacht moet komen voor internationale geschiedenis. Nu één op de vijf leerlingen op middelbare scholen van niet-westerse afkomst is, is het des te belangrijker geworden om niet alleen vanuit Nederlandse perspectief les te geven, aldus de vereniging. ...

Normal_rss_entry-171420

CPB: Cito-score zegt niet alles over een school


Ouders die willen weten of ze hun kind naar een goede basisschool sturen kunnen beter naar de Cito-scores over meerdere jaren kijken. De gemiddelde Cito-score in één jaar hangt slechts voor een deel samen met de kwaliteit van een school. Verschillen in achtergrond van leerlingen, toevallige uitschieters van jaar tot jaar en de prestaties van kla...

Normal_taal__tweetalig

Steeds meer basisscholen bieden Frans of Duits aan


Steeds meer basisscholen kiezen ervoor om hun leerlingen al vanaf groep 1 vertrouwd te maken met het Frans of Duits. Duits wordt inmiddels op 83 scholen aangeboden, vooral op scholen in de grensstreek met Duitsland. Scholen waar de leerlingen les in het Frans krijgen gebeurt op 54 scholen, waarvan 12 scholen in Limburg. Dit melden NOS en 1Limburg.

Normal_normal_microphone-704255_960_720

Ieder(in) start toegankelijke cursus Politiek Actief


Samen met gemeenten organiseren ProDemos en Ieder(in) de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennismaken met de lokale politiek. Deze cursus is helaas nog niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen. Daarom starten er na de zomer in drie gemeenten cursussen Politiek Actief die ook toegankelijk zijn v...

Normal_geld__kluis__sparen

Bevordering excellente laureaten centraal binnen het Aspasia-programma


De diversiteitspremie verdwijnt uit het Aspasia-programma. De premiehoogte voor bevordering van de vrouwelijke Vidi- en Vici-kandidaten blijft dezelfde: 50.000 euro voor gehonoreerde Vernieuwingsimpulslaureaten en 150.000 euro voor afgewezen kandidaten die wel als zeer goed of excellent werden beoordeeld. De minimaal 50.000 euro binnen de premie...

Normal_afval

Afvaleducatie: kinderen leren alles over scheiden en voorkomen van zwerfaval


Leerlingen stimuleren om hun gewoonten rondom afval te veranderen, zodat (zwerf)afval in zee wordt voorkomen. Met deze ambitie heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen voor het twee jaar durend programma 'Afval op School' (tot november 2019). Hiermee wordt een impuls gegeven aan afvalpreventie en afvaleducatie op scholen, zodat gedragsverand...

Normal_koptelefoon__muziek__luisteren__jongeren_gehoor__oren__horen

Gezonde School vestigt aandacht op voorkomen gehoorschade


Het aantal jongeren met oorsuizen stijgt. Daarom wil Gezonde School hier de aandacht op vestigen, een oorsuis is blijvend en kan niet hersteld worden. Dit meldt Gezonde School.

Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Onderzoek naar behoefte ontwikkelbeurs voor instructeurs in mbo


Voormalig minister Bussemaker heeft het voornemen uitgesproken een instructeursbeurs in te voeren. Nu de bekwaamheidseisen voor instructeurs zijn vastgesteld, is het voornemen om de beurs per studiejaar 2019-2020  beschikbaar te stellen. Dit meldt Rijksoverheid.

NOG Interview

Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

Normal_school_schoolspullen_tiener_pennen_schooltas


Ruim zes jaar geleden opende de eerste school speciaal voor tieners haar deuren in Gorinchem. Inmiddels is deze vorm van onderwijs voor 10 tot 14-jarigen steeds populairder...

NOG Topvacatures

NOG Blog

Activerende didactiek, samenwerkend leren en metacognitie (lesidee)

Normal_foto_henk

We naderen in mavo 3 het einde van een lessenreeks waarin we aan het onderdeel grammatica hebben gewerkt. Woordsoorten en zinsdelen kunnen herkennen en benoemen. De mensen die zich afvragen wat hier nu allemaal het NUT van is, verwijs ik graag door naar dit prachtige artikel daarover, van Peter Arno Coppen. Enfin. Nu het einde van deze lessenree...