Normal_afbeelding_2024-01-17_101928081

Op 18 maart verzorgt KPC Groep de training  ‘Eigenaarschap in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs’. In deze training tackelen we misvattingen met betrekking tot eigenaarschap. Ook zoomen we in op de specifieke uitdagingen van het Pro en VS voor docenten die hun leerlingen meer eigenaarschap willen geven. Effi Oosterwijk licht de training toe.

“Eigenaarschap is een veelgebruikte, maar tegelijkertijd ook een onduidelijke term. Vaak wordt deze aanduiding gebruikt om de verantwoordelijkheid voor het leren over te hevelen van de docent naar de leerling. Doorgewinterde (Pro-VSO-)docenten voelen echter op hun klompen aan dat leerlingen niet zo maar beter gaan presteren of zich verantwoordelijker gaan voelen, als je ze maar loslaat.”

Kleine stapjes

Sterker nog: er schuilt een wezenlijk gevaar in een leerling loslaten en hem of haar vervolgens verantwoordelijk houden voor het resultaat, vertelt Effi. “Eigenaarschap is een complex construct waarin cognitie, zelfregulatie, metacognitie en motivatie een rol spelen. Hierin zijn succeservaringen van cruciaal belang: een succeservaring voedt motivatie die nodig is om te komen tot verantwoordelijkheid.”

"Daarnaast kan een leerling pas zelfregulatievaardigheden ontwikkelen, wanneer hij voldoende beheersing heeft van de stof. Als je immers de stof niet begrijpt, kan je je eigen voortgang niet monitoren. Eigenaarschap begint dan ook niet bij het leerlingen lukraak vrijheid geven, maar bij goed lesontwerp, duidelijke en betekenisvolle leerdoelen, keuzes bieden waarop gereflecteerd wordt, modelling van zelfregulatie, formatieve feedback met veel ruimte voor het hardop laten denken van leerlingen en nog veel meer. En dit alles in kleine stapjes.”

"In deze training leggen we uit wat eigenaarschap is, wat de specifieke uitdagingen zijn voor het Pro en VSO en hoe je hiermee kan omgaan. Je leert hoe je leerlingen die moeite hebben met zelfregulatie en leerprocessen in het algemeen, een heel klein beetje zelfstandiger en autonomer kan maken. Ook leer je welke verantwoordelijkheden je zelf als docent moet nemen, alvorens je eigenaarschap van leerlingen kan verwachten.

In de training worden theorie, praktijk en zelfreflectie afgewisseld.  Deelnemers gaan naar huis met concrete handvatten en tips voor de onderwijspraktijk.

Bekijk hier de training. Deze kan ook geheel op maat worden verzorgd in je school.