Normal_lr_kpcgroep_stellanova_201706140559

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs wil dat leerlingen later dan nu een keuze kunnen maken voor vervolgonderwijs. In het veld zelf is het verbeteren van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs een thema dat al veel langer leeft. Steeds meer scholen starten met 10-14-onderwijs. 

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs wil dat leerlingen later dan nu een keuze kunnen maken voor vervolgonderwijs. In het najaar komt hij met voorstellen om een einde te maken aan de kansenongelijkheid die er nu heerst in het onderwijs, zei hij onlangs in een interview met het AD. Dit is overigens in lijn met de Onderwijsraad. De Onderwijsraad adviseerde vorig jaar dat er pas na een driejarige brugperiode selectie naar een van de onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs zou moeten plaatsvinden. Binnenkort zal meer duidelijkheid komen over de voorstellen van Wiersma.

Aansluiting verbeteren primair en voortgezet onderwijs

Een van de majeure knelpunten in het Nederlandse onderwijsstelsel is de vroegselectie. Zowel de inspectie als de OESO hebben hier al veel eerder de vinger opgelegd en zien dit als een weeffout in het Nederlandse onderwijssysteem die kansenongelijkheid in de hand werkt.

In het veld zelf is het verbeteren van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs een thema dat al veel langer leeft. Steeds meer scholen starten met 10-14-onderwijs. Voor deze vorm van onderwijsinnovatie is er ook meer experimentele ruimte. In het onderwijslandschap zien we momenteel tal van 10-14 initiatieven (‘tienerscholen’). Vormen van concrete onderwijsinnovatie op het grensvlak van po en vo die hun eigen aanleiding, ambities, context en complexiteit kennen. KPC Groep heeft vanuit haar betrokkenheid bij diverse 10-14 trajecten ruime ervaring bij het ontwikkelen en begeleiden van deze trajecten. Denk aan ondersteuning bij bestuurlijke vraagstukken en begeleiding van ontwikkelgroepen. Ook verzorgen we (incompany-) opleidingsprogramma's geheel op maat.

Aan de slag in de Werkplaats 10-14

Op 30 september start KPC Groep een 10-14 werkplaats die bedoeld is om onderwijsmensen te ondersteunen bij het ontwerpen van een eigen vorm van 10-14 onderwijs. In de werkplaats brengen we aanpakken in die u helpen om vanuit de bedoeling onderwijs te ontwerpen. We zetten in op externe oriëntatie en zoveel mogelijk samenwerken met belanghebbenden als kinderen, ouders en educatieve partners. 

Meer informatie over Werkplaats 10-14 

Lees het verhaal van eerdere deelnemers