Normal_jankevanderzaag_in_kpc_styling

Janke van der Zaag is sinds afgelopen zomer directeur KPC Interim. Bestuurders en scholen weten steeds beter KPC Interim te vinden, constateert ze. “De vragen variëren enorm: van manager a.i. tot een tijdelijke officemanager of een intern begeleider.

 

“In dit vak gaat het vaak om hele specifieke vragen én om executie-kracht. Zaken echt voor elkaar krijgen. Niet blijven hangen in woorden en plannen, maar snel resultaat boeken. Dat is ook wat onze interimmers typeert. Het zijn geen wijsneuzen die even komen vertellen hoe het moet, maar professionals die met hun kennis, ervaring en persoonlijkheid doen wat nodig is om de organisatie tijdelijk vooruit te helpen. De ene keer is dat een versnelling in een veranderproces. De andere keer gaat het om het brengen van rust. Weer een andere keer is een interimmer nodig om de continuïteit van processen te waarborgen.”

Janke van der Zaag is sinds afgelopen zomer directeur KPC Interim.  “De vragen variëren enorm: van manager a.i. tot een tijdelijke officemanager of een intern begeleider. We werken voor HBO, VO, MBO, VMBO en PO. We leveren ook projectleiders voor de implementatie van projecten NPO en voor de aansluiting onderwijs-werkveld enerzijds en onderwijs-onderwijs anderzijds.”

Onzekerheidsreductie

Bij het beantwoorden van vragen kan KPC Interim putten uit een breed netwerk en snel schakelen. “Opdrachtgevers willen vooral één ding: onzekerheidsreductie. Iemand in huis halen die een tijdelijke taak succesvol vervult. Onze mensen brengen daarnaast systemische kennis in en zijn daarom snel ingebed.”

Wat opvalt: een aantal interimmanagers van KPC Interim heeft veel vlieguren gemaakt in het ‘krimp’-vraagstuk. Janke van der Zaag: “In een aantal regio ’s in Nederland is betere samenwerking noodzakelijk om de faciliteiten voor leerlingen en studenten op peil te houden. Bovendien zijn gebouwen met uitstekende faciliteiten en een goede bereikbaarheid multifunctioneel inzetbaar voor leerlingen van vmbo tot gymnasium. We kunnen bij krimp gerelateerde vragen niet alleen meedenken maar ook de stappen helpen zetten om tot mooie en duurzame samenwerkingen te komen. Samenwerkingen die de wensen en behoeften van leerlingen en studenten in de betreffende regio ondersteunen. We kunnen ook ondersteunen met onderzoek en governance-vraagstukken en bij het creëren van draagvlak onder stakeholders. Verder hebben we specialisten die scholen en samenwerkingsverbanden helpen bij het zichtbaar maken van de nieuwe identiteit en bij de communicatie en de werving van leerlingen en studenten.”

Breder kijken

Interim-management is een vak apart, weet Janke van der Zaag die persoonlijk de eerste intake doet en samen met opdrachtgevers scherp maakt wat ze precies willen en zoeken. “Een interimmer is sterk en kwetsbaar tegelijk als tijdelijk leider. Hij heeft zoals dat heet ‘geen verleden en geen toekomst in de organisatie’. Van opdrachtgevers krijg ik terug dat onze interimmers meer doen dan alleen hun taak. Het zijn geen ‘loodgieters’ die alleen een klus komen doen. Ze brengen inspiratie en kennis die ze hebben opgedaan in eerdere trajecten en bij andere organisaties.”

Crisismanagement

Naast ‘krimp’ is een ander specialisme van KPC Interim crisismanagement. Janke: “Iedere onderwijsorganisatie kan ermee te maken krijgen. Alleen is de context steeds anders. Niet altijd is de kennis en expertise binnen bereik als het gaat om precaire situaties die een combinatie vragen van bestuurlijk management en strategische communicatie en woordvoering. KPC Interim heeft hiervoor mensen die het klappen van de zweep kennen.”

Anticiperen op uitstroom

Door de vergrijzing in het onderwijs krijgen besturen en scholen steeds meer te maken met leidinggevenden en stafmedewerkers die met pensioen gaan en uitstromen. Janke: “Links om of rechts om moeten onderwijsorganisaties hierop anticiperen, scenario’s ontwikkelen en aan opvolging en vernieuwing denken. Zijn er goede kandidaten binnen de organisatie die even meegenomen of gecoacht moeten worden? Of is het zaak externe werving en selectie op te zetten? Of is er iemand nodig die goed in staat is te adviseren of de functie tijdelijk even over te nemen tot de opvolging intern of extern geregeld is? Zeker in die ‘in between fase’ kunnen we als KPC Interim ondersteunen en ontzorgen.”

Meer informatie over KPC Interim