schoolleiderschap
Schoolleiderschap is sturing geven aan relaties. Schoolleiders moeten daarbij omgaan met uiteenlopende en soms tegenstrijdige verwachtingen. Hoe doe je dat?
Begin 2021 lanceerde het Schoolleidersregister VO (SRVO) de nieuwe beroeps standaard voor schoolleiders. Het is geen geheim dat het onderwijs een relatief vergrijsde sector is waar de komende jaren dan ook veel docenten, maar ook schoolleiders, met pensioen zullen gaan. Hiermee gaat er veel kennis en wijsheid uit het onderwijs verloren.
 
Wat is eigenlijk de essentie van schoolleiderschap? Dr. Morris Oosterling, als adviseur en opleider verbonden aan KPC Groep, ging in gesprek met afscheidnemende directeuren en conrectoren in het VO over hun ervaringen en hun wijze lessen voor de toekomstige generatie schoolleiders. N.a.v.. de interviews maakte hij een publicatie. Hierin geeft hij ook zijn eigen reflecties en plaatst hij schoolleiderschap in de context van de school als gemeenschap van leerlingen, leraren en leidinggevenden. Hij put in zijn beschouwingen uit relevante studies en uit eigen onderzoek. 
 
De publicatie is te downloaden op de website van KPC Groep.