Boekbespreking

Na een nadere duiding en plaatsbepaling van HRD presenteert Ton Bruining in zijn boekbespreking 'een kleine proeve' uit de rijke verzameling van 45 hoofdstukken in het Handboek HRD. Ook geeft hij zijn reflectie op dit kloeke boek van bijna 900 pagina's.

Veel auteurs die bijdroegen aan het Handboek HRD hebben een onderwijsachtergrond. Het boek wordt ingeleid en afgesloten door de redacteuren en samenstellers: Prof. dr. Rob Poell, hoogleraar Human Resource Development aan Tilburg University en Prof. dr. Joseph Kessels, emeritus-hoogleraar Human Resource Development van de Universiteit Twente en Educational Leadership van de Open Universiteit.