Normal_afbeelding_2024-07-09_085012120

Onze netwerkpartner Ton Bruining laat zijn lezers in zijn prikkelende blogs graag meedenken over de essentie van goed onderwijs. In een interview gaat Ton onder meer in op de betekenis van kernwaarden, de ontwikkeling van eigentijdse onderwijsconcepten, wendbaar leiderschap en het doorbreken van systeemgrenzen in het belang van kinderen.

Enkele passages uit het interview:

“Wanneer leerlingen in hun ontmoeting met de leraar niet teruggebracht worden tot een object dat vaardigheden moet verwerven, maar geraakt worden door de aandacht van de leraar, dan kunnen er emancipatoire krachten vrijkomen. In de slipstream daarvan volgen dan motivaties, zoals leermotivatie, prestatiemotivatie en sociale motivatie.”

“Scholen, onderwijsteams en leraren schrijven bij vierjaarlijks nadenken over de visie en strategie al snel de slogan ’de leerling centraal’ op. Om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Daarin staat vaak het systeem centraal, zoals de directieven van de overheid, de roosters van de school en de aangekochte rekenmethode.”

“Leiderschap zal veel meer gedeeld moeten worden. Het is in het belang van de kinderen en van ons als samenleving dat leraren niet langer door de overheid, methodemakers en schoolleiders betutteld worden, maar de kans krijgen om echte professionals te worden en (professioneel) leiderschap te tonen.”

 

Download hier het interview