Normal_lr20170906_pierson_vm_1527

Esther de Boer, netwerkpartner KPC Groep, is expert op het terrein van hoogbegaafdheid. Een onderwerp waarover ze scholen begeleidt en coacht. Ook heeft ze verschillende publicaties op haar naam staan. Esther is co-auteur van het onlangs verschenen ‘Werken met begaafdheid in de klas’, de opvolger van ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas ‘.

 

Het boek bevat verdiepende informatie over begaafdheid gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten en tips voor het werken met begaafde leerlingen in de klas. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie, disharmoniehypothese en hooggevoeligheid. Ook gaat het boek in op de discussies omtrent de terminologie van begaafdheid. Verder is er aandacht voor het wetenschappelijk discours rondom de gevoeligheid van begaafde leerlingen. 

Basiscursus hoogbegaafdencoach

Rode draad in het boek is de vraag: Wat zou jíj als leerkracht kunnen doen om begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen? Dat is van de thema’s die aan de orde komen in de basiscursus Hoogbegaafdencoach  voor het VO die Esther namens KPC Groep verzorgt. De opleiding gaat van start op 25 mei. “Hoogbegaafdheid wordt steeds beter herkend.  De vraag is dan vervolgens: wat kan ik als leraar hiermee in de klas? Hoe kan ik de leerling in zijn of haar ontwikkeling ondersteunen? In de training ga ik hierop in. De training heeft overigens een brede opzet. Het gaat ook over het beleid in de school en wat je aan coaching en begeleiding kunt doen buiten en binnen de klas. Zoals verrijkende opdrachten en het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling.”

De training kan overigens ook geheel op maat (incompany) worden verzorgd. “Scholen hebben vaak de behoefte om eigen accenten te geven aan het hoogbegaafdenbeleid. Hoe past het omgaan met hoogbegaafde leerlingen binnen de visie van de school? Voor mij zijn dat mooie vragen om scholen daarbij verder op weg te helpen.”

“Geleerd anders naar gedrag te kijken”

Dat de basistraining van Esther deelnemers inderdaad verder brengt, blijkt uit de positieve reacties. Zo merkt oud-deelnemer Eva Hogenbirk van het Huygens College in Heerhugowaard op: “Ik kreeg door deze opleiding handvatten voor problemen waar ik tegen aan liep. Bijvoorbeeld om leerlingen die op het eerste oog verveeld lijken uit te dagen. Ik leerde anders naar gedrag te kijken en signalen te herkennen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid. Esther is als docent duidelijk en gestructureerd. Je krijgt veel praktische tips over hoe je feedback geeft en je coach kunt zijn voor de leerling én voor collega’s.” 

Informatie en inschrijven training