Normal_jankevdzaag__kpc_interim_2023

Janke van der Zaag is directeur KPC Interim. Bestuurders en scholen weten steeds beter de weg naar KPC Interim te vinden, constateert ze. “De vragen variëren enorm: van manager a.i. tot een tijdelijke officemanager of een schoolleider a.i. of een interim-intern begeleider. We werken voor HBO, VO, MBO, VMBO en PO. We leveren ook interim-projectleiders  of kwartiermakers voor de implementatie van projecten."

Bij het beantwoorden van vragen kan KPC Interim putten uit een breed netwerk en snel schakelen. “Opdrachtgevers willen vooral één ding: onzekerheidsreductie. Iemand in huis halen die een tijdelijke taak succesvol vervult. Onze mensen brengen daarnaast systemische kennis in en zijn daarom snel ingebed.”

Wat opvalt: een aantal interimmanagers van KPC Interim heeft veel vlieguren gemaakt in het ‘krimp’-vraagstuk. Janke van der Zaag: “In een aantal regio ’s in Nederland is betere samenwerking noodzakelijk om de faciliteiten voor leerlingen en studenten op peil te houden. Bovendien zijn gebouwen met uitstekende faciliteiten en een goede bereikbaarheid multifunctioneel inzetbaar voor leerlingen van vmbo tot gymnasium. We kunnen bij krimp gerelateerde vragen niet alleen meedenken maar ook de stappen helpen zetten om tot mooie en duurzame samenwerkingen te komen. Samenwerkingen die de wensen en behoeften van leerlingen en studenten in de betreffende regio ondersteunen. We kunnen ook ondersteunen met onderzoek en governance-vraagstukken en bij het creëren van draagvlak onder stakeholders. Verder hebben we specialisten die scholen en samenwerkingsverbanden helpen bij het zichtbaar maken van de nieuwe identiteit en bij de communicatie en de werving van leerlingen en studenten.”

Breder kijken

Interim-management is een vak apart, weet Janke van der Zaag die persoonlijk de eerste intake doet en samen met opdrachtgevers scherp maakt wat ze precies willen en zoeken. “Een interimmer is sterk en kwetsbaar tegelijk als tijdelijk leider. Hij heeft zoals dat heet ‘geen verleden en geen toekomst in de organisatie’. Van opdrachtgevers krijg ik terug dat onze interimmers meer doen dan alleen hun taak. Het zijn geen ‘loodgieters’ die alleen een klus komen doen. Ze brengen inspiratie en kennis die ze hebben opgedaan in eerdere trajecten en bij andere organisaties.”

Crisismanagement

Een ander specialisme van KPC Interim crisismanagement. Janke: “Iedere onderwijsorganisatie kan ermee te maken krijgen. Alleen is de context steeds anders. Niet altijd is de kennis en expertise binnen bereik als het gaat om precaire situaties die een combinatie vragen van bestuurlijk management en strategische communicatie en woordvoering. KPC Interim heeft hiervoor mensen die het klappen van de zweep kennen.”

Anticiperen op uitstroom

Door de vergrijzing in het onderwijs krijgen besturen en scholen steeds meer te maken met leidinggevenden en stafmedewerkers die met pensioen gaan en uitstromen. Janke: “Links om of rechts om moeten onderwijsorganisaties hierop anticiperen, scenario’s ontwikkelen en aan opvolging en vernieuwing denken. Zijn er goede kandidaten binnen de organisatie die even meegenomen of gecoacht moeten worden? Of is het zaak externe werving en selectie op te zetten? Of is er iemand nodig die goed in staat is te adviseren of de functie tijdelijk even over te nemen tot de opvolging intern of extern geregeld is? Zeker in die ‘in between fase’ kunnen we als KPC Interim ondersteunen en ontzorgen.”

 

Meer weten? Kijk hier.