Normal_afbeelding_2024-06-03_085848072

Hoe versterken we naast de didactische analyse het didactische handelen? Wat hebben we dan als team te doen?

Sleutelvragen voor het so-team basisonderwijs van Zuiderbos, een gespecialiseerde school voor basis- en voortgezet onderwijsniveau. In het schooljaarzijn belangrijke stappen gezet om het didactisch handelen verder aan te scherpen. Met teamleren als cement, zo blijkt uit het gesprek met teamleider Jessica van Wanrooij.

 

Download hier het verhaal