10-14 onderwijs

Het enthousiasme en de gretigheid die doorklinken in Xander Damen, directeur basisschool De Nieuwe Weg (Poeldijk), zijn ontwapenend. In gesprek over de samenwerking met ISW Irenestraat (vo-school voor kadergerichte leerweg, theoretische leerweg en HAVO)  rond 10-14 onderwijs. 

Xander: “Gezamenlijk willen beide scholen voor beter onderwijs zorgen. Ontschotting is daarbij heel belangrijk. We zien dat de overgang tussen po en vo voor een groep leerlingen niet soepel verloopt, ondanks alle energie die we steken in de overdachten. Er zijn nu leerlingen die in een bepaald niveau worden gestuwd, maar daar nog niet klaar voor zijn. In een soort koker waar ze rest van hun onderwijsloopbaan doorheen moeten terwijl het hen nog niet lekker past. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die talig heel sterk zijn maar wiskundig minder, en omgekeerd. Deze groep, en uiteraard ook anderen, moet onderwijs krijgen dat echt past bij hun kennis en niveau. Het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen, volstaat hiervoor onvoldoende.” 
 

‘De buren’ van ISW Irenestraat

Ook gemeente Westland ziet het belang van doorlopende leerlijnen en stimuleert dit met subsidies voor onderwijsvernieuwing. Met dit in het achterhoofd ging Xander het gesprek aan met ‘de buren’ van ISW Irenestraat. De vo-school waarnaar relatief veel leerlingen uitstromen van De Nieuwe Weg. Snel bleek dat inhoudelijk gezien de neuzen van beide kleinschalige scholen dezelfde kant opstonden. Wat ook duidelijk werd: beide scholen zijn toe aan nieuwbouw. Xander: “Toen is het balletje echt gaan rollen. We zeiden tegen elkaar: wat zou het prachtig zijn als we samen gaan werken in een nieuw schoolgebouw in een vernieuwend onderwijsconcept.”

Inmiddels staan belangrijke seinen op groen. Beide betrokken onderwijsbesturen omarmen deze onderwijsinnovatie. Xander beaamt dat de uitgangspositie bijna jaloersmakend is. “Veel 10-14 initiatieven komen voort uit interesse van teamleden. Die moeten dan vervolgens hun besturen overtuigen en hun team meekrijgen. En ze lopen vaak aan tegen de beperkingen van het gebouw.’ 
 

‘Startfase van een groot idee’

De perspectieven voor het 10-14 initiatief in Westland onder de vleugels van de schoolbesturen WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs) en ISW (Interconfessionele Scholengroep Westland) zijn veelbelovend. Van ‘scratch’ af aan wordt gesleuteld aan 10-14 onderwijs. Xander: “We zitten nu in de startfase van een heel groot idee. Het is niet alleen het onderwijs dat we willen gaan aanpakken maar ook een gebouw dat op basis van die onderwijsvisie wordt ingericht. Er is een missie en visie van waaruit we stappen gaan zetten en er komt een bouwverkenning.” 


Werkplaats 10-14

Samen met Ilse de Baas (intern begeleider op De Nieuwe Weg), met Arjan Stoffels (locatiedirecteur ISW Irenestraat) en Christa Brabander (docent ISW Irenestraat) neemt Xander deel aan de Werkplaats van 10-14 onderwijs. “We zagen dit aanbod van KPC Groep en vonden dit een mooi netwerk om te leren en ontwikkelen met elkaar. We doen als één team hieraan mee. Niet vanuit ‘wij’ van po en ‘zij’ van vo. Het is echt ‘wij’. We gaan voor hetzelfde doel en deze Werkplaats willen we benutten om onze ideeën uit te werken. We hebben vanuit onze specifieke situatie onze behoeften aangegeven en worden op maat geholpen. De kracht van de Werkplaats-begeleider Ton Bruining is dat hij zijn programma flexibel aanpast. Zijn werkvormen hebben ons erg aan het denken gezet en geven ons nieuwe en andere invalshoeken. Heel waardevol.” 


‘Goed op poten zetten’

Het beoogde toekomstige gebouw waarin De Nieuwe Weg en ISW Irenestraat gehuisvest worden, is volgens de prognose in de zomer van 2025 klaar. Xander: “Dit is een heel kansrijk 10-14 initiatief. De onderwijskundige kapstok is er en er worden financiën voor vrij gemaakt door beide besturen We zitten op één lijn en zijn in verschillende werkgroepen bezig het concept qua onderwijsinhoud en qua organisatie stap voor stap uit te werken.  We hebben een goed beeld waar we naartoe willen en willen dit ook goed toetsen, zodat we het echt goed op poten kunnen gaan zetten in Westland.”   
 

Informatie over Werkplaats 10-14
https://www.kpcgroep.nl/nieuws/10-14-onderwijs-mooie-plannen-in-westland/