Normal_schermafbeelding_2023-01-25_om_16.13.33

“Begrijpend lezen is een gat in de markt. Hierdoor is er steeds meer aanbod van methodes, aanpakken en kennis. Scholen verdrinken daar soms in. Ik help ze om keuzes te maken die passen bij hun context. Dat er wat moet gebeuren is voor scholen wel helder. Maar hoe doe je dat dan? Daar zie je vaak handelingsverlegenheid.”

Onderweg naar een basisschool in Krimpen aan den IJssel vertelt taalexpert Marjolein van Oenen, netwerkpartneer van KPC Groep,  via de telefoon hoe ze scholen ondersteunt. “Ik werk heel sterk vraaggericht. Er is nooit een vast stramien.  De meeste scholen die ik begeleid hebben de ambitie om echt in beweging te komen en willen vanuit alle kennis en methodes die over hen worden uitgestrooid komen tot een eigen aanpak. De kern van mijn interventies? Centraal staat het verbeteren van het didactische repertoire van de leerkrachten. Dat is een cruciale bouwsteen voor het verbeteren van begrijpend lezen.”

Maatwerkoplossingen leesbeleid 

Afhankelijk van wat nodig is in de specifieke context van de school verzorgt Marjolein trainingen, geeft ze teamcoaching, observeert ze lessen en is ze sparring-partner van de schoolleider.  Met maatwerkoplossingen helpt ze teams te navigeren in een aanbod gedreven markt waardoor het lastig is door de bomen het bos te zien. Marjolein: “Vaak beginnen trajecten daarom met visie-bijeenkomsten en een praktijkgerichte kennisoverdracht. Zonder een eigen schoolvisie en kennis over wat werkt is het in mijn optiek niet mogelijk om begrijpend leesonderwijs echt te verbeteren. Ook vraagt het iets van de schoolleider om tot echte verandering te komen.  Als je al geheel of gedeeltelijk los wilt komen van methodes moeten leerkrachten ook tijd en ruimte krijgen om zelf lessen voor te bereiden, teksten te zoeken etc.  Als schoolleider moet je prioriteiten durven kiezen als je echt wilt inzetten op beter leesonderwijs. Wil je dat je leerkrachten methodes afdraaien of wil je dat ze zelf leesonderwijs maken? Daarbij is het ook belangrijk dat de schoolleider zelf kennis over het leesonderwijs heeft en als rolmodel fungeert voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Ik kan ervan genieten als er echte beweging komt in de school. Als je hoort dat kinderen die weinig zin hadden in lezen hun ouders nu thuis de oren van het hoofd zeuren om voor te lezen.”

Leerteams

Wat Marjolein ziet in het onderwijsveld: scholen willen meer en meer kennis in hun eigen gelederen houden. “Dat is een ontwikkeling die ik ook van harte steun. Ik wil scholen helpen en ervoor zorgen dat ik op een gegeven moment overbodig word zodat ze zelf verder kunnen. Vaak werk ik samen met leerteams of werkgroepen begrijpend lezen. Zij zijn de dragers van het traject en de schakel tussen mij en de werkvloer. Er ontstaat hierdoor een ontwikkel- en verbetercultuur in de school. Je bent dan ook niet zo kwetsbaar als de taalcoördinator vertrekt.  Leerteams zorgen ervoor dat de kennis geborgd wordt.”

Marjolein verzorgt o.m. de volgende open trainingen: bouwen aan een visie op taal en lezen;  de schoolleider en het leesbeleid. Deze kunnen ook geheel op maat.