Normal_lr_kpcgroep_stellanova_201706140605

Frustratie bij leerlingen; meermaals wisselen van scholen; vertraging in de schoolloopbaan en soms zelf thuiszitten. Voor hoogbegaafde leerlingen is het onderwijsaanbod nog lang niet altijd passend. Een aantal verontruste schooldirecteuren schreef vorig jaar daarom een brandbrief naar de minister. Ze gaven aan dat het aanbod nog niet overal op orde is en dat er grote verschillen tussen regio’s zijn.

 

Wiersma kondigde een aantal verbetermaatregelen aan en een nieuw plan van aanpak. Dit is er inmiddels en zet hopelijk zoden aan de dijk.

Esther de Boer, expert hoogbegaafdheid, begeleidt scholen en leraren op de werkvloer. Wat ziet zij in de praktijk?  Esther: “Het is nog steeds belangrijk om zoveel mogelijk docenten en leerkrachten te blijven scholen in het herkennen én begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Basiskennis en begrip voor hoogbegaafdheid – werken met verrijking in de klas. De dubbel- bijzondere leerling is daarbij een aandachtspunt, omdat dit leerlingen zijn die ondersteuning nodig hebben én uitdaging waar het kan.”

Wat valt je op in de opleidingen die je geeft aan mensen die HB-coach willen worden?

“De drive van de deelnemers is vooral om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Omdat ook deze groep tegen uitdagingen in het onderwijs loopt en recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. De deelnemers zijn betrokken, kennen vaak ook hoogbegaafde leerlingen of mensen in hun omgeving. Ze zijn heel leergierig en willen dolgraag de zelfsturing van de leerlingen begeleiden.”

Wat drijft jou als opleider?

“Mijn drive is dat zoveel mogelijk docenten en leerkrachten basiskennis opdoen over hoogbegaafdheid en dat het daardoor meer ‘gewoon’ wordt om ook deze leerlingen de nodige aandacht en ondersteuning te geven. ‘Hoogbegaafd zijn’ is niet altijd leuk of handig. Hoogbegaafde kinderen beleven indrukken op een intense manier, denken constant na en ervaren ‘de wereld’ daardoor op een ‘grootse manier’. Dit brengt veel vragen met zich mee. Daarom is het zo belangrijk dat leerkrachten en docenten oog hebben voor de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. En daarnaast dat zij leerlingen uitdagen om zichzelf verder te gaan ontwikkelen.”

Je bent expert hoogbegaafdheid en ook sterk thuis in het veld van coaching Is er een relatie tussen die combinatie in je activiteiten?

“Coaching is een mooie manier om leerlingen zelf sturing te laten ervaren over hun eigen ontwikkeling. Met de nodige ondersteuning natuurlijk, zeker op het gebied van jezelf leren kennen als HB’ er. De oplossingsgerichte manier die ik daarbij gebruik, helpt bij het kijken naar de toekomst, wat er nodig is en hoe je daar wilt komen. Dit sluit mooi aan bij de ontwikkeling van kinderen richting vervolgonderwijs en het verdere leven. Door in de trainingen aandacht te geven aan de coaching, in en buiten de klas, blijft het niet alleen bij verrijking in de klas. Het gaat verder, omdat leerlingen zelf kritisch naar hun eigen ontwikkeling gaan kijken door de vragen die je stelt.”

 

Bekijk hier de basiscursus HB-coach

Bekijk hier de verdiepingscursus HB-coach 

Bekijk hier de training Een andere kijk op coaching