Normal_afbeelding_2024-05-22_110710528

Inger nam deel aan de verdiepingsopleiding ondersteuningscoördinator van KPC Groep. Hoe kijkt ze hierop terug?

“Hoogste prioriteit voor mijzelf is dat ik mij steeds verder kan ontwikkelen. Daarom volgde ik naast mijn werk als vakdocent techniek de master Ecologische pedagogiek. In mijn school (locatie Mondriaan van het Hooghuis College, red.) ben ik naast docent Science, coördinator van Pluspunt. Deze fysieke voorziening binnen de school is er voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Aanmeldingen komen van mentoren, zorgcoördinatoren, teamleiders en leerlingbegeleiders. In Pluspunt hebben we onder meer leerlingen die thuis hebben gezeten en waar re-integratie voor nodig is.”

“Eerder volgde ik bij KPC de basisopleiding ondersteuningscoördinator. In verband met de verdere doorontwikkeling van Pluspunt had ik de behoefte om meer zicht te krijgen op hoe vernieuwingen en veranderprocessen samenhangen en wat beleidsmatig nodig was om de doorontwikkeling van Pluspunt te realiseren en het traject van ondersteuning aan de leerling verder te structuren. Zodat het echt een sluitende cirkel wordt en mentoren en ouders weten welke stappen zijn gezet met de leerling.”

“De verdiepingsopleiding koos ik omdat ik hierover goede geluiden had gehoord. In deze opleiding verbind je de theorie met de eigen vraagstukken in je school. Ik heb een onderzoekstrategie ontwikkeld en ben in gesprek gegaan met de coaches van Pluspunt en met mentoren. Dat heeft me geholpen om zicht te krijgen op verbeterpunten. Er waren wat losse eindjes en mentoren en ouders waren niet altijd goed aangesloten. Pluspunt is nu geen eiland meer binnen de school en alle betrokkenen weten wat de hulpvraag is van de leerling, hoe het traject eruit ziet en of het nodig is om na de evaluatie een traject eventueel te verlengen.’

“Zorg is echt mijn ding heb ik gemerkt, mijn roeping. Je hebt als ondersteuningscoördinator te maken met veel verschillende belangen; intern maar ook extern zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere ketenpartners. Ik heb nu meer zicht op wat nodig is om een vernieuwing te realiseren en hoe je kunt omgaan met weerstanden.”

“In deze verdiepingsopleiding leer je te beter te snappen hoe je innovaties en veranderprocessen organiseert en wat jouw rol daarin is als veranderaar. Ik durf te stellen dat ik pedagogisch sterk ben maar ik kan door deze opleiding nu veel beter op beleidsniveau uit de voeten. Die kant wil ik ook op in mijn loopbaan. Wat mij opviel was de wisselwerking tussen de opleiders Ton Bruining en Pieter Jan Hiemstra. Ton heeft heel veel kennis en kunde in zijn rugzak, kent de laatste onderzoeksliteratuur en heeft altijd tips. Pieter Jan is de praktijkman die precies weet waar het kan knellen en waar je in de schoolpraktijk tegenkomt. Ze vullen elkaar fantastisch aan.”

 

Op 8 oktober start een nieuwe editie van de verdiepingsopleiding

Bekijk hier de informatie