Normal_oudere_schooleider

Ria Rigter is senior-adviseur ontwikkelen & kwaliteit bij de Gooise Scholen Federatie (acht vo-scholen en een Internationale Schakelklas).  Ze nam deel aan de opleiding Intern Adviseren van KPC Groep. “Door deze opleiding ben ik veel meer gaan nadenken over wat ik kan doen om mensen echt mee te nemen i.p.v. mijn visie blijven uitdragen en mensen proberen te overtuigen.”

Opleiden, leren, professionaliseren. Dat zijn drie thema’s die de professionele loopbaan van Ria in grote mate stempelen. Na 36 jaar bij de Almeerse Scholen Groep - onder meer als manager van de huisacademie - nam Ria en paar jaar geleden een andere afslag. Bij de GFS gaf ze haar carrière een nieuwe wending op de stafafdeling als adviseur ontwikkelen & kwaliteit. “Voor mij blijft mijn werk leuk als ik me kan blijven ontwikkelen. Dat is de reden waarom ik na 36 jaar een nieuwe uitdaging zocht.”

Haar directe collega op de stafafdeling van GSF tipte Ria over de opleiding Intern Onderwijsadviseur van KPC Groep. “Wat me meteen aansprak toen ik de opleidingsbrochure doornam zijn de drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling, intern adviseren en ondernemen en de leerlijn de intern adviseur als kenniswerker. Bij elke leerlijn kon ik leerdoelen voor mezelf formuleren. Ik was laat met aanmelden. Gelukkig was er nog ruimte.

Ria omschrijft zichzelf als “echt iemand van de inhoud”. “Ik werk al bijna 40 jaar in het onderwijs en vooral sterk operationeel. Als ik met iemand van het CvB aan tafel zit dan gaat het over het ontwikkelen van strategisch beleid en de grote lijnen en beleidsstrategieën. Je kunt dan niet meteen in de operationele oplossingen schieten. Daar had ik iets te ontwikkelen voor mezelf, vond ik.”

Leernetwerken

Met tevredenheid kijk Ria terug op haar deelname. “Ik heb veel uit deze opleiding kunnen halen. Een voorbeeld?  Nou ik ben nu druk bezig op alle scholen leernetwerken op te zetten. Hierin participeren studenten van lerarenopleidingen, zij-instromers en startende leraren.  Zij gaan vanuit casussen van de schoolleiding aan de slag met schoolontwikkeling. Vanuit de opleiding Intern Adviseren ben ik gaan nadenken over de strategie om iedereen mee te krijgen en hoe om te gaan met weerstanden. Ton Bruining reikt hiervoor handvatten aan en zet je aan het denken. Hoe kun je vraagstukken analyseren en benaderen? De kleurentheorie van De Caluwé kende ik wel maar ik kon het niet echt hanteerbaar maken. Ik had de klok wel horen luiden maar wist nog niet goed waar de klepel hing. Ik heb het nu leren toepassen. Vanuit welke kleuren ga je bepaalde vraagstukken aanpakken? Wie heb ik aan tafel zitten en vanuit welke kleuren denkt die? Deze opleiding bood eyeopeners, zoals het maken van context-analyses.”

“Sandwich-positie”

De opleiding Intern Adviseren biedt stevige kost. De deelnemer gaat stevig aan de slag met persoonlijke professionele leerdoelen en met de stof die wordt aangeboden. Ook zijn er praktijkopdrachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen leerproces goed in de gaten houden, vertelt Ria. “Je moet de drie leerlijnen dus goed voor jezelf bewaken. Je leert ook van elkaar het nodige.  Wat we als deelnemers gemeen hebben, is dat we vaak in een sandwich-positie zitten tussen CvB, rectoren, mensen op de vloer. Je hebt met verschillende stakeholders te maken; hoe ga je daar op een effectieve manier mee om? Ik heb daar in deze opleiding stappen ingezet en wil dat in de praktijk nu ook laten zien.”

Bekijk de opleiding