Normal_lr_20170616_kalsbeekcollege_0307

 “Spelverdeler voor de leerlingondersteuning”. Met deze metafoor typeert opleider Pieter Jan Hiemstra de rol van de ondersteuningscoördinator. Tegelijkertijd ziet hij dat ondersteuningscoördinatoren soms ‘in het diepe worden gegooid’ en in plaats van de lijnen uitzetten vooral bezig zijn met ‘interne brandjes blussen’.

Rode draad in de basisopleiding die op 19 december van start gaat is de vraag ‘wat doe je wel en wat doe je niet als ondersteuningscoördinator en wat laat je bij anderen?’  Pieter Jan deelt graag zijn senioriteit en rijk geschakeerde kennis en ervaring. “Wat mij persoonlijk drijft is nieuwe lichtingen ondersteuningscoördinatoren te laten groeien en hen te stimuleren actuele kennis van zaken te ontwikkelen rondom passend onderwijs."

In de zesdaagse basisopleiding is veel aandacht voor actuele ontwikkelingen die impact hebben op de rol van de ondersteuningscoördinatoren. Ook wordt onder meer stilgestaan bij het handelingsgericht werken, hoe je dat handen en voeten geeft en je positie en rol pakt als ondersteuningscoördinator. Pieter Jan: “Een eigen rol betekent dat je eigen beslissingen en keuzes maakt. Voor de ondersteuningscoördinator is relatieve autonomie een belangrijk punt. Die rol moet je ook worden gegund vanuit alle geledingen binnen de school. In de basisopleiding zoomen we in op dat krachtenveld en geven we handreikingen om inderdaad een constructieve spelverdeler te worden."

 

Bekijk hier de basisopleiding