Normal_1283075

Ondanks goede onderwijskwaliteit, docenten uit het bedrijfsleven, kleine klassen en intensieve begeleiding bij particuliere hogeschool EuroCollege is nog steeds eigen inspanning van de student nodig om versneld te kunnen afstuderen. Dat zegt de rechtbank Rotterdam.

 

Drie senior rechters uit de speciaal voor deze zaak samengestelde meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam hebben op 13 juli 2022 een uitspraak geschreven van 21 pagina’s waarin wordt gemotiveerd dat EuroCollege de studieovereenkomst volledig is nagekomen en alles heeft geleverd wat is beloofd. Van een tekortschieten door de school of dwaling van studenten is volgens de rechters dan ook geen sprake. 

Een groep van 11 studenten die twee jaar geleden de studie voortijdig abrupt heeft beëindigd en die meegegaan is met een ex-vestigingsdirecteur van EuroCollege Amsterdam die een eigen school wilde starten, eisten van de private hbo opleiding 265 duizend euro collegegeld terug plus schadevergoedingen voor studievertraging, bij elkaar ruim 600 duizend euro.

De beslissing van de rechtbank uit Rotterdam is belangrijk voor de onderwijswereld als het gaat om de vraag wat een student redelijkerwijs mag verwachten van een diplomagarantie en tijdig afstuderen op basis van promotiemateriaal van een opleiding. De rechtbank zag daarom noodzaak zelf een persbericht hierover te publiceren.

Versnelde Hbo opleiding

EuroCollege is nagenoeg de enige opleidingsinstelling in Nederland die specifiek een accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft voor het exclusief aanbieden van drie jarige Hbo opleidingen. Dat is mogelijk gemaakt door het schrappen van vakanties, het intensiveren van het onderwijsprogramma en het inzetten op mentaliteit en houding.

Nergens wordt echter versneld afstuderen “gegarandeerd”. Dat kan niet: studenten krijgen een onderwijsprogramma en begeleiding aangeboden, waarmee zij versneld kunnen afstuderen. Een garantie is dat volgens de rechtbank geenszins. Studenten bij EuroCollege moeten immers “keihard werken, veel incasseren, vakanties opgeven en doorzetten”.

Best presterende school

Zelfs als sprake zou zijn van een enkele overdrijving in het promotiemateriaal dat een school gebruikt, dan levert dat niet zonder meer een oneerlijke handelspraktijk op of onrechtmatig handelen. Er moet immers sprake zijn van misleidende informatie waardoor een student een besluit neemt over een overeenkomst dat hij anders niet had genomen. Daarvan is volgens de rechtbank geen sprake. De oud- studenten hadden ook nog goede studieresultaten en lagen op koers om de opleiding binnen de studieduur van drie jaren af te ronden.

De rechtbank stelt EuroCollege op bijna alle punten in het gelijk, de vorderingen van de eisers worden afgewezen, en deze oud-studenten worden veroordeeld tot betaling van 50 duizend euro aan collegegeld, 10 duizend euro proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Ashvin Gonesh, bedrijfsjurist en woordvoerder van EuroCollege hoopt echter nog steeds dat deze oud-studenten zich rechtstreeks melden bij de school om tot een oplossing te komen en de opleiding wat hem betreft kosteloos af te maken. “EuroCollege doet wat het belooft” laat Gonesh weten.

(info@eurocollege.nl/ 06-250 963 90)