Normal_eurocollege_kickoff-47

Soms mag je even trots zijn. Vaststellen dat de visie waar je 25 jaar hart en ziel in hebt gegooid een betere weg was naar goed onderwijs dan die de overheid zelf volgde.

In 2008 rapporteerde Dijsselbloem n.a.v. een parlementair onderzoek dat het slecht gesteld was met het onderwijs der staatsscholen. Toen al een open deur. In december 2023 meldt de media op de voorpagina’s dat de Nederlandse bevolking inmiddels tot de minst geschoolden van de wereld behoort. Immers een grootdeel van de bevolking kan niet goed lezen en dus niet zorgvuldig denken.

In feite is het Nederlandse onderwijs sinds 1982 in een duikvlucht beland. Na ca 40 jaar verval daalt het besef in dat dit enorme implicaties heeft voor de maatschappij. Immers voor de klas, in de zorg , bij de overheid , in het bedrijfsleven etc. werken anno 2023 nazaten van deze kaalslag.

Men oogst wat men zaait. Zou deze teloorgang een van de oorzaken kunnen zijn van de vastgelopen overheid. Er is geen beleidsterrein dat de overheid effectief en met resultaat beheerst. Het bedrijfsleven dat met handen in het haar op zoek is naar functionerend personeel. Een interessant thema om te onderzoeken. Zoals het er naar uitziet, zal het staatsonderwijs verder afglijden. Er is een chronisch probleem ontstaan dat slechts in stappen opgelost kan worden. En dat zo voorlopig niet gebeuren : alles moet altijd tegelijk en voor iedereen.


Een interessant boek waarin de val het onderwijs in het westen wordt behandeld is “Terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren.” 2009, van Fruedi

Ik luister regelmatig naar de interviews die DNW maakt. Inspirerend. Veelal worden mensen uitgenodigd met duidelijke , vaak afwijkende meningen. Zo hoort het. Ik luister natuurlijk ook als het onderwerp onderwijs betreft .

Nu verscheen onlangs een podcast van Ad Verbrugge, gepassioneerd onderwijs man en filosoof. https://podcasts.apple.com/nl/podcast/de-nieuwe-wereld/id1449765297?i=1000637705303

Aanleiding was het zoveelste PISA rapport waarin gesteld werd dat het staatsonderwijs in Nederland in ijltempo wegzakt. ( https://www.pisa-nederland.nl/resultaten2022/ )

In die podcast kijkt hij met enige somberheid en treurnis terug op de staat van het overheidsonderwijs en blikt met zorg vooruit. Met zijn Beter Onderwijs Nederland heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet om het onderwijs in Nederland te behoeden voor rampspoed.
Hij trok ten strijde tegen het verdwijnen van het boek, het instorten van het gezag van de docent, de teloorgang van de Nederlandse taal, de devaluatie van het VWO/ Gymnasium, de ongebreidelde digitalisering, de verengelsing van het onderwijs met de destructieve gevolgen voor taal en denken. Hij voorspelde grotendeels de ellende waarin “wij in Nederland” met zijn allen in afglijden. Vele jongeren zullen maatschappelijk niet aanhaken. Sterker nog het bedreigt onze samenleving en democratie. ( hij zit daar op de lijn van bijv Harari).

Het bijzondere is dat daar waar Ad Verbrugge de opinie probeerde te beïnvloeden ik een school heb ontwikkeld. Wij als EuroCollege hebben tegen de stroom in stand gehouden.
Letterlijk tegen de stroom in: we zijn uitgelachen, bekritiseerd, vaak niet begrepen en weg gezet als “niet van deze tijd “. Niets is minder waar.
Zo blijkt we vormden een avant-garde.

EuroCollege is als enige of een van de weinige scholen die niet is meegegaan in de hypes van de afgelopen decennia. Vanuit overtuiging en visie.

Op EuroCollege zijn de laptops en mobile ( later smartphones ) in de les al sinds 2003 verboden. Studenten krijgen op EuroCollege al jaar en dag les van stevige ervaren leermeesters, geen PowerPoints in de klas, studenten werken uit complete boeken, het programma is verzwaard.

Niet omdat het versneld is, omdat we veel extra onderdelen hebben toegevoegd en de lange vakantie die op staatsscholen bestaan geschrapt hebben. Wij werken volgens strakke regels en normen. Wij hechten aan de (zelf) discipline die bij ambitie hoort. Ambitie is normaal, hard werken een noodzaak (no pain, no gain!). Zo maar een greep uit een aanpak die de antithese is van het huidige onderwijs in Nederland. Wij trekken het maximale uit onze studenten.

Wij leveren sterke studenten af. Zelfbewust, ontwikkeld en niet bang voor de toekomst. Ik ben enorm trots op mijn studenten. https://www.eurocollege.nl/over-ons/interviews/interview-directeur-eurocollege/

Dat mag ook wel eens gezegd worden.