Normal_img_2843

Inmiddels zijn de laatste tentamens voor onze studenten achter de rug en dat betekent dat zij gaan beginnen aan hun stages! Altijd een spannende, maar erg leuke periode van de studie. De mbo-studenten en de eerstejaarsstudenten van het hbo gaan drie a vier maanden op stage. De tweedejaarsstudenten van hbo gaan nog wat langer, zij lopen ongeveer 8 maanden stage.

 

 

De studenten worden voor hun zomerstage en eindstage niet door EuroCollege bij een bedrijf geplaatst, maar zijn vrij om zelf te kiezen waar zij stage gaan lopen. Voor de studenten van het mbo geldt hierbij dat zij het eerste jaar van hun studie verplicht stage lopen in Nederland en in het tweede jaar wel de mogelijkheid hebben om naar het buitenland te gaan.

Voor de studenten van het hbo geldt voor zowel de zomerstage als de eindstage dat zij deze in het buitenland mogen doen.