Normal__robertaarts_070521_013

In September 2023 is het zover. De opening van een bijzondere middelbare school in Utrecht genaamd Instituut Dalsteyn. Het doel van Dalsteyn is simpel: een alternatief bieden voor het onpersoonlijke en niet uitdagende onderwijs in Nederland. Leerlingen zullen hier hun eerste stappen zetten op weg naar een mooie toekomst.

 

Als ouder wil je maar één ding: de beste keuzes maken voor uw kind. Jongeren hebben echter vandaag de dag vaak te maken met onderwijs dat niet uitdaagt. Zij groeien op in een maatschappij zonder visie. De reguliere scholen hebben de opdracht om iedereen op te leiden, terwijl uw zoon of dochter niet ‘iedereen’ is. Op Dalsteyn dagen wij onze leerlingen uit en zorgen ervoor dat zij lef en initiatief tonen. Het is een school voor jongeren met ambitie, die zelfbewust en ondernemend willen worden.

Het gedachtengoed van ons Instituut is geworteld in het rijke erfgoed van studie-internaat Dalstein (jaren ‘60 vorige eeuw) en ‘best practices’ van EuroCollege Hogeschool (sinds 1949). Het initiatief is ontstaan na honderden gesprekken gevoerd te hebben met jongeren en ouders over wat er anders kan en moet in het onderwijs in Nederland.

“Ik heb de afgelopen decennia talloze jongeren gesproken over hun dromen en ervaringen. Veel van hen geven aan dat ze op hun school niet uitgedaagd worden, weinig leren en vaak afglijden naar een lager niveau. Het onderwijs in Nederland is zijn richting kwijt. Kinderen worden vooral getraind in het halen van Cito-examens. Ontwikkeling, verdieping, leren en begrip zijn naar de achtergrond verschoven. Wij willen de kinderen die meer uitgedaagd willen worden een alternatief bieden”, vertelt Drs. P.V.C.E. van de Walle M.Em., algemeen directeur van Dalsteyn.

Instituut Dalsteyn is anders dan gewone middelbare scholen. Er wordt gewerkt met kleine klassen (gemiddeld 16 leerlingen) waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Het curriculum is opgesteld door ervaren docenten en is opgedeeld in drie soorten vakken: examenvakken, verdiepingsvakken en mindset (succes-)vakken. Het is een pittig programma en om succesvol te zijn op Dalsteyn moeten de leerlingen enthousiast en vooral gemotiveerd zijn.

Herkent u het beeld dat wij schetsen over het Nederlandse onderwijs en bent u ervan overtuigd dat jongeren vroeg moeten leren over leiderschap, ondernemerschap en succes? En heeft u vastgesteld dat uw kind toe is aan meer uitdaging? Dan is Instituut Dalsteyn een goede optie voor uw kind. Bekijk onze brochure en bezoek een open dag voor meer informatie en neem contact met ons op om meer te weten te komen over het aanmeldingsproces en de toelatingseisen.