Normal_staande_foto_jelle_jolles

Het verschil in onderwijskansen en ontplooiingsmogelijkheden is groot en hardnekkig. Met als invalshoek de ontwikkelingsneuropsychologie deelt emeritus-hoogleraar Jelle Jolles in gesprek met KPC Groep zijn visie op dit thema. Als ‘grenswerker’ tussen wetenschap, het vak van de neuropsychologie en de onderwijspraktijk wil hij bijdragen aan betere en bredere ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren. "Veel kinderen hebben latente talenten die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen."

In een longread, hieronder te downloaden, gaat Jelle Jolles in op onder meer:

  • het proces van hersenrijping en verwerking van prikkels uit de omgeving
  • omgevingsfactoren die de ontwikkeling van kinderen in positieve of negatieve zin beïnvloeden
  • de afnemende onderwijsprestaties van jongens
  • taalontwikkeling en het leesonderwijs
  • de rol van leraren en ouders/opvoeders
  • het benutten van neuropsychologische inzichten in het onderwijs

Download de publicatie