Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

Het‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ is op 30 mei gelanceerd. Deze is ontwikkeld door Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK) in opdracht van het ministerie van  sociale zaken en werkgelegenheid. Dit meldt BoinK.

Het Pedagogisch curriculum vormt een professioneel kwaliteitskader voor het jonge kind dat richtinggevend is voor aanbieders van kinderopvang. Het is ingedeeld volgens de vier pedagogische doelen uit de wet IKK: het bieden van emotionele en fysieke veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties en tot slot overdracht van normen en waarden. Per pedagogisch doel zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt beschreven door een andere auteur met expertise op dit gebied.
 
Het Pedagogisch curriculum laat zien hoe kinderopvangprofessionals de pedagogische opdrachten uit de Wet Kinderopvang in de praktijk het beste kunnen uitvoeren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids