Normal_kov__opvang__psz

Het is niet nodig om het maximum-uurtarief voor kinderopvang in 2019 te verhogen. "Met een geraamde macro kostenstijging van 4,9 procent is er voldoende rekening gehouden met de verwachte kostenstijging door de aanscherping van de beroepskracht-kindratio (bkr)" voor baby’s in de dagopvang. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Per 1 januari 2019 geldt vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) dat er één pedagogisch medewerker per 3 baby’s aanwezig moet zijn in de kinderopvang. Nu is dit nog vier. Door deze aanpassing ontstaat een kwaliteitsverhoging omdat er meer ruimte voor beroepskrachten is om baby’s de gewenste verzorging en aandacht te geven. Tegelijkertijd kan deze kwaliteitsverbetering leiden tot een verhoging van de kosten en tarieven van kinderopvangorganisaties, schrijft Van Ark.
 
Er zijn twee onderzoeken geweest naar de verwachte kosten van deze maatregel, en die onderzoeken hadden verschillende uitkomsten. Na een verschillenanalyse heeft de staatssecretaris besloten de voorkeur te geven aan de resultaten van het zogenaamde SEO-onderzoek, die een kostenstijging van 4,6 procent heeft berekend. “Op basis van deze resultaten stel ik vast dat er met een geraamde macro kostenstijging van 4,9 procent voldoende rekening is gehouden met de verwachte kostenstijging door de aanscherping van de bkr. Er is dus geen aanleiding de maximumuurprijs aan te passen.”
 
Om ouders tegemoet te komen voor de hogere tarieven die kunnen ontstaan door aanpassing van de kwaliteitseisen voor baby’s, verhoogt het kabinet de maximum uurprijs voor de dagopvang. De maximum-uurprijs wordt ook verhoogd voor de inwerkingtreding van een andere IKK-maatregel, die van de pedagogisch beleidsmedewerker, en voor indexatie. Per saldo stijgt de maximum-uurprijs van de dagopvang in 2019 met ongeveer 7,7 procent ten opzichte van 2018. Zo worden de opvangkosten voor ouders in 2019 tot een bedrag van 8,02 euro vergoed, tegen 7,45 euro in 2018.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids