Medewerkers universiteit verdienen minder dan hbo-medewerkers

Wat verdienen mensen op een hogere school en hoe staat dit in relatie tot medewerkers aan de universiteit? Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde dit graag in kaart brengen. Daarom hebben zij SEO Economisch Onderzoek gevraagd om hier onderzoek naar te doen. En wat blijkt: het gemiddelde salaris van een hbo-medewerker is hoger dan die van iemand die werkt aan de universiteit, meldt Advalvas.

In het onderzoek is gekeken naar veertien (semi)publieke sectoren en daarbuiten. Uit het onderzoek komt naar voren dat op werknemers in de rechtspraak na hbo-medewerkers gemiddeld meer worden betaald dan universitaire medewerkers. In het onderzoek zijn ook bonusgeld, vakantiegeld, toeslagen en overwerk meegenomen. Er wordt geconcludeerd dat een hbo-medewerker gemiddeld 40,81 euro per uur verdient, tegenover 36,91 per uur aan de universiteit.

Gemiddeld salaris

Van portier tot en met hoogleraar, hbo-medewerkers verdienen over het algemeen meer. Daarbij gaat het dus wel om het gemiddelde salaris. In het wetenschappelijk onderwijs tellen ook promovendi mee. Zij hebben naar verhouding een kleiner inkomen.

Verschillen

Afgelopen vrijdag stuurde demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de conclusies in een brief naar de Tweede Kamer. Hij concludeert dat het onderwijs arbeidsvoorwaarden heeft die kunnen opboksen tegen beloningen in de markt.

Waar hij ook op wijst is het verschil tussen jonge en oude medewerkers. Daar zit een flink verschil in. Medewerkers aan het hbo tot 35 jaar oud verdienen gemiddeld zes procent minder dan vergelijkbare medewerkers buiten het hbo. Werknemers van 35 jaar en ouder verdienen juist 8 tot 11 procent meer.

Wat zijn die vergelijkbare werknemers precies? Volgens SEO Economisch Onderzoek zijn mensen meegenomen in het onderzoek die soortgelijke kenmerken hebben. Zo zijn zij even oud en hebben zij hetzelfde opleidingsniveau. Ook het aantal werkuren en type contract zijn vergelijkbaar.

Wetenschappelijk onderwijs

Ook is er een duidelijk verschil in inkomens tussen jong en oud in het wetenschappelijk onderwijs. Het verschil bij mensen onder 35 jaar met vergelijkbare werknemers is zo’n vijftien procent. Het uurloon voor medewerkers boven 50 jaar oud is juist vijf procent hoger. Ongeveer een kwart van de medewerkers is ouder dan 50 jaar.

Met de inzichten uit het onderzoek hoopt Dijkgraaf dat de cao-onderhandelingen deels hierop worden gebaseerd. Hij vindt wel dat maatwerk nog steeds op zijn plek is, ‘afhankelijk van functieniveau, werkgever of regio’.

Door: Nationale Onderwijsgids