Studieschuld moet men registreren bij het BKR vanwege schuldengewenning

Studieschulden zijn inmiddels een groot gedeelte van de totale schuldenlast van huishoudens. Studieleningen zijn ook zo normaal geworden. De huidige generatie studenten is daar al helemaal aan gewend geraakt. Studieleningen zouden bij het BKR geregistreerd moeten worden om hele erge schulden tegen te gaan. Dat advies krijgt de regering. Dat meldt ScienceGuide.

Het registreren van de studieschulden bij het BKR is een conclusie in een Inderdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar problematische schulden. Dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Betalingsachterstand bij DUO vanwege studieschuld 

Zo’n 10,4 procent van de huishoudens heeft een betalingsachterstand bij DUO  vanwege een studieschuld. 1,6 miljoen mensen hadden begin 2022 een studieschuld. De hoogte van de studieschulden varieert. Maar in het rapport staat dat meer dan honderdduizend studenten een studieschuld hebben van meer dan 50.000 euro. De totale studieschuld is in de afgelopen tien jaar gestegen van 10 miljard euro naar bijna 27 miljard euro in 2022.

Terugbetaling 

Terugbetaling van de studieschuld is alleen noodzakelijk als er voldoende geld is. Tijdens de studie is het tegenwoordig normaal om veel te lenen en dat kan zorgen voor schuldengewenning. Het terugbetalen van de studieschuld zorgt ook voor een betaalcapaciteit bij huishoudens. Door de studieschulden bij BKR te laten registreren, kan dit ervoor zorgen dat de betaalcapaciteit wordt meegenomen bij het kredietverstrekken.

Registreren van studieschulden 

Het registreren van studieschulden stuit al jaren op weerstand vanuit de politiek. Sinds de introductie van het leenstelsel is het registreren juist iets waar de banksector om vraagt. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er juist meerdere keren om gevraagd om studieschulden bij het BKR te registreren.

Ook het BKR vindt zelf dat de studieschulden bij hen geregistreerd moeten worden. Studieschulden worden namelijk heel makkelijk verzwegen vanwege de hoge huizenprijzen, zegt het BKR.

Regelgeving studieschulden 

De regelgeving rondom studieschulden wordt ook niet altijd nageleefd door hypotheekverstrekkers of financieel adviseurs. Waarschijnlijk komt dat doordat de studieschulden niet geregistreerd staan bij het BKR.

Of de aanvrager van een hypotheek een studieschuld heeft wordt bij 34 procent van de starters en bij 42 procent van de jongeren niet gevraagd door hypotheekverstrekkers. Twee procent van de starters had wel een studieschuld, maar hier werd niet naar gevraagd.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk