Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-239391

Kabinet: leenstelsel schrikt scholieren niet af om te gaan studeren


Scholieren laten zich door het leenstelsel niet afschrikken om naar de universiteit of de hogeschool te gaan. Vwo'ers en havisten gaan nog bijna net zo vaak studeren als toen voor 2015 de studiebeurs nog bestond, wijst onderzoek volgens het kabinet uit. Wel zijn meer studenten gaan lenen en steken zij zich ook dieper in de schulden.

Normal_photo-1540479859555-17af45c78602

Week 27: Modderdag, rokende scholieren en vernietiging toeslagendossiers


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: ModderDag 2020: coronaproof buitenspelen in de modder, Roken onder scholieren stagneert, alcoholgebruik stijgt weer en duizenden toeslagendossiers per ong...

Normal_geld

LSVb luidt alarmbel over hoogoplopende studieschulden


Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting van het leenstelsel luiden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United de alarmbel over de snel oplopende studieschulden. Bijna de helft van de studenten dreigt af te studeren met een studieschuld boven de 20.000 euro, waarvan nog eens de helft met een studieschuld van meer dan 40.00...

Normal_normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot


De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. De doorstroom vanuit havo en vwo is nagenoeg op hetzelfde niveau als voor de invoering van het studievoorschot. Dit blijkt ...

Normal_photo-1576765608535-5f04d1e3f289

Studenteninitiatief voor patiëntgerichte zorg onderdeel zorgopleiding


Tijdens de opleiding van zorgprofessionals, van artsen tot verpleegkundigen, uitgebreid stilstaan bij de mens achter de patiënt. Dat is het ideaal van Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP), in 2015 opgericht door de Maastrichtse studenten Sjim Romme en Matthijs Bosveld. De Universiteit Maastricht (UM) geeft MAP nu toestemming om de kennis, die ...

Normal_normal_normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Mbo-student en studievertraging: hoe zit het met de toelating op een hogeschool?


Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog 1 of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, of in de afronding van beroepspraktijkvorming zit, kan toch worden toegelaten tot een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. 

Normal_juf

Onderwijsinspectie gaat bestuursgerichte toezicht verder versterken


Het onderwijsveld waardeert het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs onveranderd positief, maar er is ook onderhoud en verbetering nodig. Dat blijkt uit de Evaluatie Vernieuwd Toezicht, de voortgangsrapportage 2018/2019 van de inspectie. Hoewel het te vroeg is om de effecten van het vernieuwde toezicht vast te stellen, vragen o...

Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Mbo-studenten voelen zich vergeten tijdens coronacrisis


Praktisch opgeleide jongeren willen dat ze meer worden betrokken bij politieke beslissingen over de coronacrisis. Mbo-jongeren voelden zich sinds het begin van de crisis minder gehoord en meer achtergesteld dan jongeren uit het hoger onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Save the Children, dat hierover in het rapport ‘En wij dan...de mening va...

NOG MBO Informatie

NOG Digitaal Lesmateriaal

NOG Blog

Het toekomstgericht elimineren van ruis

Normal_profielfoto_blogger_pascal_cuijpers_2019

Wanneer je werkzaam bent als leraar in het voortgezet onderwijs, bestaat je takenpakket niet enkel uit het aanleren van cognitieve en praktische kennis. Er moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat de puberbreinen massaal in de groei zijn, op weg naar een volwassen status. Dit geldt onder andere voor het voorste gedeelte van de herse...

NOG Interview

Hoe overleven studenten de coronacrisis?

Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout


In één klap raakten ze hun bijbaantjes kwijt, konden stages niet meer doorgaan en dreigden ze studievertraging op te lopen. De coronacrisis treft studenten hard in de porte...