NOG Nieuwsarchief

Logo_week_van_het_jonge_kind__kinderopvang

Week van het Jonge Kind start met openingscongres over gezond opvoeden


Van 16 tot en met 20 april wordt weer de Week van het Jonge Kind georganiseerd, met als thema Gezond opvoeden; waar leg jij de grens? Op 13 april vindt voor de zesde keer het openingscongres van de Week van het Jonge Kind plaats. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Normal_20180412semankerthema525x416

Leerpotentieel aanboren van kinderen met een spraak- en taalstoornis


Stichting Milo nodigt ouders en verwijzers uit voor een informatiebijeenkomst op donderdagavond 19 april in Schijndel. Een groepje kinderen met communicatief meervoudige beperkingen van 3 tot 8 jaar kunnen in het nieuwe schooljaar samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs. Dit meldt Stichting Milo.

Normal_thermometer_kind_ziek_griep_virus

Griepepidemie verliest na zeventien weken terrein


Het lijkt er een beetje op dat de griepepidemie eindelijk haar einde nadert. Het aantal ziektegevallen staat voor het eerst sinds zeventien weken - nipt - onder de epidemische grens van 51 op de 100.000 mensen, aldus het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. 

Normal_kind__schilderen__opvang__jongen__creatief

ROC Midden Nederland start opleiding Antroposofische kinderopvang


ROC Midden-Nederland start een landelijke beroepsopleiding voor antroposofisch pedagogisch medewerker. Deze School voor Antroposofische Kinderopvang moet het dreigend personeelstekort in deze tak van kinderopvang voorkomen. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Tweede Kamer debatteert over kinderopvang


Op donderdag 12 april 2018 van 13.00 tot 16.00 uur overlegt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderopvang. Hiervoor komt staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Normal_boodschappen__voedselbank

Subsidie voor voedingseducatie scholen en kinderdagverblijven


Landbouwminister Carola Schouten een subsidieregeling aangekondigd voor scholen en kinderdagverblijven om met groepen kinderen of jongeren te gaan tuinieren, koken of op excursie te gaan naar een boer, kas of voedselverwerkend bedrijf. De plannen voor de subsidieregeling maakte de minister bekend tijdens de netwerkdag Jong Leren Eten die vorige ...

Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Inspectierapport: Toezicht ggd'en op kinderopvang loopt uiteen


Tegelijkertijd met de Landelijke Rapportage heeft de inspectie nog een rapport over de kinderopvang uitgebracht. In 'Verschillen in gdd-toezicht in kaart gebracht' blijkt de uitvoering van het toezicht door de ggd'en uiteen te lopen. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Normal_kov__opvang__bedjes__slapen__kinderen__kinderopvang__kinderbed__ledikant

Inspectie: Toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter


De afgelopen jaren zorgen gemeenten en ggd'en voor steeds beter toezicht en handhaving in de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs hoefde in 2017 slechts bij 7 gemeenten nader onderzoek in te stellen. Meer inzicht in wat werkt op gemeentelijk niveau is wel wenselijk, aangezien er grote verschillen zijn in herstel van tekortkomingen per ge...

NOG Kinderopvang Informatie

NOG Blog

Stop de excelleerdrang in het onderwijs

Normal_pascal_2

Zo’n 49 scholen in ons land verdienden dit jaar de eretitel ‘excellente school’. Een predicaat dat een school, na inschrijving, kan verdienen door aan te tonen welke bijzondere aanpak je hanteert of hoe vernieuwend je te werk gaat. Het is natuurlijk een prachtig gegeven dat er zoveel bijzondere projecten worden geïnitieerd om de leerlingen zo br...

NOG Topvacatures

Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Teamleider Studievoortgang

Meer vacatures...
Ons Middelbaar Onderwijs via Aardoom & de Jong

Algemeen directeur

Meer vacatures...

NOG Interview

Hoe fout is de term laagopgeleid?

Normal_monteur


De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘prakti...