NOG Nieuwsarchief

Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Jongste kinderen in de klas vaker gediagnosticeerd met ADHD


Bij kinderen die in hun klas behoren tot de kwart jongsten wordt vaker ten onrechte de diagnose ADHD gegeven dan bij de oudere kinderen in een klas. Britse en Finse onderzoekers kwamen tot deze bevinding. In die jongste groep wordt zo’n diagnose bij jongens 26 procent vaker gegeven en bij meisjes 31 procent. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

'Professionele genegenheid: waar ligt de grens?' CCI-seminar voor kinderopvang


Op 23 november aanstaande vindt in Utrecht een seminar plaats van Child Care International. Het onderwerp dat in het CCI-seminar centraal staat is: Professionele genegenheid: waar ligt de grens? Docent en onderzoeker Jools Page presenteert een door haar ontwikkelde toolkit die dergelijke thema’s bespreekbaar maakt. Dit meldt Branchevereniging Ma...

Normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Studiedag Spel en Spelen voor de gastouderopvang


Op zaterdag 28 oktober vindt de BKK Studiedag Spel en spelen voor de gastouderopvang plaats, als onderdeel van het Congres Gastouderopvang 2025. Op deze dag wordt zowel door middel van de theorie als de praktijk ingegaan op het belang van spel en hoe spel doelgericht kan worden ingezet om de ontwikkeling van het jonge kind ondersteunen. Dit meld...

Normal_20170908interactiefenondersteundvoorlezen1024x1365

Extra aandacht voor interactief en ondersteund voorlezen in oktober


Oktober is wereldwijd de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen die Ondersteunde Communicatie (OC) nodig hebben om hun stem te laten horen. Daarom organiseert Stichting Milo voorleesbijeenkomsten in verschillende regio’s in Nederland voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Dit meldt Stichting Milo.

Normal_rss_entry-108361

Nieuwste kinderfilms en tv-shows op Cinekid


Cinekid is zaterdag weer losgebarsten. Op het grootste film-, tv- en nieuwe mediafestival voor de jeugd ter wereld kunnen kinderen van drie tot en met veertien jaar genieten van de nieuwste films en televisieprogramma's.

Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Ruim 50.000 kinderen meer naar kinderopvang


Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken...

Normal_logopedie_taal_tos_taalontwikkeling_speciaal_onderwijs

Impact taalontwikkelingsstoornis vaak groter dan gedacht


Over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) is nog maar weinig bekend, ondanks dat de impact die deze stoornissen met zich meebrengen groot is. Ongeveer 7 procent van de basisschoolleerlingen heeft een TOS. De beroepsvereniging voor logopedisten, NVLF, wil dat er meer aandacht komt voor dit maatschappelijke probleem. Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Normal_mishandeling_kind_knuffel

'Verbind voor het kind' thema van Week tegen Kindermishandeling


Van 20 tot en met 26 november 2017 is het de Week tegen Kindermishandeling. Het thema van dit jaar is ‘Verbind voor het kind: een sterke samenwerking van professionals leidt tot een sterke aanpak van kindermishandeling. Dit meldt Week tegen Kindermishandeling.

NOG Blog

Van ‘begrijpend lezen’ naar ‘tekstonderwijs’, een nieuwe aanpak van leesvaardigheid

Normal_diatoetsen_twitter

Er is een kentering gaande op het gebied van begrijpend leesonderwijs. We lezen steeds vaker in de vakpers dat we af moeten van het onderwijs in begrijpend lezen zoals dat tot nu toe wordt gegeven: wekelijkse lessen waarbij aan de hand van een tekst leesstrategieën worden geoefend.  In die lessen staat de leesstrategie dan centraal, in plaats va...

NOG Interview

Zal de kinderopvang de wet IKK overleven?

Normal_kov


Door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gaat vanaf 1 januari 2018 het nodige veranderen in de kinderopvang. Een kwaliteitsslag wordt gemaakt, maar daarmee sti...

NOG Topvacatures

NOG Kinderopvang Informatie