Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Week 42: leenstelselcompensatie, zij-instromers centraal en scholen blijven open


Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo worden lerarenopleidingen flexibeler voor zij-instromers en komt er een compensatie voor leenstelselstudenten, als het aan de Tweede Kamer ligt. 

Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

Dit zijn de wijzigingen in uurprijzen voor kinderopvang per 1 januari 2021


Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag, dat recentelijk gepubliceerd is. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en...

Normal_rss_entry-253137

Woede en verbijstering in Kamer over trage afhandeling toeslagenaffaire


De organisatie die de geruchtmakende affaire rond de kinderopvangtoeslag moet afhandelen, heeft tot dusver 2 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde ouders, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De Tweede Kamer vindt dat veel te weinig.

Logo_swkgroep_logo

SWKGroep verlengt eigen post-hbo opleiding wegens succes


De SWKGroep, een grote organisatie in Zuid-Holland voor onder andere kinderopvang, heeft een eigen post-hbo opleiding voor het middenmanagement ontwikkeld. Dit jaar volgden de eerste medewerkers de opleiding en veertien deelnemers kregen onlangs hun diploma. De opleiding blijkt een succes en de SWKGroep gaat er dan ook mee door. Dit meldt Kinder...

Normal_kov__opvang__lachen__blij__kind__spelen

Welke maatregelen naar aanleiding van de Wet IKK zijn ingegaan en welke nog niet?


Een groot deel van de wijzigingen naar aanleiding van de Wet IKK is in 2018 ingegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een overzicht de wijzigingen in 2019 en 2025 op een rijtje gezet. Het overzicht biedt ook een beknopte opsomming van acties waar ondernemers, medewerkers en ouders mee te maken krijgen. Dit meldt het ...

Normal_rss_entry-252745

Oproep uit de sector: geef leraren en kinderleiders voorrang bij sneltest


Als Nederland de beschikking krijgt over sneltesten voor het coronavirus, moeten mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken voorrang krijgen. Met die gezamenlijke oproep komen dertien organisaties uit die sectoren dinsdag.

Normal_martinitoren__grote_markt__groningen__vvv

Gronings onderwijs slaat handen ineen voor gelijke kansen voor ieder kind


Groningen wil dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt. Hiertoe ondertekenden de gemeente Groningen, kinderopvanginstellingen en onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) vorige week een maatschappelijk akkoord. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het ak...

Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Expertisecentrum Kinderopvang organiseert drie webinars in november


In november kunnen pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers deelnemen aan drie gratis webinars. Hierin komen respectievelijk ’ruimte geven voor de autonomie van het kind’ ‘onderlinge interacties’ van kinderen en talentontwikkeling aan bod. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

NOG Kinderopvang Informatie

NOG Blog

Hoe help je je kind met de Cito-toets?

Normal_juliette_maltha_nieuw

De Cito-toets wordt twee keer per schooljaar afgenomen. Deze toets bestaat uit verschillende onderdelen: rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Veel kinderen zijn er van te voren toch wel wat zenuwachtig voor. Hoe kun je als ouder je kind helpen bij de cito? 

NOG Topvacatures

NOG Interview

‘Een leraar is géén coach’

Logo_bouma_boek


In elke sector komt onnodig jargon voor, maar in het onderwijs en de zorg is het wel héél erg, zegt schrijfster en NRC-columniste Japke-d. Bouma. Zij strijdt al jaren tegen...