Normal_kinderopvang453

Deze week staat in het teken van de Week van het Pedagogisch Curriculum. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) spreekt de komende dagen met 150 stafmedewerkers en managers over het curriculum dat net is verschenen. Dat meldt Kinderopvang Totaal.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken met de 150 partners centraal staan gaan bijvoorbeeld over hoe het curriculum kan helpen bij de onderbouwing van het pedagogisch beleid of de vordering van deskundigheid. Ook communicatie en ouderbetrokkenheid komen aan bod. Het BKK hoopt dat deze gesprekken nuttige input opleveren.

Het Pedagogisch curriculum geldt als aanvulling op de Wet IKK. De basisdoelen waar de kinderopvang aan moet voldoen staan hierin vermeld. In het Pedagogisch curriculum staat omschreven op welke manier die doelen bereikt kunnen worden. Daarbij gaat het vooral om de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar.

Alle kinderopvangorganisaties hebben een exemplaar van het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind ontvangen. Pedagogisch medewerkers die nog geen pedagogisch Curriculum hebben gekregen, kunnen er een winnen tijdens de Week van het Pedagogisch Curriculum. Om voor de winst in aanmerking te komen, moeten zij de volgende zin afmaken: ‘Ik wil graag het curriculum ontvangen, want dan ...’ Het is nog tot 9 oktober mogelijk om aan de winactie mee te doen. Winnaars krijgen, samen met een collega, naast het Curriculum gratis toegang tot een van de BKK-studiedagen die in november plaatsvinden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids