Verbetering aanpak basisvaardigheden op scholen werpt eerste vruchten af

Steeds meer scholen werken keihard aan het verbeteren van lees-, schrijf-, en rekenvaardigheden van hun leerlingen. En dat werpt volgens demissionair minister Mariëlle Paul van Primair en Voortgezet onderwijs zijn eerste vruchten af. Nog voor de zomer krijgt 60 procent van alle leerlingen op de basis- en middelbare scholen extra ondersteuning dankzij het Masterplan basisvaardigheden. Een meerderheid van de scholen kan hun verbeterplannen al goed uitvoeren en een deel van de scholen ziet de eerste resultaten. Ook zijn de eerste stappen gezet om het curriculum te vernieuwen. Dit meldt Rijksoverheid. 

De afgelopen zes maanden zijn alle curriculum-kerndoelen voor de basisvaardigheden Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in concept opgeleverd en nu in praktijk getest. In het najaar van 2024 worden de kerndoelen voor de overige leergebieden opgeleverd. Waarschijnlijk kunnen alle scholen vanaf schooljaar 2026/2027 met de nieuwste kerndoelen voor de basisvaardigheden aan het werk.

Subsidie Verbetering basisvaardigheden

Meer dan 3.000 scholen zijn met de subsidie Verbetering basisvaardigheden aan de slag gegaan met de aanpak. Voor de zomervakantie komen daar nog ruim 2.000 scholen bij. Een deel van de gesubsidieerde scholen krijgt hulp van onderwijscoördinatoren van het ministerie van Onderwijs. Zij zorgen ervoor dat de aanpak gericht is op inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

Door: Nationale Onderwijsgids