Logo_oranjekruis_logo

Vanaf 1 januari 2018 is het voor werknemers in de kinderopvang verplicht om in het bezit te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Dit is een van de nieuwe vereisten van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Dat meldt Het Oranje Kruis.

Geldige certificaten zijn opgenomen in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Oranje Kruis is hierin opgenomen met zowel het certificaat Eerste Hulp aan kinderen als het Diploma Eerste Hulp.

Koninklijke Stichting Het Oranje Kruis heeft als missie kennis en kunde rondom EHBO te verspreiden. Vanuit dit gedachtengoed is Eerste Hulpverlening ook voor de kinderopvang van groot belang. Het Oranje Kruis staat als uw hulpverlener pal voor het tijdig certificeren van uw medewerkers.

Zijn medewerkers van uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal nog niet in het bezit van het juiste certificaat? Het Oranje Kruis levert maatwerk en garandeert invulling voor 1 januari 2018. Neemt u contact op met Heidi Verkerk (06- 1261 2126) of Frank Balstra (06-5757 3034) of mail naar ikk@ehbo.nl.  

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids