Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Het ministerie van SZW organiseert opnieuw informatiebijeenkomsten door het hele land over de invoering van IKK. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang. Dit meldt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is afgesproken in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. De bijeenkomsten hebben een andere inhoud en zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017.
 
Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, er is gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.
 
GGD GHOR Nederland zal in grote lijnen uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan het toezicht vanaf 2018. De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur. Aanmelden kan via 
www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids