Normal_fryslan__friesland__vlag

Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership bij het University College van RUG/Campus Fryslân, roept de provincie Friesland een studiefonds in het leven. Friese scholieren die zich aanmelden voor deze universitaire bachelor kunnen drie jaar lang een tegemoetkoming in het collegegeld krijgen. Dit meldt provincie Friesland.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Met het studiefonds willen we meer Friese studenten naar het universitair onderwijs trekken. De doorstroom ligt hier nog altijd een kwart onder het landelijk gemiddelde. De elfde faculteit is een mooie kans voor Friese scholieren om universitair onderwijs te volgen in de eigen provincie, op termijn in het beursgebouw in Leeuwarden. Wij hopen Friese instromers een extra zetje te geven met een financiële bijdrage in het collegegeld voor de brede bachelor.”

Drempel omlaag

Het collegegeld van het University College bedraagt voor Nederlandse studenten 4.085,- euro. Dit tarief ligt hoger door het kleinschalige en persoonlijke onderwijs dat het University College biedt. Decaan Jouke de Vries van RUG/Campus Fryslân: “Het is fantastisch dat de provincie Fryslân scholieren stimuleert om een universitaire studie te volgen. Door dit studiefonds in te stellen wordt de drempel voor deelname verder verlaagd.” 

Aanvragen vanaf 1 mei

Het studiefonds is een subsidie voor studenten die in Friesland hun diploma van het voortgezet onderwijs hebben gehaald en tenminste twee jaar van hun middelbare schooltijd in de provincie woonden. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van 750,- euro voor het eerste jaar (vanwege de verwachte Rijkskorting op het eerste jaar collegegeld) en 1500,- euro voor het tweede en derde jaar. Voor de eerste lichting studenten is een totaalbedrag van 100.000,- euro beschikbaar. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan vanaf 1 mei 2018 bij de provincie Friesland.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids