Normal_geld_briefgeld_munten

Steeds meer bedrijven voeren een studiefonds in. Studerende kinderen van werknemers kunnen aanspraak maken op een bepaald bedrag voor hun studie. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar kunnen bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor een schoolexcursie of lesmaterialen. En studerende kinderen van werknemers kunnen aanspraak maken op een bijdrage in de studiekosten. 
 
Voordat de basisbeurs in 1986 werd ingevoerd, kwam het vaker voor dat bedrijven een financieel steentje bijdroegen aan de studiekosten van kinderen van werknemers. Tegenwoordig zijn veel bedrijven daarmee gestopt, onder andere omdat de ingevoerde basisbeurs voorzag in de tegemoetkoming. Maar nu de basisbeurs omgezet is in een lening in plaats van een gift, zijn er weer meer bedrijven die een studiefond beschikbaar stellen.  
 
Een studiefonds kost bedrijven geld, maar het is wel fiscaal aantrekkelijk, schrijft het AD. Ook kan het een aantrekkingskracht vormen voor nieuwe werknemers. En in de toekomst zouden kinderen van werknemers met een passende opleiding zélf aan de slag kunnen gaan bij het bedrijf.
 
Door: Nationale Onderwijsgids